Type:
Temporary employment
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Published:
21/10/2021
Status:
Open
Apply before:
04/11/2021
Hours p/wk:
38

Description:

Wat ga je doen?

 

Belangrijkste taken:

De aanschaf van de nieuwe Anti Submarine Warfare Frigates vragen om goede integrale projectbeheersing en vergen duidelijke en strakke processen. Dankzij jouw aansturing van de projectbeheersprocessen kan het PMT deze gestructureerd beheersen. Je bent medeverantwoordelijk voor het projectresultaat en zorgt voor de toepassing van de juiste standaarden, kaders en normen.

 

Je staat tijdig klaar met volledige en juiste managementinformatie, analyseert deze en geeft de juiste conclusies en adviezen aan de Projectleider en de andere leden van het PMT. Onder jouw aansturing onderkent en onderschrijft iedereen binnen de projectorganisatie het belang van projectbeheersing.

 

Als manager projectbeheersing ben je verantwoordelijk voor de verschillende werkvelden behorende bij projectbeheersing, waaronder risicomanagement, kwaliteitsmanagement, planningsmanagement en informatiemanagement en -beveiliging. Hierbij werk je samen met diverse werkveldspecialisten.

 

Je adviseert het PMT over de opzet, kwaliteit en werking van hun managementsystemen en beheersingsdocumenten. Projectrisico's houd je scherp in de gaten, je durft kritisch te zijn en hebt in die zin een onafhankelijke rol binnen het PMT. Je maakt het projectverloop voorspelbaar en maakt meerjarige projectbeheersingseffecten inzichtelijk en adviseert de Projectleider hierover.

Voor je collega’s binnen de groep projectondersteuners ben je een inhoudelijke vraagbaak en coach. Je draagt bij aan de verbetering en standaardisering van jouw vakgebied projectbeheersing binnen de directie Projecten. Hierbinnen leid je een talentvolle junior op.

 

Wie zoeken we

 

Wat vragen we?

 • Universitair niveau, technisch, bedrijfskundig of ICT gericht;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met projectmanagement van complexe projecten in een technische omgeving;
 • Grondige kennis van en ervaring met tijdsplanning en -beheersing, risicomanagement, changemanagement, kwaliteitszorg en informatiemanagement;
 • PRINCE2, Practitioner gecertificeerd, ervaring met Primavera Project Planner;
 • Mondeling en schriftelijk vaardig in de Nederlandse en Engelse taal.

 

Hiernaast beschikt je over de volgende competenties:

 • Resultaatgericht;
 • Integer;
 • Plannen en organiseren;
 • Analyseren;
 • Oordelen;
 • Samenwerken;
 • Omgevingsgericht.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 13
Minimum salaris: €5.200 bruto per maand
Maximum salaris: €6.500 bruto per maand
Contractduur: 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht, Utrecht

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

De organisatie Defensie

Over Defensie

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie. De minister van Defensie heeft de politieke leiding. Defensie is dagelijks actief in Nederland en het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee dragen wij, nu en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land.

 

De afdeling 

Waar ga ja werken?

De Defensie materieel Organisatie (DMO) zorgt tijdens de hele levensduur voor het Defensiematerieel. Van aankoop en instandhouding tot afstoting. Of het nu gaat om schepen, vliegtuigen, helikopters, voertuigen, brandstof, munitie, kleding, (operationele) IT systemen of wapens. DMO besteedt veel aandacht aan technische vernieuwing. Samen met onderzoeksinstituten en de industrie zorgt de materieelorganisatie steeds voor betere technieken en materialen. Na aankoop draagt DMO het materieel over aan de krijgsmachtdelen die het materieel gebruiken en de instandhouding ervan verzorgen. DMO heeft ongeveer vijfduizend medewerkers, gesitueerd op diverse locaties, maar hoofdzakelijk in Utrecht.

 

De Directie Projecten is een onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie. De Directie Projecten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projectmatige nieuwbouw, verwerving, modificatie en afstoting van (wapen)systemen. De projecten hebben een omvang variërend van enkele miljoenen tot enkele miljarden euro. De projecten komen tot stand in een politieke omgeving en in samenwerking met de operationele commando's, de industrie, kennisinstituten en internationale partners.

 

Een van de projecten is het binationale ASWF (Anti Submarine Warfare Frigates) programma dat samen met België wordt uitgevoerd. Het binationale projectbureau heeft als opdracht twee Nederlandse en twee Belgische onderzeeboot bestrijding fregatten aan te schaffen en de instandhouding voor te bereiden. De projectleider CAT-1 gaat werken binnen het ASWF programma. Het programma bestaat uit meerdere deelprojecten waarbij het schip, de wapens en de sensoren in separate contracten worden ondergebracht

 

Wie zoeken we?

De manager Projectbeheersing heeft binnen het projectmanagementteam (PMT, 5 mensen) de taak maatregelen aan te dragen om het totale project te beheersen.


Binnen het project wordt globaal conform de methode PRINCE2 gewerkt, zowel qua (top)structuur en werkwijze (management by exception) als wat betreft managementproducten en registers/logs. De manager Projectbeheersing is de kennisdrager van de methode en beschikt over de vaardigheid deze toe te (laten) passen. Jij zorgt ervoor dat de managementproducten actueel en realistisch zijn, haalt hier sturingsinformatie uit en adviseert de Projectleider daarover. Indien nodig vertolk jij een positief-kritisch geluid in het PMT.

Voertaal binnen het PMT is Nederlands, de externe communicatie is voornamelijk in de Engelse taal.

 

Bijzonderheden

 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. De gesprekken vinden plaats in de periode tussen week 45 en 48. Als eerste zal de interne selectieronde gehouden worden.
 • Een veiligheidsonderzoek, referentiecheck en social media check maken onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.