Description

Before you apply for a military study program, you must first select a military force you want to be active in. Then, each soldier must go through Basic Military Training where you learn military skills, such as shooting and map-reading. After this, you specialise to be employed in a specific unit, for instance Intelligence. A soldier must be physically and mentally fit, cooperative and have enough perseverance. As a soldier you can achieve higher ranks and specialise into different units.  

 

Note: the description in this job profile is based on the report ‘Beroepenradar Safety & Security’ and the sources listed below.

The content is not static but dynamic and subject to change and suggestions. Except from an English introductory summary, the job profile is compiled in Dutch because it describes a role within the Dutch Safety and Security domain.

 

Functieomschrijving

Elke militair doorloopt eerst de Algemene Militaire Opleiding (AMO). Hier je leer je de basisvaardigheden die elke militair moet kunnen en kennen. Denk aan kaartlezen, schieten, exercitie. De locatie van de interne opleiding is afhankelijk van de krijgsmacht waarvoor je solliciteert: dit is de landmacht, marine, luchtmacht of marechaussee. Hierna volg je de Functie Opleiding (FO) waarin je je gaat specialiseren in een bepaald vakgebied. Denk hierbij aan Inlichtingen, ICT, Techniek, Geneeskunde of Gevechtsfuncties. De duur van de FO is afhankelijk van de rang: voor soldaten is dit ongeveer 6 maanden, voor onderofficieren en officieren is dit langer. 

 

Competenties, Vaardigheden en Kennis

  • Mentaal en fysieke kracht en conditie
  • Integriteit
  • Samenwerkend vermogen
  • Toegelegd en gespecialiseerd

 

Eisen

De instroomeisen zijn afhankelijk van de rang, functie en het krijgsmachtdeel dat je gaat volgen bij Defensie. Wel is het zo dat je minimaal 18 jaar moet zijn. Wil je al eerder beginnen als militair kun je de Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) volgen om al goed voorbereid te zijn voor een functie binnen Defensie. 

 

Professionele ontwikkeling

Binnen Defensie zijn de doorgroeimogelijkheden uitgebreid. Door het volgen van een interne opleiding is het mogelijk om je te specialiseren en verder ontwikkelen binnen, of buiten een bepaald vakgebied. Mits je over de juiste competenties bezit kun je doorgroeien naar een hogere rang. Afhankelijk van je startpositie kun je een rang als soldaat, onderofficier of officier behalen. Ook is het mogelijk de kennis die je bij Defensie hebt opgedaan toe te passen bij de politie, in de private sector of een civiele organisatie. 

 

Bronverwijzingen

Matching Educational Offerings for Military Personnel