Type:
Permanent employment
Location:
Den Haag
Education:
Master (EQF 7)
Published:
05/10/2021
Status:
Open
Apply before:
19/10/2021
Hours p/wk:
36

Description:

Beleidsadviseur Demonstraties en SGBO’s

Boeren op het Malieveld, “koffiedrinken” op het Museumplein, Kick Out Zwarte Piet rond 5 december, Pegida bij een moskee, Black Lives Matter op de Dam en klimaatactivisten bij een energiecentrale:  demonstreren is een grondrecht.

In regeringsstad Den Haag en hoofdstad Amsterdam vinden ieder jaar veel demonstraties plaats: in 2020 waren het er ruim 1.700 in Den Haag en bijna 1.500 in Amsterdam. Groot en klein, beladen en niet-beladen. Dit aantal demonstraties neemt, ook elders in het land, al een aantal jaren toe. Net als de inzet van gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM). Ook de complexiteit en gevoeligheid van demonstraties lijkt toe te nemen. Dit alles vraagt van het OM steeds meer voorbereidende werkzaamheden, in nauwe afstemming met driehoekspartners gemeente en politie. Ook het werk dat na afloop voortvloeit uit demonstraties neemt toe voor het OM. 

Bij de arrondissementsparketten Amsterdam en Den Haag zijn binnen de afdelingen Beleid en Strategie (B&S) daarom twee vacatures (één standplaats Den Haag, één standplaats Amsterdam) voor de functie van Beleidsadviseur Demonstraties en SGBO’s.

 

Wat ga je doen ?
Het gaat om een nieuwe - deels landelijke - functie, die zowel beleidsmatige als operationeel van aard is, met in ieder geval de volgende werkzaamheden:

 • Voorbereiden van en deelnemen aan overleggen met politie en gemeente over demonstraties en SGBO’s;
 • Voorbereiden en ondersteunen van de OM-deelname in driehoeken;
 • Adviseren over beleids- & tolerantiegrenzen, handelingsperspectieven en scenario’s;
 • Advisering en/of afhandeling van Wob-verzoeken, klachten, aangiften en Kamervragen of raadsvragen die uit demonstraties en SGBO’s voortkomen;
 • Opstellen van kennisproducten en werkinstructies, en het delen van deze producten met alle parketten;
 • Bijhouden en delen van relevante (Europese) jurisprudentie op het gebied van demonstratierecht en vrijheid van meningsuiting;
 • Beoordelen vanjuridische vraagstukken die liggen op het grensvlak tussen bestuurlijke en strafrechtelijke bevoegdheden (zoals de verhouding tussen WOM en APV);
 • Bewaken van de met de politie gemaakte verwervingsafspraken (instroom van zaken uit demonstraties en SGBO’s) en het adviseren ten behoeve van het maken van afspraken met de rechtbank over het aanbrengen van zaken ter terechtzitting;
 • Meewerken aan de verdere ontwikkeling van een efficiënt arrestantenafhandelingsproces bij grootschalige aanhoudingen;
 • Begeleiden van de beoordeling van uit demonstraties en SGBO’s voortkomende strafzaken door secretarissen en assistent-officieren van justitie. In voorkomende gevallen ook zelfstandig beoordelen van dergelijke zaken;
 • Zicht houden op politiek- of mediagevoelige zaken (in eerste en tweede aanleg) en verlenen van hulp en bijstand aan de zittingsofficieren;
 • Verzamelen, ontsluiten en bijhouden van kennis over demonstraties en SGBO’s ten behoeve van alle arrondissementsparketten, zowel over individuele demonstraties en SGBO’s als beleid ten aanzien van (de strafbaarheid van) uitingen en het inrichten van processen voor afdoening van zaken;
 • Samen met het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie opstellen en actueel houden van handreikingen voor de beoordeling van discriminatoire uitingen die (mogelijk) tijdens demonstraties worden gedaan.

Wie ben je ?

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op WO/master-niveau, bij voorkeur rechten of bestuurskunde;
 • Inhoudelijk heb je kennis van - en liefst ook praktijkervaring met - de Wet Openbare Manifestaties, het strafrecht en relevante jurisprudentie en literatuur;
 • Beoordelaarservaring als parket/commissiesecretaris is een pré, net als kennis van het bestuursrecht en kennis van bevoegdheden van alle driehoekspartners;
 • Je hebt kennis van de interne OM-organisatie, gevoel voor strategische vraagstukken en je begrijpt politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent initiatiefrijk, besluitvaardig, overtuigend en kan diplomatiek opereren in een complexe beleidsomgeving;
 • Je beschikt daartoe over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en kan goed samenwerken met verschillende partijen.Zoals gezegd betreft het een nieuwe functie. Dit betekent dat een zekere mate van flexibiliteit, lef en pioniersdrift noodzakelijk zijn.

Waar kom je te werken ?
Je komt te werken bij Arrondissementsparket Amsterdam of Den Haag op de afdeling B&S levert een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving door in verbinding te staan met burgers, maatschappelijke organisaties, ketenpartners en andere relevante partijen. De afdeling fungeert als spin-in-het-web tussen de binnen- en buitenwereld, maar ook tussen de teams en parketten onderling. Hiermee draagt B&S concreet bij aan het operationeel resultaat van het OM. B&S zet zich in om zowel het parket als het gehele OM effectiever, zichtbaarder en herkenbaarder naar buiten te laten treden. De sfeer binnen beide teams is informeel en hecht.

B&S houdt zich ook bezig met de voorbereidingen van evenementen en demonstraties. Het is voor dit deel van het B&S werk dat er nu twee nieuwe collega’s worden gezocht. Het gaat om in totaal twee vacatures op twee parketten: één in Den Haag, één in Amsterdam. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat er samen wordt gewerkt, niet alleen voor beide arrondissementen, maar voor het hele land. Gelet op de grote aantallen zal het accent van de operationele werkzaamheden d.w.z. het voorbereiden van individuele demonstraties en de verdere afwikkeling van zaken) liggen op de steden Den Haag en Amsterdam. Toch kan het (adviseren over het) voorbereiden van een demonstratie elders in het land ook tot de werkzaamheden behoren. Dit alles om ook vanuit het OM recht te doen aan dat zo belangrijke recht op demonstatie.  

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 11 CAO Rijk. Afhankelijk van ervaring kan inschaling plaatsvinden in de aanloopschaal 10 CAO Rijk.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei.

Onze medewerkers houden zich dagelijks bezig met (straf) zaken die een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Bekijk hier onze corporate film, of lees één van de verhalen van onze medewerkers.

Bijzonderheden

 • Het gaat om twee vacatures: één met standplaats Den Haag, één met standplaats Amsterdam. Het OM werkt steeds meer Tijd en Plaats Onafhankelijk, dat geldt zeker ook voor deze functies. Bovendien vinden demonstraties vaak plaats in het weekend, flexibiliteit om in voorkomende gevallen ook op zaterdag en/of zondag te werken is onontbeerlijk.
 • Een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.