Type:
Permanent employment
Location:
Zoetermeer
Education:
Master (EQF 7)
Published:
31/08/2022
Status:
Open
Apply before:
04/09/2022
Hours p/wk:
36

Description:

In de functie van adviseur informatiedeling & gegevensbescherming G&V adviseer je de overige leden van het Expertteam over de informatiestromen en de uitwisselingsprocessen binnen G&V. Je beoordeelt op welke wijze het opsporingsbelang het beste kan worden ingebed in de uitwisselingsprocessen die plaatsvinden tussen de diverse instanties zoals politie, KMar, IND en Justid. Op grond van je kennis van de Wet politiegegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationale regelgeving, jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen rondom gegevensdeling adviseer en beslis je over de diverse informatiestromen die binnen het project G&V plaatsvinden, met een nadrukkelijk oog voor het opsporingsbelang.

 

Verwacht wordt dat het Expertteam een belangrijke rol zal hebben in de coördinatie van informatiestromen waar het gaat om het ontsluiten van beschikbare data in de diverse G&V-databanken, waaronder in het bijzonder als Centraal Toegangspunt ten behoeve van opsporingsonderzoeken. Als adviseur informatiedeling & gegevensbescherming verwachten we daarbij van jou een goede afweging van enerzijds opsporingsbelang en anderzijds toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast neem je namens het OM deel aan keten overleggen over onderwerpen zoals privacy en inzage- en correctierecht.

 

Binnen het team krijg je veel professionele ruimte en je weet daar ook goed mee om te gaan. Je draagt positief bij aan de sfeer en onderlinge verhoudingen in het team, je bent collegiaal en flexibel. Jij kunt verbinding maken en weet helder te communiceren en adviseren.

 

Naast de kerntaken op het gebied van G&V, zal je mogelijk ook worden ingezet voor privacyvraagstukken die vanuit het team B&S binnen het Landelijk Parket worden opgepakt.

Wie ben jij ?

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding bij voorkeur op het terrein van (ICT)rechten, (cyber) security of informatiemanagement;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de (toepassing van) van de brede wet- en regelgeving op strafvordering en internationale uitwisselingsvraagstukken;
 • Kennis van het opsporingsproces is een pre.
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
 • Werkervaring binnen het OM of een andere overheidsinstantie is een pre.
 • Een stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht die niet schroomt om zijn/haar eigen mening of tegenspraak te geven.
 • Een resultaatgerichte manier van werken.
 • Je bent gericht op samenwerking en mensen in beweging krijgen.
 • Je bent proactief, ondernemend en vernieuwend.
 • Een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, een andere taal is een pre.

Waar kom je te werken ?
Binnen het Openbaar Ministerie houdt het Landelijk Parket zich bezig met de bestrijding van (inter)nationaal georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Van mensenhandel, drugs en witwassen tot terrorisme en cybercrime. Ernstige misdaad die vraagt om een slimme en creatieve aanpak in samenwerking met andere partijen. Bij het Landelijk Parket werken zo’n 300 professionals, verspreid over vijf vestigingen: Rotterdam (hoofdkantoor), Amsterdam, Zwolle, Den Bosch en Zoetermeer.

 

Team Internationaal
Team Internationaal is het team binnen het Landelijk Parket dat zich bezig houdt met advisering over internationale onderzoeken en internationale informatie-uitwisseling voornamelijk als het gaat om de toepasselijkheid en uitleg van de internationale verdragen waar uitwisseling in geregeld is. Daarnaast is het team nauw betrokken bij het opstellen van landelijk OM-beleid op het gebied van internationale rechtshulp en fungeert het als kenniscentrum. Onderdeel van het team is het Expertteam Grenzen & Veiligheid dat is opgericht in het kader van het Programma Grenzen & Veiligheid. Je standplaats wordt Zoetermeer.

 

Grenzen & Veiligheid
Met de implementatie van de EU-wetgeving onder de paraplu van het programma Grenzen & Veiligheid (G&V) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt beoogd om grenstoezicht en interne veiligheid van het Schengengebied en Nederland te versterken én bij te dragen aan het tegengaan van illegale immigratie, georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Tussen nu en eind 2025 moeten zeven verordeningen worden geïmplementeerd die ook het werk van het OM raken. De afgelopen jaren is binnen het OM in het project G&V geïnventariseerd wat dit voor het OM gaat betekenen. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Expertteam G&V. Dit Expertteam fungeert als kenniscentrum en vraagbaak voor de OM collega’s en andere ketenpartners. Verder is het Expertteam verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opstellen van werkprocessen en voor de implementatie van G&V binnen het gehele OM. Voor zover er raakvlakken zijn met onderwerpen als Passenger Name Records (PNR), Advanced Passenger Information (API) en andere op het snijvlak van migratie, de Schengenveiligheid en rechtshandhaving gesitueerde (EU-) regelgeving, houdt het Expertteam zich ook met die onderwerpen bezig. Informatiedeling en gegevensbescherming speelt daarin een belangrijke rol.   

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer. 

 

Bijzonderheden

 • Een salaris gewaardeerd op functieschaal 11 CAO Rijk op basis van 36 uur. Afhankelijk van ervaring en opleiding kan inschaling plaatsvinden in de aanloopschaal 10 CAO Rijk. 

 • Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de procedure.

 • Een uitdagende baan in een unieke internationale werkomgeving waarin je veel ruimte krijgt voor eigen initiatieven en waarin je wordt gestimuleerd om je te blijven ontwikkelen.

 • Een professioneel werkklimaat waarin je samenwerkt met veelal ervaren en gedreven collega’s in een collegiale sfeer.

 • Het team heeft als standplaats Zoetermeer, maar er is ook ruimte om thuis te werken.

Sollicitatiewijze 
Je kan je sollicitatiebrief en cv uploaden tot en met 4-9-2022 o.v.v. vacaturenummer OM-723.