Type:
Temporary employment
Location:
Leiden
Education:
Bachelor (EQF 6)
Published:
18/01/2023
Status:
Open
Apply before:
01/02/2023
Hours p/wk:
8

Description:

Ben jij graag een manusjes van alles, maar heb je ook interesse in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van veiligheid én vind je het leuk om onderdeel uit te maken van een team maar tegelijkertijd ook nauw samen te werken met een hoogleraar? Dan is deze vacature voor jou!

 

We zijn namelijk op zoek naar een student-assistent die de projectleider op een groot, meerjarig, interdisciplinair onderzoek naar Veiligheid & Veerkracht, op verschillende manieren kan ondersteunen. Het onderzoek maakt deel uit van een groot NWA Project genaamd “Crafting Resilience” wat een samenwerking is tussen Culturele Antropologie (FSW, Leiden), InHolland Amsterdam en het Van Vollenhoven Instituut (Rechten, Leiden).

Hoewel deze student assistent specifiek wordt gezocht om ondersteuning te bieden aan het deelproject binnen dit grote onderzoeksproject wat vanuit Rechten wordt gecoördineerd en uitgevoerd, zal er in de praktijk ook veel communicatie en uitwisseling plaatsvinden met de andere genoemde partners.
 
In de onderzoekslijn “Veiligheid en Veerkracht” staat de spanning tussen veiligheid en veerkracht centraal. Is het mogelijk om zowel aan veerkracht te werken terwijl tegelijkertijd ook de nadruk ligt op het voorkomen van deviant en/of crimineel gedrag? Er wordt in ieder geval zowel van sociaal werk professionals als van politieambtenaren in toenemende mate verwacht dat zij zich in elkaars domein begeven mede doordat men zich richt op dezelfde doelgroepen. Hierdoor is er mogelijk dus niet alleen sprake van spanningen tussen beide groepen professionals, maar ook tussen die professionals en de burgers behorende tot de gezamenlijke doelgroep. Zij worden immers tegelijkertijd gezien en bejegend als kwetsbaar, maar ook als risicovol. De onderzoekers in deze lijn vragen zich af onder welke voorwaarden het mogelijk is om tegelijkertijd binnen een gemeenschap te bouwen aan veerkracht en veiligheid zonder dat dit ten koste gaat van het vertrouwen wat betrokken actoren in elkaar hebben.
 
In het kader van het onderzoek is er ondersteuning nodig bij het organiseren van verschillende evenementen maar ook bij bepaalde aspecten van het wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt altijd in nauwe samenspraak en samenwerking met de projectleider maar ook met de twee promovendi en de post doc die ook binnen deze onderzoekslijn bij het Van Vollenhoven Instituut werkzaam zijn. Echter, naast werkzaamheden specifiek voor dit project kan het ook voorkomen dat de student-assistent wordt gevraagd om ondersteunende  onderzoeks-/organisatorische werkzaamheden te verrichten voor de projectleider, prof. dr. mr. M.A.H. van der Woude. Qua onderzoeksthema’s houdt professor van der Woude zich bezig met onderzoek naar migratie, grenstoezicht, nationale veiligheid en terrorisme.
 
Werkzaamheden

 • Het ondersteunen bij organisatorische werkzaamheden rondom een grootschalig, interdisciplinair, wetenschappelijk project (o.m. organiseren van seminars, lezingen, etc.);
 • Het ondersteunen bij de communicatie rondom een grootschalig, interdisciplinair, wetenschappelijk project;
 • Het ondersteunen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (o.m. uitzoeken van literatuur en diverse documentatie, maken van samenvattingen, proeflezen van teksten, etc.)

Uw profiel
De afdeling zoekt een gemotiveerde, wetenschappelijk nieuwsgierige en proactieve kandidaat die idealiter (dit is dus geen vereiste!) voor twee jaar beschikbaar zou zijn en die verder voldoet aan de volgende criteria:

 • U heeft u bachelor criminologie en/of rechtsgeleerdheid (zo goed als) afgerond en bent voornemens uw master ook aan de Universiteit Leiden voort te zetten;
 • U beschikt over aantoonbare organisatorische vaardigheden;
 • U beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en een goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift;
 • U bent daarnaast ook communicatief vaardig en proactief in het leggen van contacten/ opnemen van contacten waar wenselijk en noodzakelijk;
 • U bent een analytisch scherpe en inhoudelijk geïnteresseerde doorzetter die bedreven is in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
 • U heeft oog voor detail en bent in de uitvoering van uw professionele werkzaamheden assertief en proactief maar kunt ook goed opdrachten uitvoeren.

De faculteit
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is gevestigd in Leiden en Den Haag en is met ruim 6500 studenten en ongeveer 650 medewerkers een van de grootste faculteiten van Nederland. De faculteit richt zich op innovatief multidisciplinair onderzoek en een steeds vernieuwend onderwijsaanbod aan de hand van maatschappelijke vraagstukken. Onze faculteit is groot genoeg om nationaal en internationaal het verschil te maken en klein genoeg om persoonlijk onderwijs te bieden. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan een veilige en duurzame wereld. Impact met recht! Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid.
 
De afdeling
Binnen afdeling Rechtssociologie/Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur & Samenleving staat de bestudering van het recht in relatie tot de samenleving centraal. Dit betekent concreet dat het onderzoek en het onderwijs binnen de afdeling wordt gekenmerkt door een interdisciplinaire benadering waarbinnen inzichten vanuit het recht worden gecombineerd met inzichten en methoden vanuit de sociologie, de criminologie, de antropologie, de bestuurskunde, de politicologie, etc. Het Van Vollenhoven Instituut is voorts een zeer internationale afdeling, met medewerkers afkomstig uit verschillende landen en regio’s waardoor er doorgaans op de afdeling Engels wordt gesproken.
 
Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Afhankelijk van de fase van uw opleiding wordt u ingeschaald in minimaal schaal SA3 (bachelorstudent). Dit betreft een bedrag van € 2402,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden

 

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

 

Informatie
Nadere informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij prof. dr. mr. Maartje van der Woude.
Meer informatie over het Van Vollenhoven Instituut vindt u hier: https://www.universiteitleiden.nl/en/law/institute-for-the-interdisciplinary-study-of-the-law/van-vollenhoven-institute.
Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op https://www.universiteitleiden.nl/.
 
Selectieprocedure
U kunt online solliciteren via de button ‘Solliciteren’ in ons sollicitatiesysteem. De volgende documenten dient u bij te voegen:

 • Een motivatiebrief (maximaal 1 pagina) met een beschrijving hoe uw vaardigheden en ervaring aansluiten op de centraal gestelde criteria zoals opgenomen in de vacature;
 • Uw curriculum vitae;
 • Kopieën van uw academische diploma’s inclusief cijferlijsten.

Sollicitaties kunnen tot en met 1 februari 2023 worden gericht aan prof. dr. mr. Maartje van der Woude. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview dat zal plaatsvinden in de week van 6 februari 2023.