Description

The digital detective (digitaal rechercheur) retrieves, interprets, and secures digital traces on devices such as computers, smartphones, or cameras. By screening files and phone data, evidence is collected to track down criminals. The digital detective is educated by, and works within the Police at either, district, regional or national level. 

 

Note: the description in this job profile is based on the report ‘Beroepenradar Safety & Security’ and the sources listed below. The content is not static but dynamic and subject to change and suggestions. Except from an English introductory summary, the job profile is compiled in Dutch because it describes a role within the Dutch Safety and Security domain.

 

Functieomschrijving

Als digitaal rechercheur houd je je onder andere bezig met het terugvinden, interpreteren en veiligstellen van digitale sporen op computer, smartphone, camera of navigatieapparatuur. Door middel van het screenen van bestanden, telefoondata of internetcontacten kan bewijsmateriaal verzameld of een dader getraceerd worden. De digitaal rechercheur wordt opgeleid door, en werkt voornamelijk bij, de Politie. Hier werk je dan op district, regionaal of nationaal niveau aan de opsporing van criminelen. 

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Gespecialiseerd in IT met een praktijkgerichte houding
  • Motivatie om de gedigitaliseerde samenleving veiliger te maken
  • Diepgaande kennis van data, gegevensdragers en technieken

Eisen

Om digitaal rechercheur bij de Politie te worden moet je een tweedelige interne opleiding volgen aan de Politieacademie. Het eerste deel, Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming, zorgt het ervoor dat je bevoegdheid krijgt voor de opsporing. Tijdens het tweede deel leer je verschillende aspecten van het forensisch digitaal opsporen. Voorafgaand de opleiding doorloop je een selectieprocedure.

 

Professionele ontwikkeling

Als digitaal rechercheur is het mogelijk een hogere functie binnen de politie te bekleden als je in bezit bent van de juiste competenties. Het is ook mogelijk een eigen adviesbureau te starten of een (andere) verandering te maken naar de private sector. 

 

Bronverwijzingen