Keywords:
Urban Security
Edu type:
Formal education
Location:
Rotterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
6720 hrs
Duration:
4 years
More information

Description:

Wil je werken aan de ruimtelijke inrichting van een buurt, stad of regio? Dan is de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling met de differentiatie Ruimtelijke Ordening en Planologie iets voor jou.

 

De opleiding richt zich op de ontwikkeling, inrichting en het gebruik van de ruimte en de gebouwde omgeving. Hierbij is aandacht voor vraagstukken die te maken hebben met bijvoorbeeld de woon- en werkomgeving, duurzaamheid, verkeer en vervoer, ruimte voor recreatie en natuur, de toename van verstedelijking enerzijds en krimpgebieden met leegstand anderzijds. De internationale ontwikkelingen en de stagnerende economische groei zetten nieuwe ontwikkelingen in gang, die ook een ruimtelijke vertaling nodig hebben.

 

Hoe kunnen we de ruimte zo goed mogelijk gebruiken zodat we een duurzame en leefbare samenleving krijgen voor nu en in de toekomst? Dat kan door creatieve, innovatieve oplossingen te bedenken. Dit is de uitdaging voor planologen en stedenbouwkundig ontwerpers: zij zijn degenen die samen met belanghebbenden bedenken hoe ze de beperkte ruimte zo goed mogelijk kunnen inrichten. Zij bedenken het niet alleen, zij zijn ook betrokken bij de uitvoering ervan. Dit kan als ontwerper, adviseur, ontwikkelaar of onderzoeker. Tegenwoordig wordt voor de planoloog of stedenbouwer de rol van procesmanager en regisseur steeds belangrijker. Was je eerder vooral bezig met het ontwerpen van iets nieuws, nu gaat steeds meer om van het bestaande iets nieuws te creëren.

 

Voor onze opleiding is de regio Rotterdam met zijn innovatieve haven een belangrijke inspiratiebron. Echter de kennis en vaardigheden die je opdoet, kun je straks ook buiten de regio of zelfs internationaal inzetten.

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).