Keywords:
Education Market, Urban Security, National Security
Edu type:
Formal education
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
6720 hrs
Duration:
4 years
More information

Description:

Het garanderen van veiligheid wordt een steeds grotere uitdaging. In een complexe en dynamische samenleving is steeds meer samenwerking nodig tussen verschillende partijen uit de publieke en de private sector. Burgers, ondernemers, industrieën, veiligheidsregio’s, politie, brandweer, defensie, geneeskundige hulpverleningsorganisaties en gemeenten hebben in het werkveld ieder hun eigen belangen en visie. Als integraal veiligheidskundige wordt u regisseur op het gebied van integrale veiligheid en veiligheidsvraagstukken. U zorgt voor afstemming en verbinding tussen deze partijen en houdt het gemeenschappelijke belang in de gaten.

 

Bijzonder aan onze opleiding is dat we veel persoonlijke begeleiding geven, om het geleerde toe te passen op uw werksituatie of een casus. Ons team bestaat uit docenten afkomstig uit diverse sectoren. Van experts op het gebied van fysieke veiligheid en gevaarlijke stoffen tot gepromoveerde sociologen, bestuurskundigen en criminologen. Van adviseurs, politici, en managers tot officieren bij brandweer en politie. Het interdisciplinaire karakter van de opleiding wordt weerspiegeld in ons team en in de opdrachten die deel uitmaken van het onderwijs.

 

Met de bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde verdiept u uw kennis over alle aspecten van veiligheid en leert u dit toepassen in de praktijk. Na het volgen van de volledige opleiding kunt u de titel BA (Bachelor of Arts) voeren en in een zeer breed werkveld aan de slag als integraal veiligheidskundige. U kunt proactief meedenken over verschillende veiligheidsrisico’s, hoe deze in te schatten en te beperken. U kunt de oorzaken van veiligheidsproblemen achterhalen en tot een gepaste aanpak komen. Het is tevens mogelijk losse modules te volgen en u in verschillende richtingen te specialiseren, om zo uw eigen studiepad te bepalen.

 

Flexibel onderwijs

Uw eigen leertempo van uw deeltijdstudie bepalen? Een toets maken zonder dat u colleges heeft gevolgd? Flexibel onderwijs betekent dat u uw eigen leertempo en –traject kunt bepalen. Kortom u heeft regie over uw eigen studie, waardoor deze zo optimaal mogelijk aansluit op uw werk- en privéleven. Bent u benieuwd hoe dit precies werkt?

 

Wilt u graag een stap maken in uw carrière? Wilt u graag leren hoe u de regierol in veiligheidsvraagstukken kunt vervullen? Wilt u graag een rol spelen bij de ontwikkeling van veiligheidsprocedures en –beleid? En is de combinatie van werken en leren voor u ideaal? Dan is de  deeltijd opleiding Integrale Veiligheidskunde van de HU geknipt voor u. Heeft u een havo- of vwo-diploma met als aanbevolen richting Economie of M&O profiel, of MBO-4 diploma, dan bent u van harte welkom. 

 

De deeltijdopleiding tot Integrale Veiligheidskunde past goed bij u als:

- U graag de regierol wilt nemen bij veiligheidsvraagstukken

- U zich graag inzet voor afstemming en verbinding tussen diverse partijen en belangen

- U graag wilt blijven leren en nieuw opgedane kennis wil toepassen in uw werkpraktijk

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).