Keywords:
Cyber Threat Intelligence
Type:
Permanent employment
Location:
Den Haag
Education:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Published:
18/06/2021
Status:
Open
Apply before:
01/07/2021
Hours p/wk:
32

Description:

Functieomschrijving

 

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaarder maken in het digitale domein. Om dit te kunnen realiseren werken wij nauw samen met partners uit verschillende publiek/ private sectoren en de overheid. Door het snelgroeiende en veranderende cybersecuritydomein groeit ook de dreiging op onze economische veiligheid. Het is mede aan jou om ervoor te zorgen dat op tactische en strategische niveau de juiste kennis en samenwerkingsverbanden aanwezig zijn, zodat we gezamenlijk juist en tijdig op deze dreigingen kunnen anticiperen.

 

Het NCSC heeft samen met haar samenwerkingspartners de belangrijke taak om onder de Taskforce economische veiligheid de kroonjuwelen van de Nederlandse economie tegen digitale dreigingen te beschermen en tegelijk nog weerbaarder te laten worden. Deze functie richt zich bijvoorbeeld op belangen en technologieën zoals voorkomen in de energie- en watersector. In zeer nauwe samenwerking met onze partners in de veiligheidsketen, maar ook andere overheden en bedrijfsleven, zorgen wij ervoor dat wij continue de dreigingen op korte en lange termijn, de nationale veiligheidsbelangen en haar weerbaarheid in het vizier hebben. Als Senior Adviseur Economische Veiligheid bekleed je een centrale positie in dit samenwerkingsverband.

 

Door uitstekende kennisuitwisseling binnen het expertiseteam wordt je in staat gesteld een totaalbeeld te vormen van het dreigingslandschap. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over actoren, digitale aanvalstechnieken en kwetsbaarheden die risico’s vormen voor deze kroonjuwelen. Het is mede aan jou om het proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat de groep in- en externe experts gezamenlijk tot een oordeel en advies komt. Het zijn daarbij jouw inhoudelijke- en communicatieve kwaliteiten die het (technische) proces zo begeleiden dat specialisten in hun kracht komen. Daarvoor is het belangrijk om naast het proces en de inhoud ook het bredere perspectief en belangen niet uit het oog te verliezen.

 

Je hebt de kennis, social skills en positie om gezaghebbend te zijn op jouw dossier. Je onderhoud contacten bij de betrokken organisaties op zowel technisch, CISO als bestuurlijk niveau, maar kan ook betrokken worden bij bijvoorbeeld technische briefings voor de tweede kamer. Binnen deze functie krijg je te maken met verschillende belangen en invloeden. Naast de politieke- en bestuurlijke belangen zijn er ook geopolitieke belangen. Hoe verhouden bijvoorbeeld de inzichten van Europa zich ten op zichtte van Noord-Amerika of Azië ten aanzien van een actueel onderwerp?

 

Binnen het NCSC werk je zeer nauw samen met interne collega’s die zich ook richten op economische veiligheid. Het interne team bestaat uit enkele adviseurs en dreigingsanalisten die allemaal een inhoudelijke bijdrage leveren. Als (Senior) Adviseur geef je op inhoud sturing aan deze collega’s. De adviseurs hebben een sterke focus op hun specifieke kennisgebieden. De dreigingsanalisten zorgen voor analyses over het dreigingslandschap. Hierbij borg jij de kwaliteit van het geheel, behoud het overzicht en bredere perspectief, verbindt collega’s en partijen en organiseert afstemming binnen het taakveld.

 

Door jouw werk heb je een actieve bijdrage aan tijdig beschermen van die sectoren die voor de Nederlandse economie van essentieel belang zijn. Het kan zijn dat je tijdens een opschaling of crises bij het incidentteam wordt betrokken. Het kan voorkomen dat je soms ook buiten kantoortijden moet werken. De impact van je werk is groot. Het goed en tijdig informeren en adviseren van onze partners (overheid, organisaties uit vitale sectoren, het internationale netwerk) kan een enorm verschil maken. Dat maakt het werk soms stressvol, maar het zorgt tegelijkertijd voor een enorme kick en gevoel van voldoening. Het werk blijft elke dag uitdagend. Ondanks ons serieuze werk is er genoeg ruimte voor informeel contact. Wij vinden het van groot belang dat deze verantwoordelijke baan wordt afgewisseld met ontspanning, humor en een prettige werkomgeving.

 

Functie-eisen

  • Je hebt een afgeronde universitaire (master) opleiding of vergelijkbaar niveau, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity, ICT-recht, defensie, informatica of technische bestuurskunde.
  • Je beschikt minimaal over 4jaar aan vergelijkbare werkervaring.
  • Je beschikt bij voorkeur over relevante werkervaring op het gebied van coördineren en/of inhoudelijk leidinggeven aan een groep mensen.
  • Je beschikt over inhoudelijke kennis van cybersecurity en overziet het nationale en internationale speelveld.
  • Je hebt ruime ervaring met complexe adviestrajecten, liefst op het gebied van cybersecurity, met een hoog politiek-bestuurlijk afbreukrisico.
  • Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie (Nederlands en Engels).

Competenties
• samenwerken
• omgevingsbewustzijn
• overtuigingskracht
• gedeeld leiderschap
• conceptuele flexibiliteit

 

Jouw profiel


Je vindt het leuk om onderdeel te zijn van een hecht team bestaande uit cybersecurity professionals en houdt ervan om successen en mooie momenten met je collega’s te delen en te vieren. Gevraagd én ongevraagd neem je daarbij – vanuit een informele leidersrol - het voortouw in soms lastige omgevingen, met diffuse onderwerpen. Je bent iemand die beschikt over overtuigingskracht maar zet deze vaardigheid functioneel in. Je contactuele vaardigheden zijn exceptioneel. Je wordt blij van de inhoud maar ook van de doorvertaling naar tactische en strategisch opvolging.

 

Waar nodig beïnvloed je doelgroepen en samenwerkingspartners en brengt hen in positie op de betreffende onderwerpen. Uiteindelijk vindt dit onder meer zijn weerslag in het breed uitdragen van inhoudelijke adviezen, gericht op het verhogen van de digitale weerbaarheid. Ook wordt er van jou een substantiële bijdrage verwacht in het vormgeven van de inhoudelijke koers van het team. Je opereert zowel binnen het team Advies en Kennisproducten van het NCSC als in jouw taakveld. Om die reden ben je flexibel en instaat om vanuit verschillende rollen te werken.

 

Je bent graag goed op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Hierbij focus je niet alleen op de techniek, maar ook de bestuurlijke en geopolitieke kanten van het vak spreken je aan. Je bent in staat om bruggen te slaan tussen verschillende organisatieniveaus (operationeel, tactisch en strategisch), waarbij je een vertaalslag maakt van de techniek naar de relevante bestuurlijke aspecten. Je hebt dan ook een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en weet jezelf vanuit deze mix met overtuigingskracht in te zetten als inhoudelijke sparringpartner voor management en bestuur.

 

Het leiden van (multi-disciplinaire dan wel trans-disciplinaire) adviestrajecten gaat je van nature goed af en je hebt daarbij uitstekend zicht op het nationale en internationale cybersecurity speelveld. In dergelijke omgevingen kun je het NCSC en Taskforceteam zelfstandig vertegenwoordigen, zie je de verschillende belangen en weet deze te verbinden, herken je politieke gevoeligheden en weet daarmee om te gaan, initieer je externe samenwerkingsverbanden en kun je de missie en visie van het NCSC daarbij adequaat uitdragen.

 

Naast dat je sterk ontwikkelde relationele en adviesvaardigheden hebt, ben je ook pragmatisch, waarbij je het leuk vindt om situaties van andere invalshoeken te benaderen om zo tot innovatieve ideeën te komen. Je houdt van de dynamiek die het werkveld maar ook onze organisatie met zich meebrengt en bent gewend om daarin mee te bewegen. Je schrikt er niet voor terug om zelfstandig besluiten te nemen waar dat van je verwacht en gevraagd wordt, rekening houdend met veranderlijke omgevingsfactoren. Je stressbestendigheid en flexibiliteit kunnen hier wel eens op de proef worden gesteld. Je bent alert op kansen en (potentiële) problemen, handelt hier direct naar en neemt waar nodig ook zelf verantwoordelijkheid. Het discreet omgaan met vertrouwelijke informatie is vanzelfsprekend voor je.