Keywords:
Security, Education Market, Safety
Edu type:
Formal education
Location:
Enschede
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2024
Study Load:
6720 hrs
Duration:
4 years
More information

Description:

In vier jaar tijd ontwikkel je je tot een forensisch onderzoeker. Je werkt aan maatschappelijke en natuurwetenschappelijke vraagstukken en sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht.

 

HET EERSTE JAAR

Theorie, practicum en projecten

Projecten met maatschappelijke en natuurwetenschappelijke vraagstukken staan in het eerste jaar centraal. Denk hierbij aan projecten als ongevalsonderzoek en het omgaan met een plaats delict. Je leert de theorie van biologie, chemie, natuurkunde en wiskunde/statistiek. Ook krijg je vakken als computer forensics, wetgeving en onderzoeksvaardigheden.