Type:
Permanent employment
Location:
's-Hertogenbosch
Education:
Bachelor (EQF 6), Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Published:
03/11/2021
Status:
Open
Apply before:
15/11/2021
Hours p/wk:
36

Description:

Strategisch adviseur zorg en veiligheid (programma Straf met Zorg)

Het OM maakt dagelijks keuzes met als doel een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Een samenleving die steeds complexer wordt. Voor een groeiende groep mensen zelfs te ingewikkeld. Deze groep komt hierdoor regelmatig in aanraking met het strafrecht. De samenleving mag erop vertrouwen dat wij zorgen voor de meest effectieve interventie die recht doet aan slachtoffer, dader en maatschappij. Door te straffen mét zorg wil het OM dat daders én een passende straf krijgen én dat herhalen van criminieel gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wil jij hier als adviseur een bijdrage aan leveren? Lees dan snel verder!

 

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor de complexe samenhang tussen de portefeuilles die binnen het programma Straf met Zorg vallen. Het gaat o.a. om de portefeuilles huiselijk geweld, kindermishandeling, zeden en jeugd.
 • Je bent de verbinder tussen de andere (beleids)adviseurs en OM-medewerkers binnen de relevante portefeuilles. Denk daarbij aan de implementatie van nieuwe beleidsregels of wetgeving.
 • Je levert een bijdrage aan de vertaling van die portefeuilles naar een concreet jaarplan samen met de betrokken portefeuillehouder(s).
 • Je bent tevens verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de minimumnormen van het programma Straf met Zorg. Daarbij gaat het o.a. om het bevorderen van deskundigheid van OM-medewerkers en de rol van het OM in de Zorg- en Veiligheidshuizen.
 • Voor de realisatie van deze minimumnormen is de samenwerking met de netwerkpartners cruciaal. Je vertegenwoordigt het OM in deze samenwerking en voert daartoe overleg met de netwerkpartners. 
 • Over de voortgang van het programma leg je verantwoording af en adviseer je het parketbestuur en het managementteam.
 • Je reflecteert op het functioneren van het OM in het netwerk door actief hierover informatie op te halen en deze bespreekbaar te maken binnen de organisatie. 

Wie ben je?

 • Je bent omgevingsbewust want je weet wat zich in de buitenwereld voordoet en hoe het OM daarop dient te anticiperen. Daarbij weet je een intern en extern netwerk op te bouwen en optimaal te benutten.
 • Je kunt snel en onderbouwd een oordeel vormen over de rol van het OM in de samenwerking met netwerkpartners.
 • Je bent in staat je werk goed te plannen en te organiseren en projectmatig te werken.
 • Je beschikt over strategisch denkvermogen en denkt in kansen en mogelijkheden. Verbinden op inhoud gaat je makkelijk af. Hierbij sta je sterk in je schoenen om de belangen van het OM te waarborgen.
 • Je hebt kennis van de verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en belangen van de relvante partners in het netwerk.
 • Je beschikt over minimaal 7 jaar relevante werkervaring in een politiek en bestuurlijk gevoelige organisatie.
 • Je hebt een relevante academische opleiding afgerond, zoals Nederlands Recht (richting strafrecht), criminologie of bestuurskunde.

Waar kom je te werken?

Je komt te werken bij Arrondissementsparket Oost-Brabant op de afdeling Beleid, Strategie & Recherche.

Het werkgebied van het Arrondissementsparket Oost-Brabant strekt zich uit van in het noorden de gemeenten Oss en Lith en zuidelijk de gemeenten Cranendonck en Valkenswaard, verdeeld over 2 veiligheidsregio’s. Met de inzet van 250 betrokken medewerkers die eigenaarschap en flexibiliteit tonen en die door optimale samenwerking voor het beste resultaat gaan, zorgen we samen met onze ketenpartners voor de veiligheid van 1,4 miljoen inwoners in de regio.

De afdeling Beleid, Strategie & Recherche bevindt zich in het hart van de organisatie en is een belangrijke schakel tussen de externe omgeving en de interne organisatie. De afdeling geeft onder andere inhoud aan het versterken van de samenwerking met partners van het OM en aan programma's om effectief de criminaliteit te bestrijden. De doelstelling daarbij is om selectief om te gaan met de inzet van strafrechtelijke interventies. Het onderliggende maatschappelijke probleem en het te sorteren effect staan daarbij centraal. De afdeling zet zich in om samen met het lokaal bestuur en andere externe partners betekenisvolle interventies te realiseren en draagt op die manier actief bij aan het vergroten van de maatschappelijke legitimiteit van het OM. Bovendien vervult de afdeling een belangrijke rol in de communicatie met de externe omgeving en de burgers met als doel het vergroten van het publiek vertrouwen.

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Werken bij het OM

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei.

Onze medewerkers houden zich dagelijks bezig met (straf) zaken die een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder.

 

Bijzonderheden

 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Het met positief resultaat doorlopen van een veiligheidsonderzoek door de AIVD is een voorwaarde voor deze functie. 
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling in aanloopschaal 11 plaatsvinden.
 • De gesprekken vinden op 9 december 2021 plaats. We vragen je hier alvast rekening mee te houden in je agenda.

Meer informatie

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Elly Westerbeek, 06-11278034 of e.westerbeek@om.nl