Type:
Permanent employment
Location:
Driebergen-Rijsenburg
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Published:
20/04/2023
Status:
Open
Apply before:
09/05/2023
Hours p/wk:
36

Description:

NSOC is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen - die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie - bloot te leggen en duurzaam te verstoren. NSOC is onder andere verantwoordelijk voor de thema’s trade based money laundering en niet-ambtelijke corruptie. In NSOC is in opbouw, er werken nu ongeveer 120 medewerkers. Werkzaamheden voor NSOC zijn altijd tijdelijk en onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de binnen NSOC samenwerkende organisaties.

 

Wat ga je doen?

Als specialist digital intelligence (DIGint) weet je als geen ander hoe datagedreven inzichten gaan helpen in de aanpak van ondermijning. Met jouw DIGint expertise (digitale sporen), netwerk en analytische vaardigheden voer je zelfstandig werkzaamheden uit binnen Intelligence Collection Operations (ICO).

Vanzelfsprekend zoek en vind je intern binnen het NSOC ook goed de verbinding. Naast het rechercheren op informatie pas je ook nieuwe methoden en technieken toe en doe je, vanuit de heimelijkheid, innovatieve voorstellen als het gaat over de bijdrage van DIGint in de aanpak van ondermijning. Van nature doe je dit vanuit een hybride juridisch model. Vanuit jouw onderzoekservaring en inlevingsvermogen ben jij in staat de vertaling te maken wat deze gegevens (al dan niet in combinatie met andere gegevens) betekenen voor de multidisciplinaire aanpak van ondermijning. Onder eindverantwoordelijkheid van de coördinator ICO draag je, samen met je netwerk en het team, bij aan een visie van de toekomstige inlichtingenontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau. Innovatie, duurzaamheid en creativiteit zijn hierin sleutelwoorden. Voor ICO zijn dat misschien wel de belangrijkste randvoorwaarden voor goed functioneren. Het NSOC streeft ernaar om een open, communicatieve en veilige omgeving te zijn waarin vakmensen kunnen excelleren. Je hebt verder een focus op ICO als geheel en oog voor de omgeving.

Je zal ook deels een ‘brokers’ functie vervullen aan de coördinatietafel, waarbij jij je netwerk inzet voor het beantwoorden van specifieke en meer complexe vragen.

 

Waar ga je werken?

Het Team Intelligence is een multidisciplinair samengeteld team dat uiteindelijk zal groeien tot ongeveer 67 mensen. Het team heeft tot taak het coördineren en aansturen van het intelligenceproductieproces van NSOC. De nadruk binnen het Team Intelligence ligt op de processen Collection Management (CM) en Analyse. Intelligence Collection Operations (ICO) maakt onderdeel uit van CM.

Nadat de informatiebehoefte is gedefinieerd, houdt CM zich voornamelijk bezig met de uitvoering van activiteiten in de open en gesloten verzamelfase. ICO daarentegen is de verzamel-/verwervingsfase aan de meer heimelijke kant. ICO kent een multidisciplinaire bezetting waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, vaardigheden en netwerk. Naast specifieke deskundigheid maakt ICO ook gebruik van een intelligence functionaliteit die de coördinatie verzorgt op gebundelde verzamelactiviteiten en integrale denkkracht. Met toevoeging van wetenschap, technologie en innovatie ontstaat er een effectief gecoördineerde aanpak. ICO heeft de ambitie om te groeien naar een vaste kern van circa 20 mensen, verdeelt over de kolommen Collection Operations en Backoffice & Processing. Jij komt als coördinator bij Backoffice & Processing te werken.

Je wordt geplaatst bij het Intelligenceknooppunt NSOC (IK NSOC) binnen de politie en van daaruit voor de duur van maximaal 3 jaar te werk gesteld bij NSOC. Na 3 jaar ben je inzetbaar binnen de politie. Het IK NSOC is een knooppunt binnen de Landelijke Eenheid dat beheersmatig verantwoordelijk is voor de medewerkers (34 fte) die zijn of worden uitgeleend aan NSOC.

 

Wie ben jij?

Samenwerking is de rode draad binnen NSOC. Daarom zoeken we collega’s die open staan voor anderen, verschillen weten te overbruggen en anderen kunnen én willen overtuigen om zo het gemeenschappelijke doel te bereiken. Diversiteit is onze kracht, want met onze verschillende achtergronden verbinden we met elkaar en met onze omgeving. Integriteit in de omvang met mensen en het doen van inhoudelijk werk staat voorop. Naast vakmanschap is het belangrijk dat de collega’s elkaar aanvullen, creatief zijn en outside the box denken.

Qua persoonseigenschappen wordt er van je verwacht dat je goed kunt samenwerken, creatief kunt denken, flexibel en verantwoordelijk bent. Je staat voldoende kritisch en stevig in het krachtenveld en je bent in staat om onder druk te werken. Daarnaast kun je prima dealen met het feit dat er nog volop (door)ontwikkelt moet worden. De complexiteit van gegevensdeling in een multidisciplinaire context en gecompartimenteerd werken, zie je als uitdaging. Je hebt ruime kennis over en ervaring binnen het digitale domein en daarbij is ervaring binnen de heimelijkheid en met intelligence/opsporing in een multidisciplinair of integraal speelveld een pre. Afhankelijk van het keuzeproces kunnen de thema’s waarop gewerkt wordt, wisselen. De DIGint component zal daarin voor jou altijd centraal staan. Je straalt senioriteit uit en treedt op als sparringpartner. Je geeft zowel gevraagd als ongevraagd, goed onderbouwde adviezen, neemt initiatieven, bent samenwerkingsgericht en open-minded. Je bent tot slot iemand die gemakkelijk verbinding zoekt met partners, zowel intern als extern en hebt een creatieve geest.

Verder beschik je over:

 • een afgeronde hbo-opleiding;
 • ruime expertise binnen het Digital (intelligence) domein
 • reeds bestaand goed (dekkend) digital netwerk;
 • voldoende beheersing van het Nederlands en Engels in woord en schrift;
 • bij voorkeur een tweede vreemde taal in woord en/of schrift;
 • ervaring in een heimelijke intelligence en/of opsporingsomgeving;
 • ervaring met (samen)werken in een politiek- en bestuurlijke context;
 • ervaring in het transnationale (samen)werken;
 • de vaardigheid om te reflecteren op het eigen functioneren;
 • meer dan 5 jaar relevante werkervaring.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.155,- en maximaal € 5.026,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

 

Wat verder belangrijk is:

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt onderdeel van de procedure
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • Kijkend naar de vacature en het werkproces waarop jij solliciteert, vragen we jou op voorhand terughoudend te zijn in wie je deelgenoot maakt van deze sollicitatie.
 • De specifieke werkomgeving maakt dat thuiswerken in principe niet mogelijk is.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.