Type:
Permanent employment
Location:
Amsterdam
Education:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Published:
03/03/2022
Status:
Open
Apply before:
11/03/2022
Hours p/wk:
36

Description:

In het kort

Ben jij de strategisch adviseur die zich wil inzetten voor het terugdringen van geweld in afhankelijkheidsrelaties in Amsterdam en de Amstellandgemeenten? Heb jij ervaring met het opereren binnen een politiek-bestuurlijk gevoelige grootstedelijke omgeving en met regie nemen op grote en complexe projecten of programma’s? Dan is deze vacature iets voor jou!

 

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Je bent verantwoordelijk voor het implementeren en verder uitbouwen van de regioaanpak ‘Veiligheid voor elkaar’ 2020-2024 . Deze regioaanpak richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Zo draag je als strategisch adviseur bij aan een veiliger thuis voor iedereen in de regio Amsterdam-Amstelland.

 

127.000 Kinderen in Nederland zijn jaarlijks slachtoffer van mishandeling. 5,5% Van alle Nederlandse volwassenen is de afgelopen 5 jaar minstens eenmaal slachtoffer geweest van fysiek, psychisch of seksueel geweld in huis: ruim 750.000 personen. Bijna de helft (45%) van de Nederlandse vrouwen van 15 jaar of ouder heeft een vorm van fysiek of seksueel geweld ervaren. Het aantal volwassen LHBTIQ+-slachtoffers van huiselijk geweld door de partner of een familielid ligt 25% hoger dan bij heteroseksuele volwassenen. Bij transgender personen liggen de cijfers bijzonder hoog: 42% van de volwassenen heeft in 2019 huiselijk geweld meegemaakt. Qua gender-gerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties gaat het jaarlijks om minstens duizenden gevallen van huwelijksdwang, gedwongen achterlating en eer-gerelateerd geweld.

De ambitieuze regioaanpak is erop gericht om hardnekkige patronen van geweld structureel te doorbreken en het welzijn van betrokkenen te herstellen, door in te zetten op een preventieve, integrale, systeemgerichte en gender sensitieve aanpak. We werken samen met mensen en organisaties die het vertrouwen van inwoners hebben, zoals ervaringsdeskundigen en zelforganisaties (vrouwen, migranten, ouderen, jongeren, LHBTIQ+-personen en vluchtelingen). In onze boodschappen en gesprekken zijn we cultureel sensitief en gendersensitief, sluiten we aan bij belangrijke levensgebeurtenissen, gebruiken we herkenbare, toegankelijke taal en richten we ons op specifieke groepen waarin geweld in afhankelijkheidsrelaties voorkomt.

 

Als strategisch adviseur ben je deskundig op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en ligt jouw focus op verbinden, overzicht en strategie. Het adviseren van de bestuurlijke en ambtelijke leiding, strategische werkverdeling, onderlinge samenhang en samenwerking behoren tot jouw kernwerkzaamheden. Daarvoor werk je nauw samen met ketenpartners, informele organisaties en andere gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en in werkgroepen in G4-VNG verband. Je vindt het leuk om externe overleggen voor te zitten en samen met collega’s na te denken over wat er op de agenda moet komen. Binnen de gemeente heb je veelvuldig contact met andere afdelingen, zoals Jeugd, Onderwijs, de GGD en Openbare Orde en Veiligheid. Ook geef je functioneel leiding aan een programmateam van medewerkers van verschillende afdelingen. Een belangrijke taak voor jou is zorgen voor het bestendigen van de saamhorigheid en de samenwerking

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je hebt overleg met een bestuurder van een van de partnerorganisaties, HR-medewerker en gezinsmaatschappelijk werkers om te brainstormen over nieuwe manieren om geschikt personeel voor een belangrijk pilotproject aan te trekken en te behouden. Vervolgens zorg je ervoor dat hier budget voor vrijgemaakt wordt;
 • Je geeft een presentatie over de regioaanpak aan preventiemedewerkers huiselijk geweld in de stadsdelen;
 • Je schrijft de inleiding van de voortgangsrapportage van de regioaanpak;
 • Je hebt overleg met regiogemeenten en Veilig Thuis over een uitbreiding van hun dienstverlening en de manier waarop dat vertaald kan worden naar hun begroting;
 • Je wandelt met een collega en jullie denken na hoe je met de inzet van influencers een grotere doelgroep kunt bereiken om te laten zien hoe je hulp kunt zoeken als je thuis niet veilig bent;
 • Je organiseert een bijeenkomst om samen met partners de regioaanpak ‘Veiligheid voor elkaar’ 2020-2024 verder uit te bouwen;
 • Je luistert mee met een raadsvergadering en voorziet, samen met je team, de wethouder van inhoudelijke input om vragen goed te kunnen beantwoorden.

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

 

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

 

Binnen Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) heeft de afdeling Zorg als taak het formuleren van het Amsterdamse beleid op het gebied van zorg. Samen met de stadsdelen zorgen wij voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoerende taken zijn gericht op dienstverlening aan de Amsterdamse burger die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van geschikte individuele zorgvoorzieningen. Daarnaast hebben wij handhavende taken op grond van vastgestelde verordeningen en beleidsregels. Tenslotte vervullen we een kennis en spilfunctie voor diensten en instellingen in Amsterdam die zich bezighouden met zorg.

 

Je maakt deel uit van het programmateam HGKM, dat bestaat uit 8 beleidsadviseurs vanuit Jeugd, Zorg, Onderwijs, Openbare Orde en Veiligheid, een programmasecretaris, projectondersteuner en communicatieadviseur. Dit team werkt ook nauw samen met beleidsadviseurs van de vijf regiogemeenten. We vormen een divers team met collega’s van verschillende leeftijden en culturele achtergronden. Deze diversiteit is een kracht die we inzetten om de complexe problematiek bij gezinnen van verschillende (culturele)achtergronden te helpen oplossen.

 

Naast het aandachtsgebied HGKM wordt er van je verwacht belangstelling te hebben voor het bredere spectrum van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en het sociaal domein. Voor een deel van je werkuren kan je ook op andere beleidsdossiers worden ingezet. De afdeling Zorg draagt namelijk samen met de afdeling Jeugd bij aan de introductie van Opgavegericht werken. Dat betekent dat de beoogde maatschappelijke resultaten steeds meer leidend worden in hoe we onszelf organiseren en de samenwerking die we vinden over de afdelingen heen

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie van programmamanager zien we ook graag:

 • Wo werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het opereren binnen een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving;
 • Minimaal 4 jaar ervaring met het uitoefenen van de regierol binnen grote en complexe projecten of programma’s;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen het sociaal domein;
 • Affiniteit met financiën en budgetsturing;
 • Affiniteit met en kennis van beleidsdomein huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie en overtuigingsvaardigheden.

Competenties die van belang zijn in deze functie:

 • Analytisch vermogen: je kijkt over de grenzen van het HGKM vakgebied en de sector heen en vertaalt maatschappelijke/politieke ontwikkelingen naar de interne organisatie en de implementatie van de regioaanpak. Je ontleedt complexe problemen en overziet consequenties van oplossingsrichtingen.
 • Omgevingsbewustzijn: je speelt in op de belangen en reacties in het complexe krachtenveld en kiest geschikte manieren om invloed uit te oefenen; je levert op basis van de informele structuur en de belangen een belangrijke bijdrage aan de organisatie.
 • Samenwerken: je bent effectief in en neemt regie op het optimaliseren van een ontspannen samenwerking intern en met externen, je creëert een sfeer waarin je collega’s zich aangemoedigd voelen om verantwoordelijkheid te nemen en elkaar feedback te geven.
 • Netwerkvaardigheden: aantoonbare ervaring met het opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevant netwerk.
 • Resultaatgerichtheid: je spreekt jezelf en anderen tijdig en regelmatig aan op het nakomen van afspraken en het realiseren van (strategische) doelstellingen, je weet tegenkrachten te hanteren en bij te sturen, je beïnvloedt door actieve sturing zowel de resultaten als de daarmee samenhangende kosten.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als programmamanager huiselijk geweld en kindermishandeling kom je ons 32 -36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 4.849,- en € 6.461,- (schaal 13) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • om te beginnen een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot een vast contract;
 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met ons interne expertisecentrum voor algemene trainingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,06 per kilometer, tot 30 kilometer enkele reis woon-werkafstand;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Vooralsnog vinden de werkzaamheden van programmamanager voornamelijk vanuit thuis plaats. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • in verband met de richtlijnen van het RIVM werken we vooralsnog gedeeltelijk thuis
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een mobiele telefoon en een iPad of laptop.

Heb je nog vragen?

Voor vragen over de functie kun je Chris Smissaert benaderen, Teammanager Zorg via 06 - 39002521.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 11 maart 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.
 • Zien we voldoende raakvlakken dan volgt ook een tweede gesprek;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Tip: wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.