Type:
Temporary employment
Location:
Den Haag
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Published:
28/06/2021
Status:
Open
Apply before:
22/07/2021
Hours p/wk:
40

Description:

Wij zoeken weer een kandidaat voor onze CISO-stoel! Deze functie is binnen de Informatiebeveiligingsdienst gereserveerd voor een gemeentelijke CISO, ISO of TISO die zijn of haar ervaring binnen de eigen organisatie combineert met een bijdrage aan de collectieve dienstverlening van de Informatiebeveiligingsdienst aan gemeenten.

 

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van detachering vanuit een gemeentelijke organisatie voor de periode van 6 maanden. De omvang is ongeveer 16 uur per week. De startdatum wordt in overleg bepaald. De standplaats is minimaal 1 dag per week in Den Haag. Wij volgen ten aanzien van thuiswerken het beleid van VNG.

 

Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

 

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten: 

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein; 
 • verbeteren van de dienstverlening; 
 • een efficiënte en wendbare organisatie; 
 • anticiperen op de toekomst.

Over de Informatiebeveiligingsdienst (IBD)

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarbij richt de IBD zich op preventie, detectie en incident responsecoördinatie en fungeert de dienst als Computer Emergency Response Team. De IBD ondersteunt gemeenten ook bij de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tot slot zorgt de dienst voor kennisdeling: tussen gemeenten, met andere overheden, met vitale sectoren en met leveranciers.

 

Doel van de opdracht

De adviseur is verantwoordelijk voor enkele tactisch/operationele werkzaamheden binnen de IBD. De adviseur adviseert gemeenten, maar ook VNG Realisatie intern bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging in de gemeentelijke context en draagt bij aan kennisproducten en bijeenkomsten vanuit de IBD.

 

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Draagt bij vanuit diepgaande gemeentelijk kennis aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische, tactische en operationele advies- en kennisproducten (gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) ) om de doelgroep te ondersteunen;
 • Draagt bij vanuit diepgaande gemeentelijk kennis aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische advies- en kennisproducten die gericht zijn op preventie, detectie en afhandeling van ICTkwetsbaarheden, -dreigingen en –incidenten;
 • Volgt vanuit zijn kennis van gemeentelijke processen relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar relevante producten en dienstverlening voor gemeenten;
 • Levert in voorkomende gevallen een bijdrage aan deelprojecten (bijvoorbeeld een module voor Verhogen Digitale Weerbaarheid of een project samen met andere overheidsorganisaties);
 • Draagt bij aan het verhogen van kennis bij gemeenten door middel van het spreken op bijeenkomsten en het geven van workshops of webinars op het gebied van het implementeren van beveiligingsprocessen en –procedures conform de BIO.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • HBO / WO werk- en denkniveau
 • Aantoonbaar werkervaring (minimaal 5 jaar) waarvan minimaal 2 jaar in de rol van IB/Security adviseur/consultant op het gebied van informatiebeveiliging, bij voorkeur binnen de (decentrale) overheid;
 • Aantoonbare ervaring (minimaal 2 jaar) met het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in een gemeentelijke organisatie;
 • Op de hoogte zijn van de laatste trends en wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging in een gemeentelijke organisatie ;
 • Enige ervaring met het ontwikkelen en leiden van workshops en het verzorgen van presentaties;
 • Kennis van de gemeentelijke markt van ICT-leveranciers, de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA) en de gemeentelijke applicaties en ENSIA.

Houdingaspecten

 • Klantgericht
 • Dienstverlenend
 • Integer en loyaal
 • Omgevingsbewust
 • Pro-actief
 • Doorzettingsvermogen
 • Overtuigingskracht

Vergoeding en meer informatie

De adviseur zal tijdelijk worden gedetacheerd vanuit de gemeentelijke organisatie bij VNG Realisatie en zal werkzaamheden verrichten bij of namens de IBD. De detacheringsvergoeding is gebaseerd op de salarisvergoeding en/of een uurvergoeding o.b.v. de corresponderende schaal.

 

Reageren?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door uiterlijk 22 juli 2021 uw motivatie en curriculum vitae te sturen aan Nausikaä Efstratiades (Hoofd IBD), via nausikaa.efstratiades@vng.nl Vragen kunt u stellen door te bellen met de IBD: 070 204 55 11.