Keywords:
research, Innovation
Type:
Internship
Location:
Den Haag
Education:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Published:
27/06/2022
Status:
Open
Apply before:
05/07/2022
Hours p/wk:
32

Description:

Functie­omschrijving

Heb jij affiniteit met het domein van recht, veiligheid en migratie? Kijk jij verder dan vandaag en morgen? Ben je geïnteresseerd in de vraagstukken waarover het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek doet en kennis in wil ontwikkelen? Kun jij maatschappelijke vraagstukken koppelen aan het innovatieve bedrijfsleven? Solliciteer dan op deze stageplek bij de Directie Innovatie, Kennis en Strategie (Directie X) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)! Door te coördineren, te analyseren en samen te werken draag je bij aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van recht, veiligheid en migratie. Geïnteresseerd in deze uitdagende stage? Lees dan verder!

 

Directie Innovatie, Kennis en Strategie (Directie X) is continu in verbinding met andere onderdelen van JenV. Directie X werkt aan complexe veiligheidsopgaven op terreinen van innovatie, strategie, technologie en kennis en heeft eveneens als doel de samenwerking met (internationale) overheidspartners en marktpartijen daarin te versterken.

 

Tijdens deze stage werk je mee aan twee thema’s. Je houd je bezig met verschillende taken en rollen die je afstemt met je projectteam naar aanleiding van je leerdoelen. Je leert de werking van het ministerie kennen en doet ervaring op in een bestuurlijke omgeving. De veelvoud aan onderwerpen maakt je stage dynamisch én uitdagend. Zo wordt er ruimte gegeven voor jouw eigen ontwikkeling, dit kan onder andere door conferenties bij te wonen of gesprekken aan te gaan met interessante partners. Samenwerking met andere JenV-onderdelen, ministeries en externe partners zoals bedrijven en kennisinstellingen is binnen je stage een belangrijk onderdeel. De functie die je als stagiair(e) hebt is heel divers, is niet aan strakke kaders gebonden en bestaat uit verschillende interessante klussen.

 

Directie X is op zoek naar 1 stagiair(e) voor het onderstaande beschreven takenpakket.

 

Kennis:
Als stagiair(e) bij het thema Kennis draag je bij aan de oplossingen voor de uitdagingen van morgen, door de structurele opbouw en benutting van kennis binnen het Justitie- en Veiligheidsdomein. Het Kennis-team versterkt de relaties met onderzoeksinstituten en kennisinstellingen, ontwikkelt nieuwe instrumenten voor kennisbenutting en spoort actief aan tot kennisdeling en samenwerking, zowel binnen als buiten het ministerie. Als stagiair(e) draag je hieraan bij door, onder andere, Kennis-bijeenkomsten te organiseren op diverse thema’s met experts uit de wetenschap en het ministerie. Bijvoorbeeld bijeenkomsten over de inzet van spraaktechnologie in de strafrechts- en migratieketen, meisjescriminaliteit en ondermijning. Daarnaast analyseer je lopend onderzoek en denk je mee over de kennis van morgen.


De directoraten-generaal en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van JenV ontwikkelen ook kennisagenda’s. In kennisagenda’s staan de vraagstukken waarover het ministerie kennis wil ontwikkelen. De stagiair(e) helpt bij het analyseren van deze diverse kennisagenda’s op ‘rode draden’, op ontbrekende (strategische) kennisthema’s en kijkt naar de relevantie voor lopende JenV onderzoeksprogramma’s met TNO en de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast ondersteunt de stagiair(e) inhoudelijk en organisatorisch bij overleggen van het Projectteam Strategische Kennisontwikkeling, het Kenniscoördinatorenoverleg en het JenV Kennisplatform.

 

Markt:
Het thema Markt beoogt de innovatiekracht van het bedrijfsleven te koppelen aan de maatschappelijke opgaven van JenV. Door middel van een heldere visie op publiek-private samenwerking kan JenV meer business-competent worden. De stagiair(e) gaat zich concreet bezighouden met de totstandkoming en het (mede-)schrijven van de JenV Marktstrategie. Deze Marktstrategie is nieuw voor JenV en vergt een aanzienlijke afstemmingsinzet met veel stakeholders. De stagiair houdt overzicht van het interne en externe stakeholderspalet en organiseert en faciliteert bijeenkomsten. Daarnaast is de stagiair betrokken bij de ‘JenV Hub’ als projectsecretaris. De JenV Hub is een platform waar JenV-ers concrete maatschappelijke opgaven (challenges) kunnen uitzetten bij het innovatieve bedrijfsleven, en waar bedrijven de gelegenheid wordt geboden om hun aanbod aan JenV te richten. Zie de website (https://www.innoveermeemetjenv.nl/samenwerken/jenv-hub-startups/voor-startups) voor eerdere voorbeelden. De stagiair(e) zal zich daarbij bezig houden met voortgangsbewaking van huidige challenges, nieuwe vraagstukken binnen het ministerie ophalen, het voorbereiden en opstellen van de agenda’s voor overleggen en meedenken met de verdere ontwikkeling van de JenV Hub. Daarnaast ondersteunt de stagiair bij vraagarticulatiesessies en externe events van en in samenwerking met publieke- en private partners.

 

Functie-eisen

  • Je staat gedurende de gehele stageperiode ingeschreven bij een Nederlandse universiteit, alle studierichtingen zijn welkom;
  • Je bent enthousiast en hebt een brede interesse, kunt dossiers vanuit verschillende invalshoeken benaderen en maakt je nieuwe onderwerpen snel eigen;
  • Je kunt goed plannen, organiseren, samenwerken en netwerken;
  • Je hebt affiniteit met het justitie en veiligheidsdomein;
  • Je hebt affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en kennis.

Arbeids­voorwaarden

  • Dienst­verband: Meeloopstage
  • Minimaal aantal uren per week: 32
  • Maximaal aantal uren per week: 32