Type:
Permanent employment
Location:
Utrecht
Education:
Associate degree (EQF 5)
Published:
14/02/2022
Status:
Open
Apply before:
06/03/2022
Hours p/wk:
38

Description:

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair? Word Junior Adviseur Informatiebeheer! Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? 

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen. 

Wat ga je doen? 
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en flexibele collega die zich wil inzetten voor de verbetering van de informatiehuishouding van Defensie. Wij verwachten dat jij veel affiniteit hebt met het vakgebied van de informatiehuishouding en het omgaan met digitale informatie. Jij bent een geboren ondersteuner die taken op verschillende niveaus resultaatgericht uitvoert. Daarnaast ben jij ook in staat om, op basis van je kennis en ervaring, een inhoudelijke bijdrage te leveren aan projecten en adviestrajecten. 

Jij levert een bijdrage aan de vertaling, implementatie en evaluatie van het uitgevoerde informatiehuishoudingsbeleid en hebt hierin een adviserende, ondersteunende en toetsende rol. Je voornaamste taken zijn: 

 • Het ondersteunen van de vertaling, de implementatie en de evaluatie van het informatiehuishoudingsbeleid; 
 • Het volgen van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, informeren hieromtrent en implementeren; 
 • Het deelnemen aan of het ondersteunen van onderzoeken en projecten op het gebied van informatiehuishouding; 
 • Het opstellen van (verbeter)voorstellen en bijstellen en/of bijhouden van procesbeschrijvingen en AO-procedures; 
 • Het adviseren en toetsen van de kwaliteit van het informatiehuishoudingsbeleid richting de hoofden Informatiehuishouding; 
 • Het ondersteunen van defensieonderdelen met betrekking tot het toepassen van metingmethodieken voor de evaluatie van de kwaliteit van de integrale informatiehuishouding en het onderhouden van deze methodiek; 
 • Verantwoordelijk zijn voor het beheer van de toetsingscriteria voor de kwaliteit en opleidbaarheid van het informatiehuishoudingspersoneel; 
 • Het informeren over en het onderzoeken van bruikbaarheid, noodzakelijkheid en doelmatigheid van externe opleidingen op het informatiehuishoudingsgebied; 
 • Het doen van voorstellen tot het ontwikkelen van cursussen/opleidingen ten behoeve van de integrale informatiehuishouding, het daadwerkelijk ontwikkelen en het zorgdragen van de implementatie hiervan; 
 • Het toetsen van de kwaliteit van bedrijfsinterne opleidingen op het gebied van informatiehuishouding en het doen van verbetervoorstellen. 

Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie die jou alle gelegenheid geeft om je verder te ontwikkelen. Je kan deze functie zien als onderdeel van een persoonlijk ontwikkeltraject. Wij verwachten dat je bij goed functioneren op termijn door kunt groeien binnen Informatiebeheer (IB). Je mag er daarbij op rekenen dat er ruime mogelijkheden zijn om jezelf te verbeteren, zowel door opleidingen als door begeleiding van collega’s. 
  

Wie zoeken we 

Wat vragen we?  

 • Een afgeronde mbo plus opleiding of hbo-opleiding bij voorkeur op het gebied van de informatiehuishouding en de bereidheid om je verder te bekwamen; 
 • Je hebt kennis van en werkervaring binnen een informatiehuishouding organisatie; 
 • Je hebt ervaring in het informatiehuishouding organisatieadvieswerk; 
 • Je hebt kennis van de vigerende bepalingen en daarbij wet- en regelgeving in het bijzonder; 
 • Je neemt gedegen kennis van de defensieorganisatie mee; 
 • Je hebt relevante kennis van informatiehuishoudingssystemen en informatie- en communicatietechnologie. 


Competenties: 

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 
 • Praktische instelling; 
 • Flexibiliteit; 
 • Klantgerichte instelling. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 • Salarisniveau: schaal 9
 • Minimum salaris: €2.900 bruto per maand 
 • Maximum salaris: €4.000 bruto per maand 
 • Contractduur: Het betreft een tijdelijke functie met uitzicht op een vaste aanstelling. 
 • Aantal uren per week: 38 
 • Plaats: Utrecht, Utrecht 

 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.  

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland. 

De organisatie Ministerie van Defensie 

Over Defensie 
Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst. 

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO). 

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. 

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land. 

Defensie Materieel Organisatie 
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding. 

De afdeling Defensie Materieel Organisatie JIVC/AFD IB/AIF 

Waar ga je werken? 
Je gaat werken binnen de sectie Advies, Instrumenten en Functioneel Beheer (AIF) van de afdeling Informatiebeheer (IB). AIF levert beleidsondersteunende kennis en voert beleidsimplementatieprojecten binnen het werkgebied van de informatiehuishouding uit. Ook voorziet deze afdeling in relevante expertise en adviseert zij commandanten op deze gebieden. 

 De hoofdtaken van de afdeling AIF zijn: 

 • Het geven van ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en het evalueren van het beleid ten aanzien van documentaire informatie; 
 • Uitoefenen toezicht informatiehuishouding op de kwaliteit; 
 • Het coördineren en adviseren bij de realisatie, invoering en het beheer van informatiehuishoudingssystemen (applicaties); 
 • Het beheren van de centraal georganiseerde documentaire informatieprocessen (organisatie, techniek, procedures, opleiding, hulp en voorlichting); 
 • Het deelnemen aan of (bege)leiden van onderzoeken/projecten ten aanzien van informatiehuishouding; 
 • Het ontwikkelen en onderhoud van de producten en dienstencatalogus DCDI en het voorbereiden van dienstverleningsovereenkomsten. 

  

Bijzonderheden 

 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. De procedure zal eerst worden belopen met de interne kandidaten. 
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure. 
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). 

Defensie DMO is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!