Type:
Permanent employment
Location:
Den Haag
Education:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Published:
23/05/2023
Status:
Open
Apply before:
07/06/2023
Hours p/wk:
36

Description:

Zijn de woorden privacy, en politiek en bestuurlijke sensitiviteit voor jou vanzelfsprekend? En ben jij die duizendpoot die kan adviseren en toezicht kan houden? Reageer dan snel!

 

Functie­omschrijving

De functionaris gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke, interne toezichthouder op de toepassing en naleving van de privacyregelgeving. Je bent onze deskundige op het gebied van gegevensbescherming die onze ambtelijke en politieke leiding adviseert over de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Je geeft binnen JenV gevraagd en ongevraagd advies over privacy aangelegenheden, doet voorstellen om privacy risico’s te beperken en houdt toezicht op en over de verwerking van persoonsgegevens. Je speelt daarnaast een belangrijke rol bij het bevorderen van het bewustzijn binnen JenV over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy by design. Je werkt autonoom en ontvangt bij het vervullen van je taken geen inhoudelijke instructies, maar je bent wel een verbinder, organisatiesensitief en kan goed samenwerken met alle betrokkenen.

 

Taken
T.a.v. toezicht en advies over wetgeving:
• je ziet toe op naleving van wet- en regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens (AVG, Wpg, Wjsg en toepasselijke richtlijnen). Je kunt dit in volledige onafhankelijkheid uitoefenen, zoals vereist in de AVG;
• je adviseert gevraagd en ongevraagd over de toepassing van de privacywetgeving.
T.a.v. beoordelen van activiteiten aan de hand van de wet en DPIA’s:
• je adviseert over Privacy Impact analyses (DPIA’s) en ziet toe op de uitvoering daarvan;
• je beoordeelt contracten, afspraken en verwerkersovereenkomsten met interne en externe partijen op vereisten vanuit wet- en regelgeving en beleid.
T.a.v. voorlichting en samenwerking:
• je geeft voorlichting over het bewerken en verwerken van persoonsgegevens, het bevorderen van bewustzijn bij medewerkers over privacy verplichtingen en de vereiste zorgvuldigheid bij de omgang met en verwerking van persoonsgegevens. Zo draag je bij aan het creëren van een cultuur van gegevensbescherming binnen JenV;
• je informeert (privacy) collega’s over ontwikkelingen in het privacy domein;
• je werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens en de FG’s van andere departementen. In dat kader neem je deel aan het interdepartementale overleg van FG’s.
T.a.v. incidenten (datalekken):
• je wordt in voorkomende gevallen op de hoogte gesteld over privacy-gerelateerde incidenten;
• betrokkenen kunnen contact met je opnemen over aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens (art 38.4 AVG).

 

Functie-eisen

• je hebt academisch werk- en denkniveau en hebt een relevante opleidingsachtergrond om deze functie te kunnen uitvoeren; een opleiding CIPP/E of CIPP/M is een pré.
• je hebt minimaal 5 jaar ervaring als FG of privacy adviseur, bij voorkeur in een overheidsorganisatie;
• je hebt kennis van nationale en Europese privacywet- en regelgeving over gegevensbescherming;
• je bent in staat om namens het bevoegd gezag onafhankelijk toezicht te kunnen uitvoeren;
• je hebt kennis van de organisatie en de sector waarin die actief is en van de gegevensverwerkingen die de organisatie uitvoert;
• je hebt (functioneel) begrip van IT en informatiebeveiliging;
• Je hebt vaardigheden om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming te ontwikkelen;
• je bent een stevige adviseur en weet de juiste toon te treffen, zowel binnen als buiten ons departement;
• je weet je goed te bewegen, ook op hoog ambtelijk niveau;
• je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met besluitvormingsprocedures binnen de (rijks)overheid;
• je bent politiek-bestuurlijk sensitief. Je hebt een belangrijke rol als toezichthouder en begrijpt de bestuurlijke belangen en weet hier vanuit jouw onafhankelijke rol een goede balans in te vinden;
• je bent communicatief sterk. Je krijgt jouw adviezen goed over het voetlicht en weet draagvlak te versterken voor het belang van de gegevensbescherming. Je vindt het belangrijk om jouw kennis over te brengen op de organisatie en hecht waarde aan de houding en gedrag component van de organisatie.

 

Arbeids­voorwaarden

  • Salaris­niveau schaal 13
  • Maand­salaris Min €4.688 – Max. €6.989 (bruto)
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

  • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie
  • De functie betreft een vertrouwensfunctie niveau B
  • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure
  • Je moet bereid zijn om bereikbaarheidsdiensten te draaien