Keywords:
Real Time Intelligence, Intelligence analyst, Defense, Military
Type:
Temporary employment
Location:
Den Haag
Education:
Master (EQF 7)
Published:
08/10/2021
Status:
Open
Apply before:
21/10/2021
Hours p/wk:
38

Description:

Wat ga je doen? 

Een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van Nederlandse militairen en burgers. Dat is voor jou de drive als plaatsvervangend afdelingshoofd Contra Inlichtingen bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Met je collega’s ga jij vanuit Den Haag aan de slag met het voorzien in inlichtingen voor behoeftestellers binnen en buiten Defensie. 

Jij geeft leiding aan een deel van de teams/bureaus die actief zijn op (contra-)inlichtingen. Het ondersteunen van de totstandkoming van de veranderagenda van de afdeling is bij jou in de juiste handen. Hetzelfde geldt voor het realiseren van het afdelingsbeleid. Ook draag je vanuit je vakgebied inlichtingen bij aan de voorbereiding op deelname aan structurele, al dan niet samengestelde, bestuurlijke en ambtelijke overleggen op het hoogste politieke en militaire niveau. Het bijdragen aan de (publieke en politieke) verantwoording over de taakuitvoering van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is eveneens een van je taken. 

Je Initieert en draagt bij aan het vervaardigen van beleid, plannen, bedrijfsvoering en werkprocessen op het gebied van veiligheid en ondersteuning. Gevraagd en ongevraagd adviseer je onze MIVD-directie over onderwerpen die van belang zijn voor de nationale veiligheid. Hetzelfde geldt op het vlak van het optreden van de Nederlandse krijgsmacht in internationaal en bondgenootschappelijk verband en onderwerpen met een hoog politiek afbreukrisico. Tot slot draag je bij aan de ontwikkeling van de strategische agenda van de MIVD en de operationalisering ervan. 

Wie zoeken we 

 • Je hebt een academische opleiding (master) afgerond of gelijkwaardig niveau. 
 • Je hebt ruime ervaring in managementfuncties en met een complexe (bestuurlijke) omgeving met tegengestelde belangen. 
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met werken in een hoogwaardige technologische omgeving. 
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het uitvoeren, aansturen en plannen van (inlichtingen)onderzoek en je hebt een sterke visie op het vakgebied. 
 • Je beheerst de Engelse taal volgens Stanag 6001 (SPL 3333). 
 • Je beoordeelt adviezen sterk, en dat geldt ook voor het opstellen en uitdragen ervan. 
 • Je delegeert makkelijk en je aanpak wordt daarnaast gekenmerkt door je besluitvaardigheid, het nemen van initiatieven en het graag en goed samenwerken. 
 • Je hebt visie en je communiceert makkelijk, wat onder meer blijkt uit je sterke netwerken en je verbindende kwaliteiten. 
 • Je weet wat in je omgeving en binnen de organisatie speelt en stemt daarop je handelen af. 

Arbeidsvoorwaarden 

 • Salarisniveau: schaal 14 
 • Minimum salaris: €5.450 bruto per maand 
 • Maximum salaris: €7.150 bruto per maand 
 • Contractduur: 12 maanden 
 • Aantal uren per week: 38 
 • Plaats: Den Haag, Zuid-Holland 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. 

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuurstaf, Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst. 

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO). 

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. 

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is, als Bijzondere Organisatie Eenheid, onderdeel van de Bestuursstaf. We spelen een belangrijke (voorbereidende) rol bij de inzet van onze eenheden. Dit door het tijdig leveren van betrouwbare inlichtingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Als MIVD doen we dit primair voor de ondersteuning van de besluitvorming door de politieke, ambtelijke en militaire leiding van Defensie. Maar ook worden andere afnemers bediend door ons, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders. 

Bijzonderheden 

 • De functie geeft beperkingen en verplichtingen in de vrijheid van handelen, zowel professioneel als in de privésfeer. 
 • Te grote bekendheid dat je wilt werken voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) levert mogelijk risico's voor je op. Houd daar rekening mee. 
 • Een uitgebreid veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
 • Door de aard van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden kun je te maken krijgen met een bereikbaarheidsregeling en zo nodig worden ingezet buiten de normale kantooruren. 
 • Als je meer informatie wilt over de functie of over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen via md@mindef.nl. 
 • De reactietermijn is gesteld op drie weken nadat deze vacature vacant is gemeld. 
 • De vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 
 • De functie is een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek door de MIVD maakt deel uit van de procedure. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
 • Houd er rekening mee dat de selectiegesprekken plaatsvinden op dinsdag 2 november 2021 in Den Haag. 
 • Je sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Dit is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure start.