Keywords:
Security, Education Market, Defense, National Security
Edu type:
Formal education
Location:
Doetinchem
Education:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
3360 hrs
Duration:
2 years
More information

Description:

Het beroep

Meestal ga je als soldaat aan de slag bij de Landmacht, maar je kunt ook aan het werk bij de Luchtmacht of Marine. De werkzaamheden die je doet hebben te maken met het bewaken van de veiligheid in Nederland of andere landen in de wereld. Zo verdedig je grondgebieden, ga je op verkenning en voer je controles uit. Als militair word je ook ingezet in een crisissituatie of tijdens een ramp. Hulp verlenen aan oorlogsslachtoffers of slachtoffers van bijvoorbeeld natuurgeweld is dan je belangrijkste taak.

 

Niveau
2
 
Leerweg
bol
 
Duur
1,5 jaar
 
Onderwijstijd per jaar
Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)
 
Opbouw

Naast de lessen op het Graafschap College loop je stage bij Defensie. Je doet praktijkervaring op het bij krijgsmachtdeel van jouw keuze. Zo ervaar je zelf hoe het is om als vakman of -vrouw te werken in een militaire omgeving. In totaal loop je verspreid over de opleiding 15 weken stage. Je ontvangt hiervoor altijd een stagevergoeding. Tijdens de opleiding word je professioneel begeleid door docenten met een militaire achtergrond en militaire instructeurs. Zij weten precies wat het werken bij Defensie inhoudt.

 

Examinering

Examens worden zowel op school als op de kazerne afgenomen. Aan het einde van de opleiding doe je een Proeve van Bekwaamheid op een kazerne. Om je diploma te behalen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Je voldoet aan de landelijke eisen voor het behalen van een mbo-diploma
  • Je voldoet aan de eisen om het getuigschrift Veiligheid te behalen
Hoofdleslocatie
 
Sector
Economie & Dienstverlening
 
 

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

 

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2019 – 2020 € 1.168,-).

 

 

Onderwijsbenodigdheden en/of extra activiteiten
 

Onderwijsbenodigdheden:
Naast lesgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Voor dit profiel geldt dat je boeken, studiemateriaal en (sport)kleding moet aanschaffen. De kosten voor de boeken en het studiemateriaal bedragen ongeveer € 150,-. De (sport)kleding kost ongeveer € 165,-.

 

Extra activiteiten:
Tijdens de opleiding worden kampen georganiseerd. De totale kosten hiervoor komen uit op ongeveer € 280,-. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan de extra activiteit(en), ben je verplicht een alternatief programma te volgen.

 

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 2 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een diploma Entree of vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of een gelijkwaardige opleiding. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

 

Aanvullende toelatingscriteria

Om dit profiel te kunnen volgen, moet je beschikken over een goede conditie. Dit wordt getest aan de hand van een sporttest. Defensie vraagt om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Na de toelatingsdag krijg je van de opleiding te horen wanneer deze aangevraagd dient te worden. Het niet kunnen overhandigen van een VOG, betekent de ontbinding van je onderwijsovereenkomst. Daarnaast wordt er gekeken of je mentaal in staat bent om een diploma te behalen. Dit gebeurt door middel van een gesprek met de zorgdecaan.

 

Beperkte toelating
nee
 
Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart (maar uiterlijk vóór 1 april) via de aanmeldknop op deze pagina. Je ontvangt vervolgens informatie over de intakeactiviteiten. Een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure is het bezoeken van een voorlichtingsbijeenkomst.

 

 

Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

 

Overige informatie

Heb je je diploma behaald? Dan kun je binnen Defensie een vervolgopleiding gaan volgen.