Keywords:
Education Market, Urban Security
Edu type:
Formal education
Location:
Zwolle
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Het werk

Als coördinator beveiliging (niveau 3) werk je als meewerkend voorman in de beveiliging. Je controleert en begeleidt de werkzaamheden van de beveiligers. In belangrijke mate ben je verantwoordelijk voor het handelen volgens standaardprocedures en richtlijnen. Je geeft leiding aan een kleine groep collega’s. Ook moet je in de functie van coördinator beveiliger collega’s kunnen stimuleren, motiveren, instrueren en corrigeren.

 

 

Beroepseisen

 
 • je bent een stabiele persoonijkheid
 • je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • je bent zelfstandig en flexibel
 
 • je bent initiatiefrijk 
 • je bent communicatief vaardig, je kunt goed met mensen omgaan
 • als coordinator beveiliging kun je daarnaast goed leiding geven, plannen en organiseren en je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken
 

Voor wie?

Deze opleiding is voor instromers met minimaal een diploma vmbo kader. Studenten die doorstromen vanuit de niveau 2-opleiding Beveiliger kunnen de opleiding sneller doorlopen.

 

School en stage 

De opleiding duurt, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring, 2 tot 3 jaar. Je volgt de opleiding voor Coördinator Beveiliging via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week naar school waarbij theorie en praktijk telkens wordt afgewisseld. De stages vinden in het tweede leerjaar van de opleiding plaats. Deze stages nemen zo'n 40% van de totale opleidingsduur in beslag, waarbij het ook mogelijk is dat je in de avonduren, 's nachts, in het weekend en in de vakanties aan het werk bent. Zo doe je veel ervaring op in het beroepenveld en sluit de opleiding goed aan bij de beroepspraktijk. Naast deze stages loop je ook met een groot aantal evenementen mee. Aan deze evenementen zijn concrete opdrachten gekoppeld, zodat je leert om de theorie direct in de praktijk te brengen. Zo doe je veel ervaring op in het beroepenveld en sluit de opleiding goed aan bij de beroepspraktijk. Deelname aan deze evenementen is verplicht. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten. 

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. 

De - meer op de praktijk gerichte - leerstof wordt aangeboden door middel van onderzoek- en of praktijkopdrachten, individuele dan wel groepsopdrachten (samenwerken) en theorie- en praktijklessen. 


Tijdens de opleiding leer je onderstaande beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken):

Basisdeel: 

 • Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen
 • Treedt repressief op
 • Voert dienstverlenende taken uit

Profieldeel: 

 • Coördineert beveiligingswerkzaamheden
 • Rapporteert en draagt bij aan plannen

Een aantal te volgen vakken zijn:

 • Wettelijke kaders
 • Beveiliging van gebouwen 
 • Dienstplanning en organisatie
 • Veilig werken in de beveiliging 
 • Rapportage
 • Beroepsgericht Engels   
 • Leidinggeven 

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Zakelijke communicatie - Engels
 • Sport & Fitness
 • Rekenen
 • Nederlands

De opleiding is inclusief het branchediploma SVPB. (Stichting Vakopleiding Particuliere Beveiligings Organisaties). Een aantal vakken wordt geëxamineerd door de SVPB (Stichting Vakopleiding Particuliere Beveiligingsorganisaties) en een aantal vakken wordt via school geëxamineerd. Alle vakken dienen met een voldoende te worden afgesloten om het branche- en mbo diploma te kunnen behalen.

 

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt. 

 

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

 

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen. 

 

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma gaan werken in de beveiliging. Het daadwerkelijk werken als coördinator is na enige jaren mogelijk. Maar je kunt ook bij Deltion verder leren in de niveau 4-opleiding Leidinggeven op basis van vakmanschap team/afdeling/poject. Verder kun je denken aan de mbo-opleiding Facilitair Leidinggevende (niveau 4) of Sociaal-Juridische Dienstverlening (niveau 4) en daarna naar het hbo onder andere Veiligheidskunde of Security-management. Indien je 21 jaar of ouder bent is het ook mogelijk een instaptoets bij het hbo te maken na het behalen van de opleiding Coördinator Beveiliging.

 

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.beroepeninbeeld.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar ssc@deltion.nl