Zoekwoorden:
Education Market, Urban Security, National Security
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
unknown
Studielast:
6720 uur
Duur:
4 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Veiligheid is tegenwoordig een hot topic. De media staan bol van het nieuws over terrorisme, cybersecurity en beveiliging. Als veiligheidskundige houd jij in elke situatie je hoofd koel. Je bent bezig met de veiligheid van mensen en de leefbaarheid van de maatschappij. 

 

Bij de hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) leer je om als regisseur de veiligheid te bewaken. Binnen de opleiding kun je ook voor één van de vier uitstroomprofielen kiezen, maar dat is niet verplicht. De profielen waar je uit kan kiezen zijn: Veiligheid Leefomgeving, Veiligheid Werkomgeving, Brandveiligheid & Crisismanagement of Informatieveiligheid. Zo sluit jouw studie nog beter aan op de droombaan na je studie.

 

Jaar 1:

In het eerste jaar van je studie (propedeuse) ga je samen met je studiegenoten het werkveld van de veiligheidskunde verkennen. Dit doe je in vier thematische blokken: Risico, Wonen, Mobiliteit en Samenleven. Je krijgt te maken met onderwerpen als sociale veiligheid, fysieke veiligheid, regie en management en professionele vaardigheden. We bekijken een veiligheidsprobleem steeds vanuit verschillende hoeken. Je leert dat een veiligheidsprobleem een gezamenlijke aanpak vereist.

 

Jaar 2:

Vanaf het tweede jaar (de hoofdfase) ga je binnen verschillende thema's dieper in op de stof. Ook hier werken we volgens een integrale aanpak, waarmee je meer richting geeft aan je studie. Je loopt gedurende een half jaar twee dagen in de week stage. Hierin ga je aan de slag met een praktische opdracht die ook echt van belang is voor de organisatie. Voor jezelf ontdek je welke aspecten van het vak je het meeste aanspreken. Dit helpt je om je steeds verder te verdiepen en te specialiseren en vakken te kiezen die daarbij aansluiten.

Daarnaast is er de mogelijkheid om één van de volgende uitstroomprofielen te kiezen:

  • Profiel Veiligheid Leefomgeving
  • Profiel Veilligheid Werkomgeving
  • Profiel Brandveiligheid & Crisismanagement
  • Profiel Informatieveiligheid

Eerste helft jaar 3

In de eerste helft van het derde jaar ligt de nadruk op managementvakken, onderzoekvaardigheden en voorbereiding op het profileringstraject.

 

Tweede helft jaar 3 & jaar 4

Halverwege jaar 3 start je met je profileringstraject. Hierin hou je je bezig met verschillende praktijkopdrachten rondom de kerntaken van het afstudeerprofiel. Deze kerntaken zijn: 

  1. Signaleren en agenderen van ontwikkelingen en trends die (kunnen) leiden tot veiligheidsvraagstukken;
  2. Analyseren van veiligheidsvraagstukken (bedreigingen en risico’s): het identificeren van (potentiële) oorzaken van onveiligheid;
  3. Ontwerpen van maatregelen om risico’s te reduceren en veiligheid te vergroten;
  4. Implementeren van veiligheidsmaatregelen;
  5. Evalueren van het effect van veiligheidsmaatregelen.

In het profileringstraject is er ook ruimte voor het volgen van een minor, die je zelf kunt kiezen. Deze kun je volgen bij de HU of bij een andere hogeschool of universiteit. Wil je graag internationale ervaring opdoen? Dan kun je een minor of praktijkopdracht ook in het buitenland doen.

 

 

Beroepsperspectief

Veiligheid en veiligheidsrisico’s zijn maatschappelijke thema’s die steeds meer in de belangstelling staan. Actuele thema’s als cybersecurity komen terug in ons studieprogramma. Afgestudeerde studenten vinden werk in zowel de publieke sector (politie, gemeente, justitiële inrichtingen, ziekenhuizen, scholen), als in de private sector (industriële bedrijven en adviesbureaus).

 

Na de hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) heb je een goede kans op een mooie baan. Je kunt het bedrijfsleven in, maar ook aan de slag in de publieke sector. Overal is de veiligheid van mensen, gebouwen en informatie belangrijk. Ben je nog niet uitgeleerd? Dan kan je door met een master.