Type:
Temporary employment
Location:
Amsterdam
Education:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Published:
07/03/2022
Status:
Open
Apply before:
17/03/2022
Hours p/wk:
32

Description:

In het kort

 • Je komt als adviseur te werken bij de afdeling Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden;
 • We vinden het belangrijk dat iedereen binnen de directie zichzelf kan zijn en kan groeien. Bewustzijn van het eigen gedrag, waardering uitspreken, veiligheid op de werkvloer én transparante communicatie zijn thema’s die onze aandacht hebben. Net als jouw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling;
 • Werken in een divers team met 35 collega’s. De vertrouwelijke inhoud van het werk, de dynamiek, de mediagevoeligheid en het afbreukrisico zorgen voor onderlinge verbondenheid.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Als adviseur adviseer je de burgemeester over de inzet van haar wettelijke openbare ordebevoegdheden, waarbij het zwaartepunt ligt bij de inzet van de sluitingsbevoegdheid ten aanzien van panden waar de openbare orde is verstoord en/of waar de vrees bestaat dat de openbare orde (wederom) zal worden verstoord. Je houdt je bezig met het beoordelen van bestuurlijke rapportages van de politie ten aanzien van panden en het opstellen van waarschuwingsbrieven en sluitingsbevelen. Het afnemen van een zienswijze bij de pandeigenaar, huurder of ondernemer is hier onderdeel van. Je onderhoudt contact met en beantwoordt vragen van belanghebbenden (pandeigenaren, huurders, ondernemers) en bijvoorbeeld partners als de politie. Je bereidt bezwaarzaken voor en vertegenwoordigt de burgemeester bij de bezwaarcommissie. Tenslotte houd je je ook bezig met heropeningsverzoeken en alle daarmee samenhangende werkzaamheden.

 

Daarnaast draag je bij aan werkzaamheden met betrekking tot andere bestuurlijke maatregelen, zoals de Wet aanpak woonoverlast, preventief fouilleren, cameratoezicht en gebiedsverboden.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Afhandelen van bestuurlijke rapportages van de politie en daarmee samenhangende werkzaamheden;
 • Leveren van een bijdrage aan andere werkzaamheden binnen de directie OOV, onder andere met betrekking tot andere bestuurlijke maatregelen;
 • Leveren van een bijdrage aan de advisering over andere bevoegdheden op grond van de Gemeentewet en de Algemene Plaatselijke verordening (APV), zoals de last onder dwangsom en bestuursdwang;
 • Bijhouden van (wettelijke) ontwikkelingen en trends op het betreffende vakgebied en deze vertalen naar de Amsterdamse situatie;
 • Een bijdrage leveren aan het maken van beleid op het gebied van de openbare orde en veiligheid;
 • Opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevant netwerk met interne en externe partijen zoals de politie en de stadsdelen.

Daar komt bij dat je als adviseur komt te werken bij de afdeling Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden. Deze afdeling bestaat uit vijf teams, waarin in totaal 35 collega’s werken. Er is een team dat de burgemeester adviseert bij het inzetten van bestuurlijke bevoegdheden. Denk aan cameratoezicht, het sluiten van woningen, een gebiedsverbod of de bestrijding van woonoverlast. Een tweede team houdt zich bezig met de ontwikkeling van horecabeleid in relatie tot veiligheid. Verder is er een team van strategisch adviseurs dat zorgt voor verbinding tussen de burgemeester en de stadsdelen. Tot slot is er een team dat adviseert op het snijvlak van veiligheid en handhaving en een team dat het driehoeksoverleg en de regionale en landelijke overleggen van de burgemeester organiseert.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.


De directie Openbare Orde en Veiligheid adviseert het stadsbestuur over alle veiligheidsonderwerpen en ondersteunt de burgemeester in het driehoeksoverleg. Hier werk je midden in de actualiteit en kun je rekenen op veel dynamiek. We hebben een cruciale rol bij grote gebeurtenissen die de openbare orde en veiligheid betreffen. Zo is de directie verantwoordelijk voor het beleid op langere termijn ten aanzien van onder andere de aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning, de ‘Top 600’ van jeugdcriminelen, de-radicalisering, maatschappelijke onrust en andere veiligheidsonderwerpen die een directe impact hebben op de leefwereld van de burgers, bezoekers en ondernemers van de stad. Als het je aanspreekt om bij dit soort onderwerpen iets te betekenen voor de stad Amsterdam, dan zit je hier op je plek. Bij de directie werken flexibele, gedreven en deskundige professionals. Als de situatie erom vraagt, zetten we graag een extra stap. Samen werken we aan een veilig en leefbaar Amsterdam.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie Adviseur Openbare Orde en Veiligheid zien we ook graag:

 • Wo werk- en denkniveau. Een afgeronde juridische wo studie strekt tot aanbeveling;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Kennis van het bestuursrecht en van regelgeving op het vlak van openbare orde en veiligheid;
 • Kennis van het strafrecht strekt tot aanbeveling;
 • Ervaring in advisering van het bestuur, in het bijzonder op het terrein van de openbare orde en veiligheid;
 • Ervaring met besluitvormingsprocessen bij de overheid;
 • Het vermogen om te schakelen tussen verschillende belangen en niveaus binnen een complexe organisatie;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Adviseur Openbare Orde en Veiligheid kom je ons 32-36 per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 3.615,- en € 5.247,- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van de tijdelijke werkzaamheden, indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van de tijdelijke werkzaamheden, (1 jaar) indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je nog geen vast contract hebt;
 • het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt en daarbij wordt je uitgeleend (voor de duur van 1 jaar) middels een overeenkomst tijdelijke inzet.

*interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2 euro per werkdag dat je thuis werkt;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een mobiele telefoon;
 • een laptop;
 • hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten.

Heb je nog vragen?

Over de functie en de sollicitatieprocedure kun je: het secretariaat Openbare Orde en Veiligheid benaderen, via secretariaatOOV@amsterdam.nl en/of 020 – 552 2049.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 17 maart 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • Voor de sollicitatiegesprekken geven wij er de voorkeur aan om deze zo veel mogelijk fysiek te doen. Indien dit niet mogelijk is in verband met de ontwikkelingen rond het Coronavirus, vinden de sollicitatiegesprekken online met de applicatie Microsoft Teams plaats. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen.