Keywords:
Cyber, Security, Security Professionals, Education Market, Security Domain, ICT
Edu type:
Course or training
Location:
Multiple locations
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
06/04/2023
Study Load:
14 hrs
Duration:
2 days
More information

Description:

De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Overheidsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de BIO. Deze cursus Certified BIO Professional Foundation is een ondersteunend middel om bij te dragen aan de professionalisering van het managen van informatiebeveiliging conform de BIO. De cursus helpt medewerkers om de BIO cyclisch in te richten en waarmee “Voldoen aan de BIO” aantoonbaar wordt.

 

Deze cursus is inclusief het examen “Certified BIO Professional Foundation” waarmee men kan aantonen theoretische kennis van de BIO te hebben en in staat zijn hier een praktische invulling aan te geven.

 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor functionarissen die zich binnen een overheidsorganisatie gaan bezighouden of zich al bezighouden met de implementatie van de BIO. Dit zijn vooral Security Officers, Privacy Officers, FG’s, Systeemeigenaren, Proceseigenaren en Auditors. Ook professionele consultants en andere externe dienstverleners aan overheidsorganisaties zullen deze baseline moeten kunnen doorgronden.

 

Voorkennis

De cursus gaat over informatiebeveiliging management conform de BIO en is niet IT-technisch van aard. Basiskennis van informatiebeveiliging wordt aanbevolen, doch er gelden geen specifieke toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan deze cursus.

 

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en ook de voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

 

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 

De courseware “Certified BIO Professional Foundation” – Baseline Informatiebeveiliging Overheid – ISBN 9789401806831

De officiële en de integrale tekst van de BIO

Het Certified BIO Professional Foundation examen t.w.v. € 249,-

Een heerlijke lunch, indien klassikaal

Vervolgopleidingen

Na deze cursus, of wanneer u in het verleden bij ons de cursus ISMG (Information Security Management voor Gemeenten) of Certified Implementer ISO27001 hebt gevolgd, kunt u de vervolgcursus Certified BIO Professional Practitioner volgen.

 

Cursusmodules

Begrijpen wat de doelen en het toepassingsgebied van de BIO zijn

De BBN’s begrijpen en deze weten te bepalen voor een proces/ organisatie

De relatie tussen BBN’s en risicomanagement

De belangrijkste principes van risicomanagement

De belangrijkste rollen ten aanzien van informatiebeveiliging kennen en weten wat deze inhouden

Begrijpen wat de vereisten zijn mbt verantwoording over informatiebeveiliging

Begrijpen wat een ISMS is conform ISO27001

Begrijpen en kunnen duiden welke eisen aan het ISMS uit de ISO27001 voor de organisatie relevant zijn

Basis begrip hebben van verschillende beveiligingsmaatregelen uit de BIO en hoe deze toe te passen.

 

Examen & Certificering

 

De cursus Certified BIO Professional Foundation is het eerste niveau van het BIO Certificerings-programma van Van Haren Learning Solutions en is de voorloper van de cursus Certified BIO Professional Practitioner.

 

Deze CBP certificering bestaat uit de cursus, een praktijktoets en een examen. Door de praktijktoets wordt praktische toepasbaarheid van de BIO getoetst. Met het examen wordt kennis van de BIO getoetst.

 

De cursus is een verplicht onderdeel voor CBP-F certificering. Tijdens de training wordt invulling gegeven aan de praktijkopdracht. CBP-F certificering kan alleen door training te volgen bij erkende CBP trainingsaanbieders, zoals Security Academy.

 

Exameninformatie

 

Taal examen: Nederlands

Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)

Type vragen: 60 meerkeuzevragen

Examentijd: 60 minuten

Minimaal te behalen score voor slagen: 70%

Gesloten boek examen