Type:
Permanent employment
Location:
Enschede
Education:
Associate degree (EQF 5)
Published:
17/08/2021
Status:
Open
Apply before:
20/08/2021
Hours p/wk:
36

Description:

Voor het integraal en structureel aanpakken van veiligheidsproblemen in Oost-Nederland zoeken we een analytische en doortastende collega die zich met brede integrale scope wil vastbijten in de processen en werkzaamheden binnen het Regionaal Informatieknooppunt (RIK). Ben jij die nieuwe collega met focus op ontwikkelingen en verbeteringen voor een soepel verloop van informatie-uitwisseling?

 

Wat ga je doen?

Je gaat vooral aan de slag met de vernieuwing en doorontwikkeling van werkwijzen, producten en processen in de informatieorganisatie. Hiermee realiseer je een goede informatiepositie op bijvoorbeeld incidentele en structurele dreigingen binnen een thema. Je zorgt ervoor dat de analysevraag helder en scherp wordt, dit doe je met behoud van kwaliteit. Je signaleert knelpunten op het gebied van informatie en komt op eigen initiatief met adviezen en/of een verbeterplan. Ook ondersteun je bij de feitelijke implementatie van verbeteringen in de informatiestromen.

 

Vanuit vraag en aanbod breng je binnen de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) specialisatie bij elkaar. Je ondersteunt bij het maken van plannen van aanpak en betrekt de juiste personen bij het informatiewerk. Je ontwikkelt en behoudt een sterke klantrelatie met de interne en externe partners. Daarnaast werk je aan veiligheidsbeelden voor de eenheid. Dit doe je in nauwe samenwerking met de andere onderdelen van de DRIO en je zorgt voor een goede agendering van de veiligheidsbeelden.

 

Gezien de operationele noodzaak kan het voorkomen dat je incidentieel meedraait in de 24-uurs piket- en nachtdiensten, bijvoorbeeld bij een Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO).

 

Waar ga je werken?

Binnen het RIK is de centrale loketvoorziening voor de eenheid en de externe partners gesitueerd. Het team voert naast de frontofficetaak informatiecoördinatie uit op thema’s uit de nationale en regionale intelligence-agenda. Daarvoor zijn achter de frontofficefunctie een aantal taakaccenten gedefinieerd, zoals: excessief geweld, openbare orde, voetbal, Outlaw Motorcycle gangs (OMG) en contra-terrorisme, extremisme en radicalisering (CTER). Het team vormt de verbinding tussen de eenheid en de nationale intelligenceorganisatie. Het team ontvangt, veredelt en zet informatie uit van en naar andere regionale eenheden en de Landelijke Eenheid en Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD’en). Het team bestaat uit 35 fte en draagt als partner direct bij aan de veiligheid buiten.

 

Wie ben jij?

Wij zoeken een collega die over eenheidsgrenzen heen kan kijken en bij voorkeur bekend is met de lokale veiligheidsproblematiek en relevante netwerken. Hierin weet jij je goed te bewegen, waarbij je initiatief toont en alert bent op nieuwe informatie. Je levert kwalitatief hoogwaardige producten op in samenwerking met je team. Waar nodig coach je collega’s vanuit jouw deskundigheid. Je rafelt vraagstukken uiteen, weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden, legt verbanden en kunt de juiste conclusies trekken. Ook ben je in staat om analyses om te zetten in concrete oplossingen en adviezen. Jouw bevindingen kun je compact en helder schriftelijk verwoorden in veiligheidsbeelden. Daarnaast kun je adviezen vanuit je communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk goed presenteren. Je legt ook gemakkelijk contacten en zoekt actief de samenwerking met partners.

 

Verder beschik je over:

 • een hbo-diploma;
 • ervaring met het vertalen van een probleem of veiligheidsanalyse naar een concreet advies/veiligheidsbeeld;
 • bij voorkeur relevante werkervaring.

Wat wij bieden

De standplaats is Enschede. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

 

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.596,- en maximaal € 4.299,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

 

Wat verder belangrijk is

 • De selectiegesprekken vinden plaats in week 36.
 • Een veiligheidsonderzoek A maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een vakinhoudelijk assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.