Type:
Permanent employment
Location:
Amsterdam
Education:
Bachelor (EQF 6), Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Published:
23/02/2022
Status:
Open
Apply before:
07/03/2022
Hours p/wk:
32

Description:

In het kort

Ga jij graag aan de slag met het ontwerpen en creëren van handhaving strategieën, in nauwe samenspraak met alle stakeholders, welke jij vervolgens gaat implementeren in het Wallengebied? Beschik jij daarnaast over een wo werk- en denkniveau en heb jij aantoonbare werkervaring met het adviseren op tactisch- strategisch niveau? Dan zoeken wij jou!

 

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

De binnenstad van Amsterdam staat onder druk door de negatieve effecten van de toenemende bezoekersstromen. Deze effecten zijn het meest zichtbaar in het Wallengebied, waar de leefbaarheids- en veiligheidsindexen -ondanks een stevige inzet op toezicht, handhaving en beheer – het slechtst scoren van heel Amsterdam.

 

Om de leefbaarheid in het Wallengebied te verbeteren heeft het Bestuurlijk Team Aanpak Binnenstad (Burgemeester, stadsdeelvoorzitter, wethouder EZ) ingestemd met een sequentie van oplopende maatregelen om de druk op het gebied te verkleinen. In plaats van nog meer in te zetten op toezicht en handhaving (het ‘dweilen’) gaat de kraan beetje bij beetje verder dichtgedraaid worden, tot het moment dat de leefbaarheid weer op orde is. Dat vergt een lange adem.

Er is een nauwe samenhang tussen deze maatregelen en de benodigde handhaving. De maatregelen zijn bedoeld om uiteindelijk de druk op handhavingscapaciteit te verminderen, maar elke maatregel op zich kan weer meer beslag leggen op de handhavingscapaciteit. De maatregelen hebben consequenties voor meerdere handhavende instanties zoals de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) van het stadsdeel, politie, Toezicht Handhaving Openbare Ruimte (THOR), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), gast en crowdhosts vanuit directie openbare Orde en Veiligheid (OOV) etc. etc.

 

Daarnaast zijn er meerdere initiatieven in de buurt vanuit zowel bewoners (zg ‘Wallenwacht’) als vanuit ondernemers (inzet beveiliging etc.) om bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Ondernemers en bewoners vinden elkaar in hun kritiek dat de ‘handhaving’ in hun ogen onvoldoende levert. De meningen lopen fors uiteen zodra het gaat om maatregelen die ingrijpen in de economische structuur. In algemene zin geldt dat er qua communicatie en voorlichting nog wel een slag geslagen kan worden vanuit de overheid; we boeken meer successen dan wat zichtbaar is voor de buurt. Een samenhangende communicatiestrategie en samenwerking op dat vlak kan helpen. Met de kanttekening dat we natuurlijk uiteindelijk ook zichtbaar een verbetering van de leefbaarheidscijfers zullen moeten zien.

 

Bovenstaande noopt tot opstellen en implementeren van een aan de ladder van maatregelen gekoppelde, overkoepelende handhavings- en communicatiestrategie en het boeken van resultaten die de leefbaarheid in het gebied vergroten. Daartoe zoeken we een ervaren projectmanager/kwartiermaker, in eerste instantie voor een periode van 1 jaar.

 

Er zijn al vele contacten tussen handhavende instanties in het gebied. Het is niet de bedoeling dat de projectmanager in de operatie een sturende rol aanneemt. Politie en THOR hebben gewezen op het risico van ‘zijsturing’, dat moet vermeden worden. Daarnaast zetten we in op het zoveel mogelijk aanhaken bij de bestaande structuren. Zo lijkt bijvoorbeeld het ‘inzetoverleg’ een goed gremium om voortgang van de handhavingsstrategie en communicatiestrategie te bespreken. Uiteraard kan het wel zo zijn dat vanuit deze opdracht aanbevelingen komen die de samenwerking in de operatie ten goede komen.

 

Het opdrachtgeverschap voor de aan te stellen projectmanager ligt bij het team van de Aanpak Binnenstad. Deze rol zal in de praktijk vanuit de Aanpak Binnenstad vervuld worden door de teammanager Veiligheid, vanwege de nauwe aansluiting op bestaande structuren in het toezicht- en handhavingsdomein. Er vindt nauwe afstemming plaats met de gebiedsmanager Centrum-West, deelnemer van het Bestuurlijk Team Aanpak Binnenstad, waaraan de voortgang periodiek wordt gerapporteerd.

 

Met de lancering van de aanpak binnenstad begin 2021 heeft de gemeente laten zien het tij in de binnenstad op verschillende fronten te willen keren. De binnenstad moet weer aantrekkelijk worden voor de Amsterdammer, en het moet er weer prettig zijn om te wonen. De plannen zijn goed ontvangen bij de bewoners in het Wallengebied, die nu met lede ogen aanzien dat de situatie van voor corona in rap tempo terugkeert. En men ziet nog weinig resultaat van alle maatregelen, die vaak ook lange(re) termijn zijn. Omdat er onvoldoende rendement is van de inzet van de toezichthoudende en handhavende partijen, willen we het huidige toezicht- en handhavingsmodel verbeteren. Van de kwartiermaker verwachten we een ontwerp van een handhavingsstrategie, in nauwe samenspraak met alle stakeholders, en de implementatie van die strategie in het Wallengebied.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Vertalen en verder uitwerken van de ladder van maatregelen naar een samenhangende handhavingsstrategie; daarbij expliciet aandacht voor:
  o evaluatie en rol van hosts betrekken;
  o De bemensing van het te realiseren wijkhandhavingssteunpunt in de voormalige houthandel Schmidt (eind 2022 oplevering);
  o Ontsluiten gegevens vanuit verschillende handhavingsinstanties ten behoeve van de monitoring van de leefbaarheidsdoelstellingen.
 • Opzetten van een overkoepelende communicatiestrategie, primair gericht op het meer inzichtelijk maken van activiteiten en successen van de verschillende handhavende partners richting ondernemers en bewoners in het gebied;
 • Opzetten van en deelnemen aan een zogenaamd ‘overlastpanel’, samengesteld uit bewoners en ondernemers , aangevuld met onafhankelijke experts;
 • Bijdragen aan concrete resultaten op het gebied van leefbaarheid;
 • Periodiek rapporteren aan Bestuurlijk Team aanpak Binnenstad.

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

 

Stadsdeel Centrum is één van de zeven stadsdelen van de Gemeente Amsterdam. Iedereen kent de binnenstad van Amsterdam en stadsdeel Centrum is van iedereen. Met ongeveer 80.000 bewoners en net zo veel werkenden en miljoenen bezoekers is de binnenstad een buitengewoon dynamisch gebied. Eén van de belangrijkste opgave in het Centrum is het managen van de drukte en herstellen van de balans. Veel bezoekers, meer fietsen, meer afval en ongewenst gedrag, omdat sommige mensen denken dat in Amsterdam alles kan. Dit alles vindt plaats binnen een monumentale omgeving dat aangewezen is als Unesco-werelderfgoed.

 

De opgave in het centrum wordt gekenmerkt door veel tegengestelde belangen. Het is de kunst om met de kracht van de lokale samenleving (bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen) alle initiatieven en belangen tegen elkaar af te wegen en zo tot een juiste richting te komen. De functie van kwartiermaker handhavingsstrategie valt onder een verbijzonderd onderdeel van de gebiedspool-flex: de Aanpak Binnenstad.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. De kwartiermaker is iemand met een stevige persoonlijkheid, aantoonbare ervaring met de operatie op straat, is een echte verbinder met een missie. Daarnaast zien wij graag:

 • Een wo werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare werkervaring met adviseren op, en goed kunnen schakelen tussen, tactisch- strategisch niveau;
 • Werkervaring met overleggen op hoger managementniveau in een politiek-bestuurlijke context;
 • Aantoonbare werkervaring met uitvoering en leiden van projecten of programma’s;
 • Werkervaring en bekendheid met de gemeentelijke organisatie en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Je bent in staat om goed te schakelen tussen strategie en operatie;
 • Je beschikt over werkervaring/kennis van handhavingsdomein is een pre;
 • Je beschikt over werkervaring met werken in een politieke en maatschappelijke gevoelige context;
 • Natuurlijk gezag en hebt werkervaring en vaardigheden op het gebied van projectmatig werken.

Ook zien wij graag dat jij voldoet aan de volgende competenties:

 • Analytisch vermogen & Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken & Relatiebeheer;
 • Resultaatgerichtheid & Overtuigingskracht;
 • Verbindend & Doelgericht.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Kwartiermaker handhavingsstrategie Aanpak Binnenstad kom je ons 32 – 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen de € 4.849,- en € 6.461,- (schaal 13) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van de tijdelijke werkzaamheden, indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van de tijdelijke werkzaamheden, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je nog geen vast contract hebt;
 • het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt en daarbij wordt je uitgeleend middels een overeenkomst tijdelijke inzet;
 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een mobiele telefoon;
 • hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

Heb je nog vragen?

Voor vragen over de functie en/of sollicitatieprocedure kun je Nine Severijn benaderen, afdelingshoofd, via e-mailadres N.Severijn@amsterdam.nl en/of via telefoonnummer 0629065575.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 7 maart 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Heb je onze interesse gewekt, dan ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. We plannen dan een (video)gesprek met je in. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • Een assessment en/of capaciteitentest kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.