Type:
Temporary employment
Location:
Den Haag
Education:
Associate degree (EQF 5)
Published:
04/05/2022
Status:
Open
Apply before:
15/05/2022
Hours p/wk:
22

Description:

Functie­omschrijving

Het belangrijkste kapitaal van het Nationaal Forensisch Instituut? Onze medewerkers. Dankzij hun expertise kunnen we belangrijk forensisch onderzoek doen. Als preventiemedewerker ben je de aanjager van een veilige en gezonde werkomgeving. Zo help je voorkomen dat collega’s gezondheids- of mentale klachten ontwikkelen én kan ons impactvolle werk voor Nederland doorgaan.

 

Jouw aandachtsgebieden zijn het veilig werken met chemicaliën en apparatuur en het voorkomen van fysieke en mentale belasting. Daarbinnen heb je een afwisselend takenpakket. Zo stel je ons arbosysteem en chemicaliënbeleid op en houd je deze up-to-date. Ook voer je de regie over het vaccinatiebeleid van het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) en de organisatie van een risico-inventarisatie en evaluatie, waarbij je de hieruit voortkomende verbeteracties bewaakt.

 

Medewerkers, het management, de ondernemingsraad, de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, bhv’ers en je collega’s van team Kwaliteit, Arbo en Milieu en team Personeel en Organisatie: in jouw functie heb je contact met iedereen in de organisatie. Gevraagd en ongevraagd adviseer je over arbo-onderwerpen en beantwoord je vragen. Daarnaast organiseer je arborondgangen en signaleer, verzamel en analyseer je arboknelpunten. Zie je mogelijkheden tot verbetering? Dan doe jij een voorstel. Ook neem je deel aan arbogerelateerde in- en externe overleggen.

 

Verder registreer je arbomeldingen in module van Inception, stel je verantwoordingsrapportages op en denk je mee over ergonomie op onze werkplekken. Tot slot pas je de strategie rond arbeidshygiëne toe. Daarbij heb je specifiek aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Functie-eisen

Met jouw goede communicatieve vaardigheden kun je collega’s binnen heel NFI inspireren om aandacht te hebben voor veiligheid en mentaal welzijn. Door het goede voorbeeld te geven, maar ook zeker door actief op zoek te gaan naar organisatieonderdelen waar jouw hulp nodig is. Afwachten tot er vragen binnenkomen? Dat is gelukkig niets voor jou. We zien je liever te veel dan te weinig!

 

Verder herken je jezelf in het volgende:

 • Je hebt hbo-werk- en –denkniveau.
 • Je hebt expertise op het gebied van arbeidsomstandigheden. Denk aan arbeidshygiëne, arbomanagement, bedrijfsverpleegkunde of veiligheidskunde.

Competenties

 • klantgerichtheid
 • analyseren
 • samenwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen en organiseren
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 10
 • Salaris­omschrijving: Op deze functie is het Functiegebouw Rijk van toepassing. Inschaling vindt plaats op basis van je opleiding en ervaring. De mogelijkheid bestaat dat je in beginsel via een aanvangsschaal wordt aangesteld. Deze kan één schaal lager zijn dan de betreffende functieschaal.
 • Maand­salaris: Min €2.811 – Max. €4.519 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 22
 • Maximaal aantal uren per week: 22

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

 

 • Solliciteren? Nadat je via de sollicitatiebutton hebt gereageerd kun je jouw motivatie en cv als Word- of pdf-bestand uploaden. We nodigen je graag uit om in je motivatiebrief ook iets over jezelf te vertellen.
 • Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het Nederlands Forensisch Instituut van groot belang. Om die reden vragen wij aan nieuwe medewerkers om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Ook een geheimhoudingsverklaring maakt deel uit van het sollicitatieproces.
 • Wanneer je als rijksambtenaar een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van je beschikking mee.
 • Een assessment (psychologische en vaardigheidstest) kan deel uitmaken van het sollicitatieproces, net als het opvragen van referenties en het inzetten van een (online) screening.
 • Medewerkers met een vaste aanstelling binnen het Rijk kunnen mogelijk gedetacheerd worden.
 • Het inwinnen van referenties behoort tot de mogelijkheden.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • Aan deze vacaturetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Conform artikel 13 van de Arbowet mag de ondernemingsraad (OR) meebeslissen over de invulling van de functie van preventiemedewerker. Daarmee is de OR medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.
 • De OR neemt dan ook deel aan de selectiecommissie.
 • Voor deze functie geldt ontslagbescherming (artikel 13 en 14 Arbeidsomstandighedenwet). Dit houdt in dat het NFI jouw arbeidsovereenkomst niet zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter mag opzeggen.