Type:
Temporary employment
Location:
Den Haag
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Published:
12/05/2021
Status:
Open
Apply before:
04/06/2021
Hours p/wk:
36

Description:

Functieomschrijving 

In de rol van Adviseur Fysieke Beveiliging bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zorg je er wereldwijd voor dat lokale en uitgezonden medewerkers veilig kunnen werken en wonen. In jouw rol ben je wereldwijd in staat om, rekening houdend met het beleid, de risico’s die in een betreffend land spelen (met begeleiding) onderbouwd om te zetten naar fysieke bouwkundige en installatie-elektronische beveiligingsmaatregelen voor ambassades, consulaten en ambassadeurswoningen.

Concreet betekent dit dat je vastgestelde dreigingen die in een betreffend land spelen omzet naar fysieke maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er op basis van het advies dat jij geeft de perimeterbeveiliging van een ambassade versterkt moet worden. Jij maakt daarbij een keuze ten aanzien van welke oplossing het best passend is, bijvoorbeeld meer camera’s of sterkere en hogere muren. De keuze voor een specifieke maatregel weet je goed te onderbouwen, bijvoorbeeld aan de hand van een risico beoordelingsmatrix en/of beveiligingsplan. Je houdt daarbij rekening met de geldende beleidskaders en de specifieke dreigingen in het betreffende land.

Vanuit je expertise stel je Projectplannen en Programma’s van Eisen op die vervolgens kunnen worden omgezet in aanbestedingsdocumenten door een senior medewerker. Bij de bouw, verbouw of aanpassing van ambassades ben je ondersteunend tot medeverantwoordelijk voor de realisatie van project-/programma-opdrachten binnen vooraf aangegeven projectkaders. Ook realiseer je op termijn zelfstandig project- en adviesopdrachten. Je geeft praktisch toepasbare adviezen op het gebied van bouwkundige en elektronische beveiliging en draagt zorg voor efficiënte coördinatie van jouw werkzaamheden door o.a. projectmatig te werken. Zo nodig ondersteun je inhoudelijk in de beoordeling en begeleiding van (Europese) aanbestedingen.

Als specialistisch projectadviseur neem je (mede) deel aan (multidisciplinaire) projectteams. Na het vaststellen van de project-uitgangspunten, na het besluitdocument genaamd investeringsvoorstel, kan jij zorgdragen dat deze uitgangspunten uitgerold worden. Vanuit de vastgestelde kaders en afspraken weet je kostenbewust en efficiënt aan te steun, werkprocessen zijn transparant.

In deze functie is het essentieel dat je regelmatig dienstreizen van een aantal dagen naar het buitenland maakt, al of niet vergezeld door overige collega’s. Het kan zijn dat de bestemming een conflictgebied is. De dienstreizen zijn een hele mooie mogelijkheid om kennis en expertise te combineren met jouw vaardigheden om te communiceren en samen te werken met verschillende culturen.

 

Functie-eisen 

 • Je hebt met goed gevolg een hbo-opleiding in de richting securitymanagement of bouwkunde afgerond.
 • Je hebt ervaring of op zijn minst affiniteit met het realiseren van fysieke gebouwbeveiliging, zowel bouwkundig als installatietechnisch.
 • Je bent in staat om vastgestelde uitgangspunten en kaders projectmatig te realiseren. Je werkt zelfstandig, maar weet wanneer ruggespraak gewenst is.
 • Je bent in staat om risico’s te analyseren en te adviseren over passende maatregelen/voorzieningen. Je stemt maatregelen af op de risico’s en maakt op- en afschalen mogelijk.
 • Je functioneert goed en graag in een internationaal werkveld en weet snel welke partijen daarin belangrijk zijn.
 • Je kunt goed onderhandelen bij uitvoeringsprocessen. Je weet op een overtuigende manier resultaten te behalen.
 • Je reageert adequaat op situaties en risico's tijdens een bouwproces.
 • Je weet je adviezen helder onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent bereid om vaak dienstreizen te maken, ook naar conflictgebieden.
 • Je staat open voor het volgen van trainingen.
 • Je spreekt vlot Engels, ten minste op niveau C1. Bij voorkeur spreek je een tweede taal op niveau B2, bijvoorbeeld Frans of Spaans.

Bijzonderheden

 • De selectieprocedure bestaat uit de briefselectie, game based assessment (GBA), een of meer selectiegesprekken en een B-screening. Na iedere fase bepalen we welke kandidaten we toelaten tot de volgende fase van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in juni 2021.

Wat is een Gamebased Assessment (GBA)?
Voor deze vacature vragen we je een Gamebased Assessment (GBA) te maken. Wat betekent dat? Met behulp van een GBA speel jij verschillende spellen (games) en kunnen wij zien of jij over de competenties en/of vaardigheden beschikt die nodig zijn om de functie goed te kunnen vervullen. Het leuke is dat jij na het afronden van het GBA ook een mooi rapport krijgt! Nadat je jouw sollicitatie hebt afgerond ontvang je vanzelf een uitnodiging met een link naar het assessment.


Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature om het assessment af te ronden. Het resultaat van je assessment wordt na het voltooien van het GBA met het ministerie van Buitenlandse Zaken gedeeld. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen waardoor het resultaat van het GBA niet meer zichtbaar zal zijn voor Buitenlandse Zaken.