Description

A compliance officer supervises compliance with internal and external standards and promotes an integrity-conscious corporate culture.

 

Note: the description in this job profile is based on the report on the report ‘Beroepenradar Safety & Security’ and the sources mentioned below. The content is not static but dynamic and subject to change and suggestions. Except from an English introductory summary, the job profile is compiled in Dutch because it describes a role within the Dutch Safety and Security domain.

 

 

Functieomschrijving

Een compliance officer ziet er binnen een (financiële) instelling op toe dat de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd. Hij kan een onafhankelijke rol bekleden als adviseur van een instelling, maar kan ook in dienst zijn van het bedrijf, in een meer controlerende rol. De Compliance Officer bevordert de integriteit van de organisatie door het geven van advies en training en door toe te zien op de naleving van normen.

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Inlevingsvermogen (zich kunnen inleven in de business om goede adviezen te kunnen geven/goede analyses te kunnen maken); 
  • Beheersen van gesprekstechnieken (denk aan LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen); 
  • Analytisch vermogen om een oordeel te kunnen vormen over (complexe) situaties;
  • Kennis van de aard, strategie en verdienmodel van de onderneming, cultuur, producten en/of diensten, klanten en de omgeving; 
  • Kennis van compliance risicomanagement;  
  • Kennis in toenemende mate van IT (om activiteiten van de organisatie en de hiervoor geldende regelgeving te kunnen begrijpen).

Eisen

Er zijn in Nederland drie mogelijkheden om de opleiding tot compliance officer te volgen: bij het Nederlands Compliance Instituut, bij het NIBE-SVV en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in de vorm van een postdoctorale opleiding. Als toelatingseis geldt een afgeronde relevante universitaire opleiding, bijvoorbeeld bedrijfseconomie, accountancy of een juridische studie.

 

Professionele ontwikkeling

Een compliance officer kan bijvoorbeeld doorgroeien naar Chief Compliance Officer (CCO), een van de hoogste posities in de organisatie, vlak onder de algemeen directeur (CEO).

 

Bron verwijzingen