Keywords:
Defense
Edu type:
Formal education
Location:
Groningen
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Past deze opleiding bij jou?

Een aankomend onderofficier grondoptreden werkt vaak in crisissituaties. Tijdens deze situaties wordt zowel mentaal als fysiek veel van je gevraagd. Daarom moet je in goede conditie zijn. Je kunt daarnaast goed leiding geven en in groepsverband werken.

 

Als je ervoor kiest om bij Defensie te gaan werken worden er hoge eisen gesteld. Kernwaarden als kameraadschap, trots, ethisch bewustzijn, discipline, incasserings- en doorzettingsvermogen zijn hierbij belangrijk. Ontdek of je fit genoeg bent voor de VeVa-opleiding met de VeVaFit-app

 

Wat doet een VeVa aankomend onderofficier grondoptreden?

Als aankomend onderofficier grondoptreden kan je aan de slag bij Defensie. Vaak ben je voor langere tijd van huis. Samen met andere militairen werk je op kazernes binnen en buiten Nederland en word je ingezet bij militaire operaties. Daarbij kun je denken aan het verkennen van een bepaald gebied of het onschadelijk maken van mijnen. Je doet je werk meestal in gevaarlijke gebieden.

 

Als onderofficier ben je de vakman voor alle middelen en mogelijkheden van je groep. Je kunt niet alleen het materiaal dat binnen de groep aanwezig is zelf bedienen, maar ook de mensen opleiden om zelf met de systemen om te gaan.

 

Op VeVa.nl lees je meer over dit beroep. 

 

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Onderofficier infanterie
 • Onderofficier artillerie
 • Marinier

Doorleren na je studie

Na deze opleiding is het gebruikelijk dat je bij Defensie verder gaat studeren.

 

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Een schooljaar bestaat uit 40 weken, waarbij je in totaal 10 weken stage loopt en 30 weken op school zit. Deze opleiding bereidt jou voor op een functie als onderofficier. Je leert jezelf te verplaatsen in uiteenlopende terreinen, hoe je moet optreden bij calamiteiten en hoe je militaire beveiligingstaken uitvoert. Ook leer je hoe je leiding geeft en manschappen aanstuurt. Tijdens deze opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan militaire vorming en sport.

 

Op VeVa.nl lees je meer over deze opleiding. 

VeVa staat voor Veiligheid & Vakmanschap. Met een VeVa-opleiding word je voorbereid voor een baan bij Defensie. Een VeVa-opleiding is een zogenoemde uniformopleiding: je wordt opgeleid als beginnend beroepsbeoefenaar (militair). Maar natuurlijk kan je met een VeVa-diploma ook buiten Defensie aan de slag. Voor sommige VeVa-opleidingen heeft Noorderpoort ook een reguliere variant onder dezelfde beroepsnaam.

 

Beroepsgerichte vakken

 • Kaartlezen
 • Checkpoint/road block bouwen
 • Militaire EHBO (ZHKH)
 • Exercitie
 • Ammunition awareness
 • Patrouilles lopen
 • Gesprekstechnieken
 • Lesgeven
 • Commandovoering

Algemene vakken

  • Nederlands *
  • Rekenen *
  • Loopbaanoriëntatie
  • Burgerschap 
  • Sport en bewegen
  • Engels

 

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen zodat je de examens kunt halen.

 

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. Theorie die je op school hebt geleerd, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

 

Per schooljaar loop je tien weken stage bij de Landmacht of het Korps Mariniers. De stage is verdeeld over het schooljaar waarbij je telkens drie weken naar school gaat en daarna één week stage loopt.

 

 

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen. We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

 
 

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLB’er terecht.