Nieuwe Engelstalige deeltijd master Digital Forensics

15 november 2022 - In schooljaar 2023-2024 start Hogeschool Leiden met een 2-jarige Engelstalige deeltijd masteropleiding (MSc) Digital Forensics voor hoogopgeleide forensisch ICT’ers die zich willen ontwikkelen tot digitaal forensisch expert.

 

Met de nieuwe master wil Hogeschool Leiden een passend antwoord bieden op de enorme toename van cybercrime en digitale misdrijven. 

Kennis en vaardigheden waarmee je de samenleving (digitaal) veiliger kunt maken, waren nog nooit zo relevant. Jaarlijks neemt cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit met zo'n 25 procent toe. Alle zeilen moeten worden bijgezet om mee te kunnen blijven bewegen met de criminele praktijk die dat ook doet. Met name door nieuwe technologieën geïnitieerde misdrijven kan de rechtstaat, het veilig voelen van de burger en onze maatschappelijke veiligheid ernstig ondermijnd worden. Dat betekent dat investeren in onze datastructuren en het innoveren van onze systemen extreem belangrijk is, maar vooral ook dat onze digitale vaardigheden toenemen.  

 

Hogeschool Leiden kennishub Forensisch ICT

Hoger opgeleiden vormen daar de komende jaren de belangrijkste sleutel in. De steeds uitdagender vraagstukken, vergen een ander en hoger kennisniveau van digitaal forensisch onderzoekers in samenhang en samenwerking met andere disciplines in een internationale setting. Analyseren, onderzoeken en adviseren over het verder brengen van oplossingen, daar hebben we de inzet van hoogopgeleiden hard bij nodig. “Met de uitbreiding van deze Engelstalige opleiding, heeft Hogeschool Leiden een uniek doorlopend onderwijsaanbod van voltijd bachelor voor reguliere studenten, bachelor duaal voor professionals tot een aansluitende deeltijd master op het gebied van digital forensics”, aldus Opleidingsmanager Marja Krosenbrink.

 

Hybride onderwijsprogramma

Tijdens het hybride onderwijsprogramma van de nieuwe Engelstalige master Digital Forensics ontwikkelen de deelnemers zich tot hoogopgeleide professionals die de fundamenten van modern digitaal forensisch onderzoek begrijpen en kunnen toepassen op dagelijkse uitdagingen in het snel veranderende domein. Door middel van keuzemodules kan er worden gekozen voor verdieping in onderwerpen als bijv. Embedded Systems of Intelligence.

 

Toegepast onderzoek vanuit IoT Forensic Lab

Het gebruiken en toepassen van de nieuwste tools & technieken op het gebied van toegepast digitaal forensisch onderzoek is een essentieel onderdeel van de masteropleiding. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van de hogeschool. De masterstudenten leren zich te bekwamen in o.a. het gebruik van Artificial Intelligence, onderzoek op het gebied van IoT en bijvoorbeeld het ontwikkelen van plug-ins voor de zoekmachine Hansken van het NFI, waarmee ook opsporingsdiensten werken tijdens strafrechtelijke onderzoeken. Het lectoraat beschikt over een eigen Digitaal Forensisch Lab op de campus van The Hague Security Delta (HSD); het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid.

 

Toelatingseisen

Om in september 2023 te kunnen starten met de opleiding moeten de deelnemers in het bezit zijn van een diploma van de bacheloropleiding Informatica met opleidingsvariant Forensisch ICT, voldoende kennis hebben van de Engelse taal en beschikken over een relevante werkplek. Geïnteresseerden die niet de juiste studieachtergrond hebben (bachelor of universitaire opleiding), kunnen zich via een pre-master bekwamen die vanaf februari 2023 start. Voor geïnteresseerden organiseert Hogeschool Leiden op maandag 12 december om 19:00 uur een (online) informatieavond.

Meer informatie over de lesinhoud, toelatingseisen, aanmeldprocedure is te vinden op de opleidingspagina Master Digital Forensics.

Partners involved

Leiden University of Applied Sciences