Keywords:
Security, Education Market, Defense, National Security
Edu type:
Formal education
Location:
Doetinchem
Education:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2)
Start date:
19/08/2024
Study Load:
2520 hrs
Duration:
18 months
More information

Description:

Het beroep

Meestal ga je als soldaat aan de slag bij de Landmacht, maar je kunt ook aan het werk bij de Luchtmacht of Marine. De werkzaamheden die je doet hebben te maken met het bewaken van de veiligheid in Nederland of andere landen in de wereld. Zo verdedig je grondgebieden, ga je op verkenning en voer je controles uit. Als militair word je ook ingezet in een crisissituatie of tijdens een ramp. Hulpverlenen aan oorlogsslachtoffers of slachtoffers van bijvoorbeeld natuurgeweld is dan je belangrijkste taak.

 

Opbouw

Naast de lessen op het Graafschap College loop je stage bij Defensie. Je doet praktijkervaring op het bij krijgsmachtdeel van jouw keuze. Zo ervaar je zelf hoe het is om als vakman of -vrouw te werken in een militaire omgeving. In totaal loop je verspreid over de opleiding 15 weken stage. Je ontvangt hiervoor altijd een stagevergoeding. Tijdens de opleiding word je professioneel begeleid door docenten met een militaire achtergrond en militaire instructeurs. Zij weten precies wat het werken bij Defensie inhoudt.

 

Examinering

Examens worden zowel op school als op de kazerne afgenomen. Aan het einde van de opleiding doe je een Proeve van Bekwaamheid op een kazerne. Om je diploma te behalen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Je voldoet aan de landelijke eisen voor het behalen van een mbo-diploma
  • Je voldoet aan de eisen om het getuigschrift Veiligheid te behalen

Beperkte toelating toelichting

We willen dat onze opleidingen optimaal aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. Daarom geldt voor dit profiel een maximaal aantal opleidingsplaatsen van 29. Er wordt toegelaten op volgorde van aanmelding.

 

Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 2 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een diploma Entree of vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of een gelijkwaardige opleiding. Verder geldt nog een aantal algemene criteria.

 

Aanvullende toelatingscriteria

Om dit profiel te kunnen volgen, moet je beschikken over een goede conditie. Dit wordt getest aan de hand van een sporttest op school.
Defensie vraagt ook om een Sport Medisch Advies (SMA). Het laten uitvoeren van dit onderzoek voordat je aan de opleiding begint, is verplicht. Check www.veva.nl voor de afkeuringsgronden van Defensie voordat je je aanmeldt voor VeVa.

 

Daarnaast vraagt Defensie om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het niet kunnen overhandigen van een VOG, betekent de ontbinding van je onderwijsovereenkomst. Verder wordt er gekeken of je mentaal in staat bent om een diploma te behalen. Dit gebeurt door middel van een gesprek met de zorgdecaan.

Na de toelatingsdag krijg je van de opleiding te horen hoe en wanneer het SMA en de VOG aangevraagd dienen te worden.

 

De VeVa-student is op basis van de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart, geen rijbewijs) en verklaring omtrent de loonheffingen te overleggen aan stageverlener voor aanvang van zijn/haar stageperiode.

 

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk vóór 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Je ontvangt vervolgens informatie over de intakeactiviteiten. Een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure van VeVa is het bezoeken van een voorlichtingsbijeenkomst.

 

Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding VeVa, ontvang je snel een schriftelijke uitnodiging voor de eerste stap in de toelatingsprocedure: de verplichte voorlichting.

 

De voorlichtingsavonden zijn op 6 december 2022, 20 december 2022, 14 februari 2023 en 21 maart 2023. Let op: het bijwonen van een voorlichting is alleen op uitnodiging. Je ontvangt de uitnodiging voor de voorlichtingsavond pas nadat je je voor deze opleiding hebt aangemeld (via de oranje aanmeldknop op deze pagina). Meld je dus zo snel mogelijk aan!

 

De voorlichtingsavonden worden verzorgd door het Graafschap College in samenwerking met Defensie. Na de voorlichtingsavond ontvang je een uitnodiging voor een toelatingsdag.

 

Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

 

Overige informatie

Heb je je diploma behaald? Dan kun je binnen Defensie een vervolgopleiding gaan volgen.