Keywords:
Computer Science
Edu type:
Formal education
Location:
Amsterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Wil jij weten hoe ons universum werkt? Of er leven is op andere planeten? De basis leggen voor uitvindingen die onze wereld zullen veranderen? Tijdens de bachelor Natuur- en Sterrenkunde aan de Universiteit Amsterdam én de Vrije Universiteit leer je diepgaand onderzoek doen. Verander jij straks de toekomst?

 

Studieprogramma

 Het studieprogramma van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde is zo opgebouwd dat je in de eerste twee jaar een stevige basis legt in de klassieke fysica en in de moderne natuurkunde. Je maakt ook kennis met sterrenkunde. Naast dat je analytisch en kritisch leert denken, wordt je wiskundekennis flink uitgebreid. Met invulling van je keuzevakken kun je er zelf voor kiezen om je te specialiseren in experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde of sterrenkunde.

 

Opbouw studiejaar

Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters die zijn opgedeeld in twee blokken van acht weken en een blok van vier weken. Je volgt doorgaans twee of drie vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In het vierde blok heb je al je colleges op de VU locatie, tijdens de andere blokken volg je vakken op het Science Park van de UvA. De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.

 

Een typische week bij Natuur- en Sterrenkunde

Natuur- en Sterrenkunde is een voltijdstudie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met je studie bezig bent. Een groot deel van je studie volg je een verplicht programma met vakken in natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Naarmate je verder komt in de studie, wordt ook een zelfstandigere werkhouding van je verwacht, waardoor je meer tijd aan zelfstudie besteedt. Bij Natuur- en Sterrenkunde gebruiken we de volgende onderwijsvormen:

 • Hoorcolleges
  In hoorcolleges licht een docent de stof die je thuis hebt bestudeerd toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  Tijdens werkcolleges oefen je in kleinere groepen van ongeveer 20 studenten onder begeleiding van een docent met de stof, die tijdens het hoorcollege is besproken.
 • Practica
  (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Projecten
  Tijdens een project werk je individueel of in een team van twee tot vijf studenten vier weken aan een grote opdracht. Je wordt begeleid door docenten.