Keywords:
Security, Education Market
Edu type:
Formal education
Location:
Den Helder
Education:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
3600 hrs
Duration:
24 months
More information

Description:

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) laat je kennismaken met Defensie en bereidt je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Tijdens de opleiding wissel je lesweken op het ROC af met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Voor de start van de opleiding kies je voor een bepaalde uitstroomrichting. Na het veiligheidsgedeelte van de door jou gekozen uitstroomrichting specialiseer je je in deze vakrichting. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen Defensie.

Op school word je professioneel begeleid door burger- en militaire docenten die precies weten wat het werken bij Defensie inhoudt. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en ontdekt de kracht van samenwerken met je medestudenten. Verder werk je hard aan je persoonlijke ontwikkeling, beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn ook de vakken Nederlands, (militair) Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap van belang. Met de uitstroomrichting Grondoptreden kun je binnen Defensie bij verschillende krijgsmachtonderdelen terecht. Kies je voor de Marine, dan word je als Marinier bij het Korps Mariniers over water of door de lucht ingezet bij militaire operaties. Ga je voor de Landmacht, dan kun je in een gevechtsfunctie of een gevechtsondersteunende functie aan de slag.

 

Inhoud

Je leert jezelf te verplaatsen in diverse terreinen, hoe je moet optreden bij calamiteiten en hoe je militaire beveiligingstaken uitvoert. Je wordt voorbereid op een functie als soldaat/matroos/marinier.

 

Huisvesting

ROC Kop van Noord-Holland biedt VeVa-studenten huisvesting aan via Woningstichting Den Helder. Hierover vind je meer informatie op de website van de woningcorporatie. Klik hier om meer te weten te komen.

 

Na je VeVa-opleiding

Het VeVa-diploma is als een voorbereiding op een loopbaan bij de krijgsmacht. Na je sollicitatie en aanstelling bij Defensie volg eerst een algemene militaire basisopleiding. Het diploma Veiligheid en vakmanschap kan voor onderdelen van deze basisopleiding een verkorting in de studieduur geven. Daarna word je binnen Defensie intern verder opgeleid binnen je eigen vakgebied. Via deze interne opleidingen kun je je verder specialiseren en doorgroeien. Mocht je na je opleidingen toch buiten Defensie aan de slag willen, dan biedt een VeVa-opleiding je een goede basis voor een (mbo) vervolgopleiding of baan buiten Defensie.

 
Met de uitstroomrichting Grondoptreden kun je binnen Defensie bij verschillende krijgsmachtonderdelen terecht.
 
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 

 

• diploma leer-/werktraject in dezelfde richting als de opleiding waar je voor kiest

 

Dit is een numerus fixus opleiding: Dit betekent dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Voor deze opleiding zijn in totaal 42 landmachtplaatsen en 18 mariniersplaatsen beschikbaar. Klik hier voor de procedure m.b.t. numerus fixus opleidingen.

 

LET OP! Voor de VeVa-opleidingen geldt een aangepaste aanmeld- eninschrijfprocedure. Klik hier voor het document met alle informatie.

 

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

 

  

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 205,50
Overige benodigdheden: € 174,93
Zelf aan te schaffen materialen: € 200,00 
Kostenindicatie leerjaar 2 (half jaar)
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 34,00
Overige benodigdheden: € 125,95