Type:
Temporary employment
Location:
Rotterdam
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Published:
11/11/2021
Status:
Open
Apply before:
01/12/2021
Hours p/wk:
36

Description:

Interventiespecialist Ondermijningskwadrant Randstad Zuid

Heb jij die ambitie, kennis en vaardigheden maar vooral een drive om de best mogelijke interventies gericht, op het maatschappelijk effect te vinden, die onderdeel uitmaken van de integrale aanpak om het criminele verdienmodel te verstoren en te doorbreken van gelegenheidsstructuren. Ben jij die hiervoor noodzakelijke verbindende factor tussen OM onderdelen en OM ketenpartners en tussen arrondissementsparketten en  tussen beleid en operatie.

 

Wat ga je doen?

Je investeert hierbij dagelijks in het opbouwen en onderhouden van de relaties met de verschillende OM-onderdelen, ketenpartners en private partijen.

 • Op projectmatige (integrale) basis ontwikkel je barrièremodellen en interventies. Vanuit deze aanpak weet je de officieren van justitie op operationeel niveau te vinden, te adviseren en te bedienen binnen hun aanpak van ondermijning;
 • Je draagt bij aan een nauwe samenwerking met de andere specialisten voor de totstandkoming van een integrale aanpak op de gemeenschappelijke aandachtsgebieden van het ondermijningskwadrant;
 • Je zoekt verbinding en samenwerking met de verschillende parketten en de betrokken ketenpartners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeentes, politie, belastingdienst en het RIEC;
 • Je gaat op zoek met een integrale aanpak naar de best mogelijke interventies gericht op het maatschappelijk effect;
 • Je hebt een signalerende rol in regio-overstijgende fenomenen;
 • Verder zoek je steeds naar mogelijkheden om private partners te betrekken en in positie te brengen bij een integrale aanpak;
 • Je bent een spin in het ondermijningsweb en brengt zo de verschillende betrokken parketten en ketenpartners bij elkaar.

Wie ben je?

 • Jij  bent een stevige en positieve persoonlijkheid met overtuigingskracht die van aanpakken houdt;
 • Je bent zelfstandigheid en resultaat gericht, neemt initiatief en kun je snel schakelen tussen strategisch/tactisch en operationeel niveau waarbij je goed kunt omgaan met uiteenlopende belangen. Hierin weet je tijdig rode draden en/of gedeelde belangen te onderkennen;
 • Je werkt  nauw samen met de beleidsadviseurs van de verschillende parketten. Als interventiespecialist heb je een coördinerende en verbindende rol;
 • Je bent flexibel en kunt goed functioneren in een omgeving die volop in ontwikkeling is. Je hebt creatieve ideeën en weet die ook om te zetten in concrete resultaten. Je bent niet bang om een eigen mening of tegenspraak te geven;
 • Je hebt een afgeronde HBO- of universitaire opleiding (bijvoorbeeld rechten,criminologie of bestuurskunde) en ervaring op het thema ondermijning;
 • Je hebt kennis van en inzicht in de organisatie en ontwikkeling van het Openbaar Ministerie en onze strategische partners (politie, bestuur en justitieorganisaties);
 • Je hebt kennis van het strafrecht en strafvordering en je beschikt over een goed ontwikkelde bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken of je wilt je hierin ontwikkelen;
 • Je bent in het bezit van uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 • Je beschikt over de vaardigheden om een netwerk op te bouwen en in te zetten. Daarnaast ben je gericht op verbinding, samenhang en samenwerking

Waar kom je te werken?

Je komt te werken bij Arrondissementsparket Rotterdam op de afdeling  team Bureau Recherche.

Bij ondermijning gaat het om vormen van criminaliteit met ingrijpende gevolgen voor maatschappelijke systemen, instituties, sociale verbanden en structuren. De ondermijnende criminaliteit holt die structuren uit die het vertrouwen in de overheid, bedrijfsleven en de samenleving als geheel vorm geven. Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is een van de speerpunten van het Openbaar Ministerie. In de ondermijningskwadranten bundelt het OM capaciteit, kennis en expertise om vanuit betere informatiebeelden, met meer focus, met meer mogelijkheden voor integrale aanpak en met betere sturing op beoogde maatschappelijke effecten ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Het Openbaar Ministerie kent vier ondermijningskwadranten. Binnen deze kwadranten werken twee of drie lokale arrondissementsparketten gezamenlijk met het Functioneel Parket, het Landelijk Parket en het Ressortsparket aan de bestrijding van ondermijnende
criminaliteit.

Het Ondermijningskwadrant Randstad Zuid
Ondermijningsteams van de arrondissementsparketten Rotterdam en Den Haag, het Functioneel parket, het Landelijk parket en het Ressortsparket werken samen aan een verscheidenheid aan ondermijningsproblemen. Innovatie, flexibiliteit, daadkracht en gedrevenheid zijn belangrijke eigenschappen van deze parketten. Het ondermijningskwadrant Randstad Zuid betreft een dynamisch en uitdagend werkgebied. Het kenmerkt zich door een diversiteit aan kleine en grotere gemeenten, waaronder Rotterdam en Den Haag. De bestrijding van criminaliteit is intens en staat altijd in de schijnwerpers. De problemen concentreren zich onder meer rondom de nodale knooppunten, zoals de haven, het vliegveld, de veiling en bepaalde wijken in de verschillende steden en voorts op verschillende aandachtsgebieden waaronder branchemisbruik, harddrugshandel en criminele jonge aanwas. Daar komt bij dat de kwadrantsamenwerking onderdeel is van een visie op de toekomst, waarbij de ambitie is om ook landelijk op thematisch gebied meer samen te gaan werken. Dit betekent dat je terechtkomt in een dynamische omgeving waarin je actief meedenkt over deze doorontwikkeling.”

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Werken bij het OM

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei.

Onze medewerkers houden zich dagelijks bezig met (straf) zaken die een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Bekijk hier onze corporate film, of lees één van de verhalen van onze medewerkers.

 

Bijzonderheden

 • Omdat je werkzaamheden verricht ten behoeve van meerdere OM-onderdelen is de bereidheid om te reizen van groot belang;
 • Je wordt administratief geplaatst in de formatie van het Arrondissementsparket Rotterdam maar je hebt Den Haag als plaats van tewerkstelling;
 • Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer informatie

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen Lodewijk van Zwieten, teamleider Beleid en Strategie arrondissementsparket Den Haag, 06-18307359 of Marieke Vreugenhil, teamleider Bureau Recherche arrondissementsparket Rotterdam, 06-51468194.