Keywords:
Security, Education Market, Safety, Urban Security, National Security
Edu type:
Formal education
Location:
Den Haag
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
6720 hrs
Duration:
4 years
More information

Description:

Veiligheid staat hoog op de agenda. Niet alleen in de politiek, maar bijvoorbeeld ook in het bedrijfsleven. Vaak staan er grote belangen op het spel: de veiligheid van de burgers, werknemers, gebouwen en voorzieningen. Als integraal veiligheidskundige houd je het hoofd koel en breng je partijen bij elkaar. Je haalt de lont uit situaties en leert risico’s in te schatten en te analyseren. Je leert alles over de bescherming van mensen en materiaal. Ook leer je hoe mensen veiligheid beleven, zodat je straks een bijdrage kunt leveren aan de leefbaarheid van de maatschappij. En waar kun je dat beter leren dan in Den Haag, de internationale stad van recht, vrede en veiligheid?


De opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) in Den Haag is een duale studie. Daarin zijn we uniek in Nederland. De eerste twee jaar ga je naar school en volg je intensief onderwijs. In jaar 3 en 4 beslaat het onderwijsdeel nog 1 dag per week en ga je gedurende 32 uur per week aan het werk. Wij geloven dat je de kneepjes van het vak pas echt leert op de werkplek. Uiteraard word je in jaar 3 en 4 intensief begeleid en gecoacht vanuit school.

 

Tijdens je studie

Werkgevers vragen om een nieuw soort professional. Daar speelt de opleiding IVK op in. Je wordt een deskundige professional die kwesties op het veelzijdige gebied van veiligheid vanuit diverse invalshoeken benadert. Een integraal veiligheidskundige zorgt ervoor dat samenwerking tussen partijen van de grond komt. En dat deze samenwerking leidt tot beleid. Bovendien benadert hij veiligheid multidisciplinair; vanuit verschillende invalshoeken. Wat betekent veiligheid voor de publieke sector? Voor het bedrijfsleven en voor burgers? Ook kijk je bijvoorbeeld naar het beheer van veiligheid als onderdeel van stedelijke ontwikkeling.

 

De opleiding Integrale Veiligheidskunde aan De Haagse Hogeschool bestaat uit 2 delen van 2 jaar. De eerste 2 jaar krijg je theorie en doe je kleine projecten. Zo leer je te denken vanuit veiligheid op basis van bestaande theorieën die hun waarde hebben bewezen. In het derde en vierde jaar ligt de nadruk op de praktijk. Dan ga je 4 dagen per week aan het werk en kom je een dag per week terug op school voor theoretische ondersteuning en persoonlijke coaching.

 

Minoren: je studie samenstellen

Tijdens de duale studie Integrale Veiligheidskunde volg je in jaar 2 naast het vaste vakkenpakket een minor. Dit is een keuzebol waar je je kennis verdiept en verbreedt. Je bepaalt zelf, in overleg met je studieloopbaanbegeleider, welke minor je volgt. Je kunt minors volgen binnen de opleiding Integrale Veiligheidskunde, maar ook bij een andere opleiding of hogeschool. De opleiding biedt ieder jaar verschillende minors aan. Sommige worden in het Engels gegeven en sommige in het Nederlands.

 

Voorbeelden van minoren die IVK-studenten hebben gevolgd, en die relevant zijn in het kader van de studie:

 

- Minor Terrorism and Counter Terrorism

- Minor Sociale Stabiliteit

- Minor Advanced Criminology

- Minor Industrial Safety

 

Werkvormen: colleges, projecten en trainingen

In de eerste jaren van de duale studie Integrale Veiligheidskunde volg je veel hoor- en werkcolleges en werk je samen in projectgroepen. Voor de klas staat dan één van je eigen docenten of een gastspreker. Iemand uit de beroepspraktijk bijvoorbeeld, of een docent van een buitenlandse hogeschool. Een medewerker crisisbeheersing van een hoogheemraadschap die alles kan vertellen over veiligheid bij waterschappen. Of een manager veiligheid van een groot warenhuis als de Bijenkorf die ruime ervaring heeft met veiligheid in de detailhandel. Daarnaast krijg je werkcolleges en theorievakken als grootstedelijke problematiek, criminologie en risicomanagement.

 

Praktijkopdrachten en beroepsvoorbereiding

Alles wat je leert, zet je trouwens gelijk in bij de integrale veiligheidsopdrachten (IVO’s). Je gaat bijvoorbeeld de wijk in en onderzoekt hoe burgers veiligheid ervaren én hoe veilig het daadwerkelijk is. Je kijkt naar het veiligheidsbeleid van de gemeente en welke mensen en organisaties zich met veiligheid bezighouden. Straks ben je een spin in het web en dus moet je met iedereen goed kunnen praten. Dat leer je tijdens de trainingen sociale vaardigheden en presenteren. In de leerkring of afstudeerkring geven jij en je medestudenten feedback aan elkaar en maak je je onderzoeksopzet.

 

 

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).