Keywords:
Education Market, Defense, National Security
Edu type:
Formal education
Location:
's-Hertogenbosch
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
4500 hrs
Duration:
30 months
More information

Description:

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor­ en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:

o Paspoort
o Identiteitsbewijs
o Rijbewijs
o Verblijfsvergunning

 

Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en). Je moet de verplichte voorlichting bijwonen en de fysieke test met goed gevolg afleggen. Je wordt uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

 

Je moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een positieve uitslag van het Sport Medisch Advies (SMA). Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.

 

Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

- Je hebt de Nederlandse nationaliteit
- Je bent 16 jaar op 1 oktober van het schooljaar waarin de opleiding begint
- Vmbo­diploma kader­, gemengd­ of theoretische leerweg Economie, Techniek, Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
- Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
- Verwante beroepsopleiding niveau 2

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

 

Advies nodig?

Voor vragen over opleidingen en kosten bel het Studenten Succes Centrum, 073 6249600
Meld je digitaal aan via www.kw1c.nl of bel voor een aanmeldformulier
Meld je vroeg aan, dan is de kans op plaatsing groter

 

Wat kan ik worden?

Als onderofficier grondtroepen ben je militair. Je draagt een uniform en maakt deel uit van het Nederlandse leger.

Bij Defensie gaat het erom wat je kunt en doet. Elke militair maakt deel uit van een eenheid. Samenwerking tijdens missies of andere militaire activiteiten is dan ook erg belangrijk. Je werkt immers mee aan vrede en veiligheid, overal ter wereld.

Bovendien is flexibiliteit binnen Defensie belangrijk. Tijdens oefening of uitzending ben je 24 uur per dag inzetbaar. Ook wordt er verantwoordelijkheid van een militair verwacht. Het uniform geeft je namelijk zowel rechten als plichten.

Om je inzetbaarheid te garanderen en om je kennis en vaardigheden steeds weer te verbeteren ga je veel op oefening.

 

Wat ga ik leren?

Wil jij bijdragen aan onze vrede en veiligheid? En ben je nu al iemand die anderen kan aansturen of begeleiden? Kies dan voor deze militaire opleiding. Deze wordt verzorgd door docenten van het Koning Willem I College en militair instructeurs. Tijdens de theorielessen krijg je militaire basisvaardigheden en leer je veel over de organisatie van de krijgsmacht. Militaire basisvaardigheden bestaan uit onder meer uit exercitie, rangen en standen, ethiek, kaart­ en kompas lezen, zelfhulp, kameradenhulp en materieelherkenning.

 

Als aankomend onderofficier leer je om leiding en lessen te geven aan een groep. De militaire lessen zijn een voorbereiding op de stage. Je sport gemiddeld vier dagen per week. Behalve oefeningen voor het verbeteren van kracht en conditie, krijg je spellessen, verplaatsen te voet, zelfverdediging en zwemmen. Daarnaast krijg je tijdens je opleiding Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

 

In je gedrag en houding laat je zien dat je de voor Defensie geldende waarden en normen naleeft. Ook is het belangrijk dat je bereid bent om te leren. Dit door het aannemen van instructies en verbeter­voorstellen om jezelf verder te ontwikkelen.

Voor deze opleiding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een positieve uitslag na een test bij het Sport Medisch Advies (SMA) hebben.

 

Wat doe ik tijdens de stage?

Je gaat iedere maand één week op stage bij één van de opleidingseenheden binnen de Landmacht. Hier pas je de geleerde kennis en vaardigheden toe in de praktijk.