Type:
Permanent employment
Location:
Gouda
Education:
Associate degree (EQF 5)
Published:
24/11/2021
Status:
Open
Apply before:
03/12/2021
Hours p/wk:
36

Description:

Functieomschrijving

Van de levering van een mobiele telefoon, het beheer van bedrijfsnetwerken en applicatielandschappen, tot het ontwikkelen van apps in een jeugdinrichting: de Justitiële ICT Organisatie heeft een breed en boeiend dienstenpakket. Jij bent gepokt en gemazeld in informatiebeveiliging en draagt graag bij aan het veilig houden van onze organistatie.

Als specialist informatiebeveiligingsfunctionaris kom je te werken bij de stafafdeling van de Chief Technology Officer (CTO) van de Justitiële ICT Organisatie in Gouda. Op het snijvlak van het bestuurlijke en het technische domein ondersteunen we de algemeen directeur met adviezen en kaders in de vorm van een visie, strategie en architecturen. In praktische zin dragen we bij met communicatie en administratieve taken. Onze zeventien medewerkers brengen hun kennis vanuit verschillende expertises in. Het is precies de onderlinge verbinding tussen deze aandachtsgebieden die het werken bij het CTO-Office aantrekkelijk maakt.

Wij zijn ISO 9001- en ISO 27001-gecertificeerd en onze processen en procedures zijn uitgewerkt en vastgelegd in het managementsysteem ISMS. Het valt onder jouw taken om ISMS voortdurend te actualiseren, en verbeterpunten uit audits te verwerken. Je draagt bij aan het in control zijn op het gebied van informatiebeveiliging door het toetsen en monitoren van excepties en het verwerken daarvan in een incontrol-verklaring.

Je zet je in voor een grotere bewustwording van onze collega’s in de veilige omgang met (persoons)gegevens en hebt een actieve rol bij (het voorkomen van) incidenten. Je overlegt regelmatig met de beleidsadviseur en de privacy-officer en neemt deel aan het change advisory board waarin belangrijke wijzigingen worden besproken.

Het team waar je deel van uitmaakt, omvat een Chief Information Security officerOfficer (CISO) / Chief Privacy Officer (CPO), een beleidsadviseur, twee informatiebeveiligingsfunctionarissen en een privacy-officer. Voor enkele van deze functies zijn nog vacatures: we streven ernaar die gelijktijdig in te vullen, zodat het team samen kan werken aan de volgende stap in onze ontwikkeling.

 

Functie-eisen

Dit neem je mee

 • Je hebt een hbo-diploma, bij voorkeur aangevuld met een certificaat als CISSP.
 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring binnen een ICT-organisatie.
 • Je hebt kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging als BIO/VIR en de normen ISO 27001/27002, je hebt praktische ervaring bij het toepassen daarvan.
 • Je hebt kennis van risico- en compliancemanagement (ISO 31000).
 • Je hebt kennis van beheer en projecten, eventueel aangevuld met certificaten op het gebied van ITIL en PRINCE2.


Dit is jouw kracht

 • Je zet je actief in voor het veilig houden van de organisatie en dienstverlening.
 • Je kunt goed samenwerken.
 • Je houdt ervan jezelf en je collega’s verder te ontwikkelen.
   

 

Arbeids­voorwaarden

Salaris­niveauschaal: 10 
Maand­salaris: Min €2.811 – Max. €4.519 (bruto)
Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contract­duur: 1 jaar
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

 

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wij zijn de Justitiële ICT Organisatie: ICT’ers in hart en nieren die het justitieveld door en door kennen. Met onze ICT werken wij aan een veilig Nederland. Wij maken onder meer apps waarmee onze rijkscollega’s hun werk makkelijk en efficiënt kunnen doen. Wij zorgen voor de juiste hard- en software op werkplekken, overal in Nederland. Wij ontwikkelen veilige cloud-omgevingen waardoor onze collega’s hun werk kunnen doen: thuis, onderweg en op een werkplek. En altijd veilig.
Kortom: wij zorgen dat ICT werkt!

Wij zijn momenteel onderdeel  van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), maar met ingang van 1 januari 2022 worden wij een zelfstandige organisatie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Wij werken onder meer voor DJI, de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Reclassering Nederland en Justis.

Samen met hen werken wij aan een veilig Nederland. In onze vestigingen door heel Nederland brengen wij technologie en onze diepgewortelde kennis van het JenV-domein bij elkaar. Dat doen we door de vernieuwende technologie te vertalen naar praktische en veilige ICT-oplossingen.
Doordat wij de technische kant voor onze rekening nemen, kunnen onze opdrachtgevers zich volledig richten op hun primaire taak: het zorgdragen voor een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële ICT Organisatie staat voor veilige, betrouwbare en vernieuwende ICT. Daarom investeren wij niet alleen in kennis en expertise van onze medewerkers, maar ook in moderne infrastructuur.

Dat blijft niet onopgemerkt: steeds meer JenV-onderdelen doen een beroep op onze kennis. En hoe meer we onze expertise binnen JenV kunnen inzetten, des te meer dragen we bij aan het veiliger en rechtvaardiger maken van de samenleving. Immers: een veilig Nederland begint bij veilige ICT.