Studenten

Anno 2014 telde Hogeschool Utrecht zo’n 36.500 studenten in ons voltijd en deeltijd bachelor- en masteronderwijs. De HU begeleidt ze tijdens hun studie én in hun voorbereiding op de arbeidsmarkt.

 

Omdat wij duidelijk zijn over onze verwachtingen, weten studenten dat er hoge eisen aan hen worden gesteld. Daar staat tegenover dat wij zorgen voor structuur en ondersteuning. Iedere student krijgt studieloopbaanbegeleiding van een docent-coach die ze helpt om de juiste keuzes te maken tijdens én na de studie. De HU wil studenten daarbij in staat stellen hun persoonlijke talent te ontwikkelen. Dat kunnen ze onder andere doen door binnen hun opleiding inhoudelijke keuzes te maken met minoren, stages, afstudeerprojecten en honoursonderwijs. De HU kent een bijzondere traditie van relatief grote studentparticipatie. Studenten zijn als co-creatoren betrokken bij de bedrijfsvoering op uiteenlopende gebieden als dienstverlening en herhuisvesting, en zijn actief in de centrale medezeggenschapsraad en opleidingscommissies. De zeventien studieverenigingen ten slotte bieden studenten de gelegenheid om zich in verenigingsverband verder te verdiepen in hun toekomstige vak.