Type:
Permanent employment
Location:
Rotterdam
Education:
Associate degree (EQF 5)
Published:
02/01/2023
Status:
Open
Apply before:
09/01/2023
Hours p/wk:
36

Description:

Wil jij wél bij de politie werken, maar niet als agent? Niet de straat op, maar wel deel uitmaken van een politieteam? Wat je ook doet bij de politie, je werkt altijd mee aan een veiliger Nederland. Of je nou een uniform draagt of niet. Zoek je een spilfunctie in de informatievoorziening binnen de politie met slimme BI-producten zodat operationele informatie snel in het politieproces gebruikt kan worden? Dan ben je slechts enkele muisclicks verwijderd van jouw ideale baan!

 

Wat ga je doen?

Binnen een hoog-dynamische omgeving geef je leiding aan 60 experts, verdeeld over 11 locaties in het land. Deze experts verrichten hun werkzaamheden binnen Business Intelligence Competence Centers (BICC's) bij de (lokale) eenheden. Het doel is sneller opsporen, preciezer handhaven en politiecapaciteit efficiënter inzetten. De experts hebben adviserende en uitvoerende werkzaamheden en deze werkzaamheden kennen een hoge mate van variëteit in uitvoeringsvormen. Als teamchef ondersteun je, begeleid je, en geef je richting aan de inhoudelijke doorgroei van je medewerkers. De functie heeft dus een sterke “P-kant”. Je bent resultaat- en budgetverantwoordelijk, waarbij de resultaten vooraf worden vastgesteld in afstemming met jouw leidinggevende (sectorhoofd).

 

Jouw agenda wordt voor een belangrijk deel bepaald door:

 • het vergroten van de zelfstandige inzet en inbreng van de experts door het kiezen en het verder ontwikkelen van specialistische methoden, technieken en nieuwe benaderingswijzen;
 • het verder brengen van het team vanaf verschillende locaties, je ziet niet iedereen dagelijks. In het verlengde daarvan ga je netwerken met je medewerkers en netwerken bouwen tussen de medewerkers;
 • intensieve samenwerking die je als teamchef met andere teamchefs in de eenheden onderhoudt en stimuleert, mede omdat de medewerkers uit het team in de eenheden aan het werk zijn.
 • het afleggen van verantwoording voor de resultaten en gebruikte budgetten;
 • uiteindelijk, eenvoudig gezegd: zorgen dat de juiste informatie bij de politie in het werkveld en de burger terechtkomt.

Waar ga je werken?

Je gaat aan de slag binnen de Dienst Informatiemanagement (IM) die in totaal zo’n 600 medewerkers telt. Deze dienst is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de informatiemanagementorganisatie voor de politie. De dienst voert taken uit op onder andere de gebieden: functioneel beheer, gegevensgebruik & beheer, vraagarticulatie en bewaakt de kwaliteit en integriteit van vastgelegde gegevens. De Dienst IM is verantwoordelijk voor de continuïteit van de informatievoorzieningsdienstverlening (IV-dienstverlening) aan de business en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor.

 

De Sector Advies van de Dienst Informatiemanagement (IM) stemt de informatievoorziening af op de strategische doelstellingen en behoeften van de business. De sector adviseert over vernieuwing en verbetering van de IV en implementeert gekozen proces-, organisatie- en IV-veranderingen. Het Team Operationele Informatievoorzieningsexperts (OIE) waaraan je in deze functie leiding geeft, valt onder de Sector Advies van de Dienst IM. Je bent lid van het MT van de sector, dat naast het team OIE bestaat uit een Team Business Experts en IV-Experts.

 

Het Team Operationele I-Experts zorgt ervoor dat operationele informatie snel in het politieproces gebruikt kan worden. Dit houdt onder andere in dat er binnen het team OIE:

 • veel producten zijn ontwikkeld voor de structurele beantwoording van vragen, deze stellen de politiemedewerkers in staat gegevens eenvoudig zelf op te vragen ten behoeve van analyse, opsporingsonderzoek, politiezorg of bedrijfsvoering;
 • met een Business Intelligence product (geautomatiseerde rapportage gegevens-set, analysemogelijkheid) informatievragen structureel of eenmalig kunnen worden beantwoord;
 • BI-producten soms gericht worden ingezet ter ondersteuning van de korpsleiding, staf of in het kader van bijzondere onderzoeken;
 • onderzoek wordt gedaan naar nieuwe functionaliteiten bij specifieke informatievragen.

De operationele I-experts verrichten hun werkzaamheden (decentraal) binnen de Business Intelligence Competence Centers (BICC’s) bij de eenheden en het PDC. Ondanks het feit dat de standplaats officieel Rotterdam is wordt er veel gewerkt vanuit locaties centraal in het land (Odijk, Nieuwegein, Utrecht).

 

Wie ben jij?

Als leidinggevende ben je optimaal betrokken bij het werk en de ontwikkeling van diegenen aan wie je leiding geeft en bent hier met hen over in dialoog. In die dialoog ben je ook in staat tot reflectie op jezelf en ga je voorop in de beleving van de kernwaarden van de politie. Je durft impopulaire beslissingen te nemen en voelt aan wanneer de situatie vraagt om betekenisvolle interventies. Je hebt een sterke intrinsieke drive om Nederland veiliger te maken, het vertrouwen in de politie te verder te versterken en ervaart eigenaarschap van veiligheidsproblemen.

 

Je weet wat mensen werkzaam in de frontlijn bezig houdt en wat zij nodig hebben; je weet hen in hun kracht te zetten door het bieden van professionele ruimte en verantwoordingskaders. Naast de personele zorg voor de medewerkers in jouw team is het ook belangrijk dat je als leidinggevende enige kennis/affiniteit hebt met het vakgebied informatiemanagement. In deze zeer gevarieerde rol ben je verbindende schakel tussen het MT, jouw team en de teamchefs in de eenheden, tegelijk werk je in een complexe organisatie. Dit vraagt om organisatiesensitiviteit en het vermogen om verbindend te zijn.

 

Tot slot ben je in staat in volle overtuiging leiding te geven aan de veranderingen in ons korps en kun je hierin houvast bieden aan onze professionals. Daarbij verlies je de voorgenomen resultaten en teamdoelstellingen niet uit het oog. Je beschikt over een gezonde dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit; je bent goed in staat de rijkdom van het politienetwerk en jouw persoonlijke netwerk uit te nutten. En je overziet gemakkelijk oorzaak en gevolg, ook in complexe situaties waarin je snel kruisverbanden herkent.

 

Daarnaast beschik je over een hbo-diploma en een afgeronde leidinggevende opleiding;

 

Wat wij bieden

De formele standplaats is Rotterdam, er wordt echter veel gewerkt vanuit locaties centraal in het land (Odijk, Nieuwegein, Utrecht). Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.373,- en maximaal € 6.183,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is teamchef C.

 

Interesse?

Solliciteer uiterlijk 9 januari 2023.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een BO+ veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure;
 • Zonder IT-ers zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Lees alles over o.a. data science, legaal hacken of cybersecurity en test je digitale skills in de Cybercrime Challenge op http://it.kombijdepolitie.nl/
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.