Keywords:
Education Market, Innovation, Engineering, Artificial Intelligence
Edu type:
Formal education
Location:
Amsterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Zelfsturende auto’s, Siri en filmsuggesties in Netflix: kunstmatige intelligentie is overal. Steeds vaker worden computers ingezet voor het nemen van beslissingen of het zelfstandig uitvoeren van taken waarvoor intelligentie nodig is.


Waar gaat Kunstmatige intelligentie over?
In de bachelor Kunstmatige intelligentie bestudeer en analyseer je intelligentie vanuit verschillende vakgebieden. Zo onderzoek je bijvoorbeeld hoe robots en computers menselijk denken en handelen kunnen imiteren of beter kunnen uitvoeren. Menselijke intelligentie is hierbij een belangrijke inspiratiebron: je volgt daarom vakken in cognitieve psychologie, logica, taalkunde en filosofie. Daarnaast leer je programmeren en krijg je wiskunde en informaticavakken. Met deze kennis leer je zelf innovatieve, lerende computers en applicaties begrijpen, ontwikkelen en bouwen.


Waarom Kunstmatige intelligentie aan de UvA?
- Je kunt je in verschillende richtingen specialiseren: Taal en spraak, Logica, Beeldbewerking en Zelflerende systemen.
- Kunstmatige intelligentie is een interdisciplinaire studie. Je krijgt vakken van docenten uit verschillende vakgebieden, zoals informatica, wiskunde, psychologie, filosofie en taalwetenschappen.
- Veel docenten nemen deel aan nationale en internationale samenwerkingsprojecten – je komt dus in aanraking met het meest recente onderzoek binnen het vakgebied.
- Kunstmatige intelligentie is volop in ontwikkeling en de kans op een baan is groot. Daarbij heeft de UvA veel contacten in het bedrijfsleven die de kans op stages en een baan nog groter maken.


Kunstmatige intelligentie iets voor jou?
Als jij regelmatig mogelijkheden ziet hoe alledaagse taken op een intelligentie manier efficiënter gemaakt kunnen worden en het daarnaast leuk vindt om met computers te werken, dan is de opleiding Kunstmatige intelligentie misschien wel voor jou. Speciale voorkennis van computers of programmeerervaring is niet nodig, die kennis leer je in deze opleiding. Heb je daarnaast:
- een vwo-diploma (alle profielen) met wiskunde A of B
- interesse in taal en filosofie
- aanleg voor logica en wiskundebelangstelling voor hoe gedrag en het brein met elkaar samenhangen
- affiniteit met programmeren
- interesse in het automatiseren van taken waarvoor intelligentie nodig is
- een ruim voldoende voor Engels op de middelbare school, waardoor je de Engelstalige vakliteratuur kunt lezen en college kunt volgen van internationale docenten
...dan ontmoeten we je graag bij een Bachelordag, of kom een keer meelopen!

 

De arbeidsmarkt
De beroepsperspectieven voor KI-afgestudeerden en gespecialiseerde ICT-ers op hoger en wetenschappelijk niveau zijn gunstig (bron: UWV 2017). Er is een structureel tekort aan hoogopgeleid ICT-personeel. Elk jaar zijn er meer vacatures dan dat er hoogopgeleide ICT-specialisten op de arbeidsmarkt bij komen.


Beroepsmogelijkheden
KI-specialisten zijn het best op hun plaats in onderzoek of in geavanceerde ICT-ontwikkelingsprojecten waarbij robots, taalverwerking of kennistechnologie een rol spelen. Voorbeelden zijn systemen met automatische handschrift- of spraakherkenning of lerende systemen die olie opsporen.


Andere terreinen zijn taaltechnologie, data mining, juridische adviessystemen en intelligente systemen in het onderwijs. Ook zijn er beroepsmogelijkheden als ontwerper van computerprogramma’s of robots, ontwikkelaar van zoeksystemen voor internet, systeembouwer en ontwerper van intelligente user-interfaces, en in management- en adviesfuncties.


Promoveren
Na de master kun je ook solliciteren op een promotieplek aan de universiteit om je carrière in de wetenschap voort te zetten. Je doet dan vier jaar onderzoek dat je afrondt met een proefschrift. Tijdens deze periode geef je ook onderwijs aan studenten. Na je promotie kun je doorgaan in het onderzoek maar een overstap naar het bedrijfsleven is dan nog steeds mogelijk.


Onderzoek aan de UvA
De docenten van de opleiding zijn intensief betrokken bij onderzoek naar bijvoorbeeld:
- de manier waarop robots het beste met onzekerheid kunnen omgaan
- interactie met computers via natuurlijke taal
- het herkennen van emoties in gezichten
- het modeleren van het leerproces van studenten, inclusief de mogelijke misvattingen
- het automatisch analyseren van politieke debatten om de onderliggende besluitvorming van processen zichtbaar te maken

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).