Keywords:
Education Market, Urban Security
Edu type:
Formal education
Location:
Amsterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Inzicht in de Wereld
Geografen en planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus. Door geografie en planologie te studeren leer je door een ruimtelijke bril naar de wereld te kijken. Je krijgt inzicht in de relaties tussen mensen en hun omgeving en verdiept je in de spanningen en interactie tussen mens en ruimte. Je kunt hierbij denken aan:
- ruimtegebrek en mobiliteitsvraagstukken;
- woon-, werk- en recreatiebehoeften;
- klimaat- en milieuvraagstukken;
- grootstedelijke problematiek.

 

De planoloog leert van het verleden en kijkt naar de toekomst
Veranderingen in de samenleving vragen voortdurend om aanpassing van de omgeving. Als planoloog doe je onderzoek naar hoe ruimtelijke veranderingen in goede banen kunnen worden geleid. Je draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van beslissingen en beleid over actuele zaken als:
- de beste inrichting van gebieden;
- identiteit van wijken, voor wie zijn bepaalde wijken bedoeld?;
- verbeteren van achterstandswijken;
- het realiseren en in stand houden van natuurgebieden;
- bereikbaarheid stadscentra;
- nationale spreiding van infrastructuur, zoals vliegvelden
Planologen werken op uiteenlopende schaalniveaus; van de buurt tot het (inter)nationale niveau.


De geograaf kijkt naar de huidige situatie

Als geograaf kijk je naar de wisselwerking en spanningen tussen mens en omgeving. Sociaal geografen doen onderzoek naar - en dragen oplossingen aan voor intrigerende vraagstukken als:
- ongelijkheid en uitsluiting;
- diversiteit;
- gevolgen van globalisering;
- welvaartsverdeling;
- gevolgen van klimaatverandering;
- migratie.


Geografen bekijken deze vragen op verschillende schaalniveaus, variërend van het microniveau van een buurt tot het macro-niveau van regio’s en werelddelen. Geografen werken in zeer uiteenlopende gebieden in zowel Europa, en de Verenigde Staten maar ook in zogenaamde ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.


Is Sociale geografie en Planologie jouw studie?
Ja, als:
- je geïnteresseerd bent in mensen en de wereld om je heen;
- je wilt bijdragen aan een beter en rechtvaardiger ruimtegebruik;
- ontwikkelingen in steden je boeit;
- je een mondiale interesse hebt.


Tijdens de opleiding leer je een visie te ontwikkelen op maatschappelijke vraagstukken. Hiertoe maak je ruimtelijke analyses en leer je je plannen en beleid te evalueren en te formuleren. Een ruimtelijke bril integreert inzichten vanuit verschillende sociale wetenschappen. Het is dan ook van belang dat je een brede maatschappelijke interesse hebt. Verder komt het van pas als je initiatiefrijk en nieuwsgierig bent en goede communicatieve vaardigheden bezit.


Waarom aan de UvA in Amsterdam?
- Sociale geografie en Planologie aan de UvA is een kleinschalige opleiding waar iedereen elkaar snel kent en de lijnen kort zijn.
- Vanaf het tweede jaar maak je een keuze of jij je verder wilt ontwikkelen als geograaf of als planoloog.
- De opleiding biedt een breed aantal profileringsmogelijkheden.
- De opleiding in Amsterdam zet stevig in op de ontwikkeling van steden en op een internationaal perspectief.
- De opleiding is stevig verankerd in de stad Amsterdam: hier beleef je wat je studeert!
- Het grote aantal nationaliteiten in Amsterdam biedt een permanente uitdaging voor bestuderen van de samenleving.
- Amsterdam kent vele wijken met elk een geheel eigen identiteit.
- In Amsterdam vinden spraakmakende vernieuwingsprojecten plaats, zoals de ontwikkeling van IJburg, de - - Zuidas en de metro aanleg Noord/Zuidlijn.
- Amsterdam is in Nederland het centrum voor media, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven.
- Amsterdam biedt goede mogelijkheden voor stages en werk.
- Kortom, in de enige metropool van Nederland beleef je wat je studeert.

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).