Keywords:
research, Criminal investigation, onderzoek
Type:
Permanent employment
Location:
Rotterdam
Education:
Published:
19/02/2024
Status:
Open
Apply before:
25/02/2024
Hours p/wk:
40

Description:

RAND is een wereldwijd opererend onafhankelijk not-for-profit onderzoeksinstituut met een missie om overheidsbeleid en besluitvorming in het algemeen belang te verbeteren door objectief onderzoek en analyse. RAND Europe is onderdeel van RAND en heeft meer dan 30 jaar ervaring met contractonderzoek voor overheden, ngo’s, internationale organisaties en andere organisaties. RAND Europe heeft kantoren in Cambridge, Brussel en Nederland en heeft ongeveer 150 onderzoekers in dienst.

 

De onderzoeksgroep Home Affairs & Social Policy voert onderzoek uit op verschillende beleidsterreinen: misdaad en justitie, onderwijs, werkgelegenheid en sociaal beleid, diversiteiten migratie. Ons recente werk in Nederland omvat studies voor de Tweede Kamer, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en diverse filantropische instellingen. We werken ook regelmatig samen met collega’s van RAND in de VS en andere onderzoeksbureaus en academische instellingen in Europa.

 

Vanwege een groeiende portefeuille met onderzoeksprojecten voor Nederlandse opdrachtgevers heeft RAND Europe onlangs een kantoor in Nederland geopend. Als onderdeel van de strategie om ons werk in Nederland uit te breiden, is RAND Europe op zoek naar een ervaren onderzoeker en projectleider op één of meerdere van de volgende gebieden: (georganiseerde) criminaliteit en veiligheid, illegale markten, strafrecht, politie, discriminatie, migratie en/of aanverwante gebieden.

 

Deze functie bied je de gelegenheid om te werken bij een internationaal toonaangevende onderzoeksorganisatie. Hier voer je gezamenlijk onderzoek uit op veiligheidsonderwerpen in een intellectueel uitdagende, dynamische en gevarieerde werkomgeving. Met jouw onderzoek en analyses beïnvloed je beleid en besluitvorming van de overheid en heb je maatschappelijke impact. Je werkt aan verschillende onderwerpen, past verschillende methodologieën toe en leert van collega's, opdrachtgevers en onderzoekspartners wereldwijd.

 

Als senior analist ben je een echte teamspeler. Je werkt samen met collega's en opdrachtgevers, je speelt een actieve rol in projectmanagement en je draagt bij aan het uitbreiden van onze organisatie en het verstevigen van onze positie in Nederland. Aantoonbare ervaring met het parallel werken aan meerdere projecten en het communiceren met beleidsmakers, academici, de private sector en andere relevante belanghebbenden is dan ook zeer wenselijk.

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Je houdt je voornamelijk bezig met het ontwerpen, beheren en leiden van onderzoek en analyses van complexe beleidskwesties voor onze opdrachtgevers. Je werkt samen met ons onderzoeksteam om ervoor te zorgen dat projecten op tijd, binnen budget en volgens de hoogste kwaliteitsnormen worden opgeleverd.

 

In het bijzonder zal je functie het volgende inhouden:

 • Uitvoeren van kwalitatieve (interviews, literatuuronderzoek, focusgroepen) en/of kwantitatieve analyses (regressies, MLM's, DiD).
 • Bijdragen aan studies, inclusief onderzoeksontwerp, selectie van geschikte analytische benaderingen, het verzamelen van gegevens en het rapporteren van bevindingen.
 • Bijdrage aan acquisitie: identificeren van mogelijkheden voor onderzoeksfinanciering en deze opvolgen met ondersteuning van collega’s.
 • Zelfstandig leiden van projecten om werk van hoge kwaliteit te leveren binnen de beschikbare tijd en middelen.
 • Ondersteunen van en waar nodig bijdragen aan andere activiteiten van RAND Europe. 

Vaardigheden

Management – essentieel

 • Ervaring met het managen van beleidsonderzoeken
 • Track record in het uitvoeren van onderzoek voor beleids- en/of praktijkgerichte doelgroepen.

Commercieel bewustzijn – essentieel

 • Ervaring met acquisitie: het opstellen en leiden van succesvolle onderzoeksoffertes en -voorstellen in een concurrerende omgeving.
 • Ervaring met het effectief beheren van kleine tot middelgrote projectbegrotingen.

Persoonlijke vaardigheden en ervaring - essentieel

 • Uitstekende probleemoplossende vaardigheden.
 • Bedreven in multitasken en prioriteiten stellen.
 • Flexibiliteit en het vermogen om binnen deadlines te werken.
 • Vermogen om complexe informatie te verwerken en onderzoeksresultaten te presenteren aan verschillende doelgroepen.

Methodologische vaardigheden - essentieel

 • Vermogen om verschillende kwantitatieve en/of kwalitatieve methodologieën toe te passen in beleidsanalyses.

Thematische expertise - essentieel

 • Expertise op één of meer van de bovengenoemde beleidsvelden: (georganiseerde) criminaliteit, illegale markten, strafrecht, politie, discriminatie, migratie en/of aanverwante gebieden.
 • Flexibiliteit om te werken aan andere onderwerpen binnen de portefeuille van de Home Affairs & Social Policy onderzoeksgroep.

Vloeiend in Engels – essentieel

Vloeiend in Nederlands – essentieel

 

IT vaardigheden – essentieel

 • Vaardig met Word, Excel en PowerPoint.

Gewenste ervaring

 • Kennis/ervaring met het werken met het WODC, de Nationale Politie en andere opdrachtgevers in Nederland op het gebied van criminaliteit en justitie.

 • Ervaring met internationale onderzoeksfinanciers, waaronder de EU.

 • Ervaring met statistische softwarepakketten (bijv. STATA, R, SAS) en relevante programmeertalen (bijv. Python).

 • Ervaring met (quasi-)experimentele onderzoeksopzetten.

Voordelen

 • Pensioen - 9% werkgeversbijdrage;
 • 24 vakantiedagen per jaar + feestdagen;
 • Vakantiegeld (maandelijks);
 • Jaarlijkse salarisherziening;
 • Ziekgeld; (70% loon bij ziekteverzuim tot 104 weken)
 • Compassieverlof;
 • Betaalde reiskosten;
 • Kosten voor thuiskantoor (indien nodig) en thuiswerktoeslag € 2,- per dag;
 • Flexibele werkuren;
 • Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Welzijnstraining voor medewerkers;
 • Serviceprijzen.

Hoe te solliciteren

Bent u van mening dat u geschikt bent voor de bovenstaande functie, stuur dan een sollicitatie bestaande uit een CV en een motivatiebrief. 

 

Als er binnen 30 dagen na de deadline voor aanmelding geen contact met u is opgenomen, gaat u ervan uit dat uw aanvraag niet succesvol is geweest.