Type:
Permanent employment
Location:
Breda
Education:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Published:
11/08/2023
Status:
Open
Apply before:
11/09/2023
Hours p/wk:
40

Description:

Het centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool zoekt een Lector Cyberweerbare Organisaties. 

 

Mooi werk

Maatschappelijke urgentie

Cybercriminaliteit is een wereldwijd probleem, dat zich uiteraard ook in Nederland manifesteert. Cybercriminaliteit wordt meer en meer zichtbaar bij ondermijning, bestuurlijke corruptie en versterkt zelfs huiselijk geweld.

De aanpak hiervan wordt bemoeilijkt doordat cybercriminaliteit zich bij uitstek niet aan landsgrenzen houdt, noch aan de grenzen van een organisatie.

In het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht onderzoeken wij samen met partners uit de praktijk hoe organisaties en professionals weerbaarder kunnen worden tegen alle vormen van criminaliteit. Door de groeiende vraag naar expertise over cyberweerbare organisaties starten wij met een lectoraat rondom dit thema. Vanuit het CoE richt dit lectoraat zich primair op het versterken van de cyberweerbaarheid van organisaties, in lokale, sociale en professionele netwerken, voor diverse branches en leveranciersketens. Het lectoraat richt zich hierbij op versterking van regionale ecosystemen, van zowel de top 500, als het MKB en de non-profitsector.

 

Jouw werk als lector
Samen met collega-lectoren en docent-onderzoekers vanuit de Avans-opleidingen Informatica, Bedrijfs- en Bestuurskunde, Veiligheidskunde en sociale en juridische studies, werk je aan de voorwaarden voor cyberweerbare organisaties. Om informatie-gestuurd werken, maatschappelijk verantwoorde toepassingen van data en AI, en sensoring in de stedelijke omgeving en bedrijventerreinen mogelijk te maken.

Daartoe verricht je praktijkonderzoek, samen met jouw lectoraat en werkveldpartners. Je bent als lector actief als onderzoeker en onderzoeksleider, je stuurt de teamleden van jouw lectoraat aan. Bijvoorbeeld de docent-onderzoekers, die je in overleg met de betrokken directies van de Academies selecteert, en de externe leden: praktijkexperts die met instemming van hun werkgever deelnemen in jouw onderzoekprogramma.

Als inspirerend leider weet je hoe je de kenniskringleden motiveert en je weet precies welke middelen en mensen je het beste kunt inzetten. Als lector bewaak en bevorder je de inhoudelijke en methodologische kwaliteit van alle activiteiten die het lectoraat ontwikkelt, daartoe:

 • Creëer je, met behulp van jouw relevante netwerk moeiteloos een wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk (werkveldpartners). Dat doe je onder andere door bekendheid te geven aan onderzoeksresultaten in publicaties, lezingen, demonstraties en allerlei onderwijsvormen. Voor docenten, studenten en professionals uit de praktijk. Je werkt daarin nauw samen met lectoren en universitaire wetenschappers in jouw vakgebied, en met landelijke lectorenplatforms waarin het CoE actief is, zoals de platforms PRIO, Veiligheid, Stad en Wijk.
 • Draag je proactief bij aan het vertalen van het praktijkgericht onderzoek naar het onderwijs, bijvoorbeeld door het bouwen, samen met docenten, opleidingen en werkveld, aan verbredende of verdiepende onderwijsmodules voor minoren en learning communities met werkveldpartners en studenten. Het ontwikkelen van fieldlabs rond bedrijventerreinen die in pps-constructen cyberweerbaar willen worden is daarvan een voorbeeld. Dit doe je in samenhang met ELSA Labs, waarin onderzoekers samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties vraagstukken uit de samenleving actief opzoeken en kijken naar de ethische, wettelijke, sociale implicaties van het gebruik van data en AI voor vraagstukken op het gebied van veiligheid & veerkracht.
 • Zoek je de samenwerking op met de praktijk door je met het lectoraat aan te sluiten bij de verschillende living labs en door samen onderzoek op te zetten. Ook definieer je samen met andere lectoren en werkveldpartners nieuwe programmalijnen.
 • Ga je op zoek naar financieringsmogelijkheden vanuit tweede en derde geldstromen. Je werkt hierin nauw samen met andere lectoren, daarin bijgestaan door subsidieadviseurs en alliantiemakelaars binnen Avans.
 • Ontplooi je nieuwe maatschappelijke en economische activiteiten, waarbij jouw ruime ervaring met valorisatie goed van pas komt.

Jouw plek als Lector Cyberweerbare Organisaties binnen Avans

In de strategie ‘Ambitie 2025’ legt Avans focus op het onderwijs, co-creatie & onderzoek, de organisatie en technologie & data. Avans loopt met deze integrale aanpak voorop in hoger onderwijsland.

In de ambitie 2025 heeft Avans gekozen voor het versterken van het praktijkgericht onderzoek door te focussen op 4 zwaartepunten die aansluiten op de grote transities van de samenleving. Impact op die zwaartepunten wordt gemaakt door de recent opgerichte Centres of Expertises (CoE’s), waarbinnen onderzoek, werkveld en onderwijs met elkaar de verbinding zoeken. Momenteel kent Avans 4 CoE’s: Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap, Perspectief in Gezondheid, MNEXT en Veiligheid & Veerkracht.

 

Het lectoraat Cyberweerbare Organisaties binnen het CoE Veiligheid & Veerkracht wordt jouw thuisbasis. Het CoE richt zich op het versterken van een veilige & veerkrachtige samenleving, en heeft als een van de kennisthema’s Technologische Veerkracht, waar het lectoraat Robotisering onder valt.

Als lector werk je niet alleen nauw samen met de 8 andere lectoraten van het CoE, maar zoek je ook verbinding met de andere CoE’s en het onderwijs in de diverse academies. Je werkt binnen een unieke combinatie van onderwijs en onderzoek op het gebied van gebouwde omgeving, veiligheid, bestuurskunde, juridische zaken in combinatie met sociale, economische en technische expertise.

 

We bieden je

Een mooie rol waarin je impact maakt op de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Je krijgt veel vrijheid om jouw eigen onderzoekprogramma te ontwikkelen in verbinding met collega’s in het CoE, en om leiding te geven en jouw (inter)nationale netwerk te versterken. Verder bieden we je:

 • Een maandsalaris van minimaal € 6.541 tot maximaal € 8.445 bruto bij een fulltime aanstelling (schaal 15 cao hbo).
 • Een eindejaarsuitkering, die ongeveer gelijk is aan een dertiende maand.
 • In eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor 8 jaar.
 • Veel flexibiliteit in je functie met de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.
 • Ongeveer 50 vrije dagen als je fulltime werkt.

Jij past bij ons

Jij bent een echte inspirator en coalitievormer. Als boegbeeld van het lectoraat neem je mensen zowel binnen als buiten Avans mensen mee in jouw ideeën, maar je bent ook een goede luisteraar die in staat is zowel intern als extern consensus te bereiken en coalities te vormen voor programmalijnen en onderzoeksvraagstukken die zowel aansluiten bij onderzoek, onderwijs en werkveldpartners. Je schakelt moeiteloos tussen de verschillende rollen die je als lector vervult: onderzoeker, begeleider, inspirator en boegbeeld. Verder heb je:

 • Een academische achtergrond en ben je gepromoveerd vanuit disciplines als bedrijfskunde, bestuurskunde, bedrijfsinformatiekunde, informatica, criminologie, bij voorkeur met focus op het gebied van digitalisering & veiligheid op een of meerdere domeinen van het CoE, zoals ondermijnende criminaliteit, socio-technische innovatie, innovatie in netwerkorganisaties, informatie gestuurd werken in het veiligheidsdomein (incl. big data en AI toepassingen), gebouwde omgeving en veiligheid.
 • Sterke didactische vaardigheden waarmee je onderzoekers, docenten, studenten en promovendi naar een hoger niveau tilt.
 • Een goede beheersing van de Engelse taal, en de Nederlandse taal, in ieder geval passief.
 • Ervaring met het initiëren, uitvoeren en begeleiden van multidisciplinair, extern gefinancierd onderzoek en samenwerking in onderzoekconsortia.
 • Aantoonbare ervaring met het genereren van substantiële tweede en derde geldstroom projecten die naadloos passen bij de onderzoeksprogramma’s en het onderwijs.

Vernieuwend Avans

Groot, maar kleinschalig. Betrokken. Persoonlijk. Dat is Avans. Hier kun je jezelf zijn. Je krijgt met jouw unieke ideeën en inzichten bij ons alle ruimte. Dat past bij ons lerende en ondernemende karakter. We bieden optimaal flexibel onderwijs en onderzoek in co-creatie met het werkveld. En we veranderen continu mee met de wereld om ons heen. We willen steeds meer maatwerk aanbieden, waarbij studenten gedeeltelijk zelf hun eigen leerroute bepalen. Dat is onze Ambitie voor 2025.