Description

An Integral Safety & Security Expert (Integraal Veiligheidskundige) establishes policy, takes control, implements policy, conducts research and advises on safety, security, physical and social safety. To become an IVK, a formal education is recommended at one of the six universities in the Netherlands. After this bachelor, there are various possibilities to follow master programs in the field of safety and security.  

Note: the description in this job profile is based on the report on the report ‘Beroepenradar Safety & Security’ and the sources mentioned below. The content is not static but dynamic and subject to change and suggestions. Except from an English introductory summary, the job profile is compiled in Dutch because it describes a role within the Dutch Safety and Security domain.

 

Functieomschrijving

De IVK houdt zich bezig met veiligheidsvraagstukken in de meest brede zin. Deze kunnen liggen op het gebied van de openbare orde en sociale veiligheid (Security), maar ook op het gebied van “Arbo” en fysieke veiligheid (Health & Safety). De IVK brengt veiligheidsproblemen in kaart en stelt passende veiligheidsadviezen op. Dit met oog voor de juridische, financiële en organisatorische kant van het veiligheidsvraagstuk. Ook kan de IVK de uitvoering van het veiligheidsbeleid coördineren en optreden als ‘spin in het web’ tussen verschillende veiligheidsdisciplines.

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Onderzoeken, adviseren en rapporteren vanuit brede perspectieven en invalshoeken

 

Eisen

Om Integraal Veiligheidskundige te worden is een afgeronde IVK-opleiding bij 1 van de 6 opleiders in Nederland geadviseerd.

 

Professionele ontwikkeling

Als integraal veiligheidskundige kun je je op verschillende manieren ontwikkelen. Zo kun je na de opleiding Integrale Veiligheidskunde verschillende verdiepende masters naast je reguliere baan volgen. Dit om jezelf te verdiepen in verschillende veiligheidsontwikkelingen. Zo kun je bijvoorbeeld de master Besturen in Veiligheid volgen. 

 

Bronverwijzingen

 

Matching Educational Offerings for Integral Safety & Security Expert