Keywords:
Education Market, Urban Security, National Security
Edu type:
Formal education
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
6720 hrs
Duration:
4 years
More information

Description:

Factsheet

De bachelor Integrale Veiligheidskunde leidt je op tot adviseur of regisseur van veiligheidsvraagstukken. In deze functies krijg je te maken met meerdere partijen, elk met hun eigen taken en belangen. Je moet dus goed kunnen samenwerken, belangen kunnen afwegen, overwicht hebben en overtuigend kunnen adviseren. De opleiding is praktijkgericht. Vanaf het tweede jaar loop je stage. In het derde jaar volg je een coachingstraject. Je bouwt tijdens je studie al aan een netwerk in het werkveld. Wil je later in het buitenland werken, dan biedt het studieprogramma je verschillende manieren om je daarop voor te bereiden.

 

 

Beroepsperspectief

Veiligheid en veiligheidsrisico’s zijn maatschappelijke thema’s die steeds meer in de belangstelling staan. Actuele thema’s als cybersecurity komen terug in ons studieprogramma. Afgestudeerde studenten vinden werk in zowel de publieke sector (politie, gemeente, justitiële inrichtingen, ziekenhuizen, scholen), als in de private sector (industriële bedrijven en adviesbureaus).

 

 

Eerste jaar

In het eerste jaar van je studie (propedeuse) ga je samen met je medestudenten het werkveld van de veiligheidskunde verkennen. Het onderwijs bestaat uit vier thematische blokken: Risico, Wonen, Mobiliteit en Samenleven. Je krijgt te maken met onderwerpen als sociale veiligheid, fysieke veiligheid, regie en management en professionele vaardigheden. We belichten een veiligheidsprobleem steeds vanuit verschillende perspectieven. Je leert dat een veiligheidsprobleem een integrale aanpak vereist. Bekijk welke vakken je in het eerste jaar volgt in het overzicht.

 

 

Bindend studieadvies

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je hoort dan of je door mag naar het tweede jaar of moet stoppen met je studie. De faculteit waar je studeert baseert het bindend studieadvies op jouw studieresultaten. In totaal kun je in een studiejaar 60 ECTS credits halen. Vanaf studiejaar 2015-2016 moet je minimaal 50 ECTS credits halen in je eerste jaar. Als je dit niet haalt, krijg je een negatief bindend studieadvies. Dan moet je stoppen met de studie.

 

 

Tweede jaar en verder

Vanaf het tweede jaar (de hoofdfase) ga je binnen de verschillende thema’s dieper in op de stof. In het tweede jaar loop je gedurende twee blokken twee dagen in de week stage. In het derde jaar loop je zes maanden weken stage. Je zoekt hiervoor een organisatie die past bij je belangstelling of bij de specialisatie die je zoekt. Je komt erachter welke aspecten van integrale veiligheidskunde jou het meest aanspreken. Dit helpt je om je te specialiseren en profileren. Lees meer over de stages. In het derde jaar ligt het accent meer op managementvakken. Als toekomstig veiligheidsadviseur moet je mensen in een organisatie tot handelen kunnen aanzetten en dat handelen kunnen sturen. Verder volg je in het derde jaar een coachingstraject.

 

 

Internationalisering

In de opleiding Integrale Veiligheidskunde kun je op verschillende manieren internationale ervaring opdoen:

 • een stage in het buitenland
 • een minor in het buitenland
 • de internationale studieconferentie. Deze conferentie voor IVK-studenten van de HU en de hogeschool in Kortrijk wordt ieder jaar georganiseerd. Zij vindt afwisselend in Nederland of België plaats.
 • een summercourse in Berlijn, of in een andere Europese stad

Stage

Tijdens de opleiding Integrale Veiligheidskunde loop je in het tweede jaar en in het derde jaar stage.

 

Tweedejaarsstage

Deze stage noemen we de concretiserende stage. Je loopt gedurende twee blokken twee dagen in de week stage. Tijdens je stage ontdek je welke aspecten van integrale veiligheidskunde jou het meest aanspreken. Je gaat aan de slag met een praktische opdracht. De opdracht die je moet uitvoeren, levert een concreet en nuttig resultaat op voor je stageorganisatie.

Voorbeelden van tweedejaarsstages zijn: .

 • het updaten van een bestaand veiligheidsdocument
 • het uitvoeren van een eenvoudige RI&E
 • het organiseren, uitvoeren en evaluaeren van een jaarlijkse oefening

Derdejaarsstage 

In het derde jaar loop je zes maanden stage. Deze stage noemen we de specialiserende stage. Je zoekt hiervoor een organisatie die past bij je belangstelling of bij de specialisatie die je zoekt. Je gaat aan de slag met een complexe opdracht die ook een concreet resultaat oplevert voor de organisatie. De stageopdracht heeft een duidelijk doel en resultaat en wordt voorafgaand aan de stage beoordeeld aan de hand van de HBP-competenties.

 

Voorbeelden van derdejaarsstages zijn:

 

 • het opstellen en verbeteren van een veiligheidsplan voor het Amsterdamse parket (Openbaar Ministerie)
 • het maken van een rampenbestrijdingsplan voor Rijkswaterstaat voor de stuwconstructie Nederrijn en Lek
 • de evaluatie van het Amsterdam Dance Event (ADE) met aanbevelingen voor de organisatie van volgend jaar
 • het schrijven van het integraal veiligheidsplan voor een organisatie
 • uitvoeren van een onderzoek naar een veiligheidsonderwerp voor een beleidsafdeling binnen een gemeente

Keuzemogelijkheden

In het vierde jaar kies je een minor. Een minor is een samenhangend pakket van studieactiviteiten van 30 ECTS. De opleiding heeft zelf een aantal minors ontwikkeld, zoals:

 • Event Crowd Management
 • Criminal Justice Work
 • Informatieveiligheid

Het aanbod van minors door Integrale Veiligheidskunde kan per jaar verschillen. Je kunt ook een andere minor volgen, om jezelf breder te ontwikkelen. Je legt je keuze voor een minor voor aan de examencommisie. Alle minors die de HU aanbiedt zijn mogelijk. Met toestemming van de examencommissie kun je ook aan een andere hogeschool in binnen- of buitenland een minor volgen.

 

Afstuderen

Je rondt je studie af met een afstudeeronderzoek. Veel studenten zien dit als een kans om iets te onderzoeken waarin ze erg geïnteresseerd zijn. Je doet een eigen onderzoek naar aanleiding van een vraag uit het werkveld. Je kunt je onderzoek uitvoeren bij de organisatie waar je eerder stage hebt gelopen, of bij een nieuwe organisatie. Je eindproduct is een scriptie of een onderzoeksverslag.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen zijn:

 • analysemethodiek voor de risico-inventarisatie bij rampenbestrijding
 • rechtmatig verloop van tijdelijk cameratoezicht
 • de uitgebreide identificatieplicht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
 • stereotiepe beeldvorming en veiligheidsbeleid
 • arbeidsveiligheid in het midden- en kleinbedrijf
 • cryogene gassen en hulpverlening bij rampen

Honoursprogramma

Ben jij ambitieus en op zoek naar meer uitdaging en eigen initiatief tijdens je studie? Dan kun je een honoursprogramma volgen. Dit is een speciaal programma voor getalenteerde studenten die meer tijd en energie in hun opleiding willen steken. Je volgt dit programma naast het reguliere onderwijs. Het is dus een extra studiebelasting, maar wel eentje waarbij je het beste uit jezelf haalt. Na een eindopdracht kom je in aanmerking voor het Honours Certificaat. Hiermee laat je aan stagebedrijven en toekomstige werkgevers zien wat je in je mars hebt.

Meer weten over het honoursprogramma?

 

Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

Je krijgt tijdens de studie veel persoonlijke begeleiding, vooral van je leergroepbegeleider. De nadruk tijdens de begeleiding ligt op: resultaatgericht studeren en werken, effectief samenwerken en je persoonlijke oriëntatie binnen het HRM-werkveld.

Je maakt verschillende producten in het kader van je talentontwikkeling. Het kunnen formuleren van goede ontwikkeldoelen en het kunnen geven en ontvangen van feedback zijn hierbij belangrijk.

 

Studiegids

In de studiegids vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding. De studiegids is bedoeld voor voltijd- én deeltijdstudenten. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle belangrijke regelingen en afspraken in de gids. Bekijk de studiegids.

 

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).