Description

Prevention Officer (Preventiemedewerker) is the official legal name in the Netherlands for an employee appointed by an employer who assists the employer in a company in the field of prevention and protection. A prevention employee takes on three roles: as liaison, as policy advisor and as Health & Safety coordinator. A formal education is not required but it is possible to do a basic course Prevention Employee. 

 

Note: the description in this job profile is based on the report on the report ‘Beroepenradar Safety & Security’ and the sources mentioned below. The content is not static but dynamic and subject to change and suggestions. Except from an English introductory summary, the job profile is compiled in Dutch because it describes a role within the Dutch Safety and Security domain.

 

Functieomschrijving

In de praktijk tekent zich een driedeling af in de werkzaamheden op het gebied van preventie en bescherming: de preventiemedewerker als contactpersoon, als arbo-coördinator en als beleidsadviseur. De rol die de preventiemedewerker in een bedrijf inneemt, heeft een duidelijke relatie met de aard van de risico’s in het bedrijf, met de grootte van het bedrijf, met de mate van (de)centralisatie en met de visie van het management op de zorg voor arbeidsomstandigheden. In kleine bedrijven beperkt de rol van de preventiemedewerker zich meestal tot die van contactpersoon. In grote, centraal aangestuurde organisaties treedt de preventiemedewerker vaak op als beleidsadviseur op managementniveau. Er zijn verschillende manieren om de rol van preventiemedewerker in te vullen, namelijk:

  • Als contactpersoon: intermediair tussen de eigen organisatie en externe deskundigen en heeft voldoende kennis van wat er in het bedrijf, vooral op de werk vloer, leeft.
  • Als arbo-coördinator: actieve rol bij uitvoering van het arbobeleid.
  • Als beleidsadviseur: ontwikkelen van arbobeleid, het sturen en coördineren van het beleid. Het kan ook een combinatie van bovenstaande taken zijn.

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Vaardigheid om taken onafhankelijk en zelfstandig uit te kunnen voeren
  • Capaciteit om een goede verslaglegging te plegen

Eisen

Het is niet verplicht een opleidingstraject te volgen om preventiemedewerker te worden. Het is wel van belang dat je over voldoende kennis en deskundigheid op het gebied van risico’s in een bedrijf beschikt. Het is wel mógelijk een training te volgen: bijvoorbeeld de basistraining Preventiemedewerker. 

 

Professionele ontwikkeling

Jezelf ontwikkelen als preventiemedewerker gebeurd op verschillende manieren, zo kun je je eigen onderneming starten of verhuur je je jezelf als ZZP’er. Verder kun je binnen je organisatie groeien tot leidinggevende van een afdeling. 

 

Bron verwijzingen