Description

As fire brigade officer (brandweer officier) your tasks are multifaceted: one time you take on a leadership role and another time you act out as specialist. In addition, your expertise can be relied on during a large-scale incident where you act as Officer of Duty for that region. To become a fire brigade officer, you first have to enrol and complete a study program facilitated by the ‘Instituut Fysieke Veiligheid’ (IFV). After you finished the study program, it is possible to specialise further or achieve a higher rank. Ability to work under pressure and a thick skin are important to be a fire brigade officer.

 

Note: the description in this job profile is based on the report ‘Beroepenradar Safety & Security’ and the sources listed below. The content is not static but dynamic and subject to change and suggestions. Except from an English introductory summary, the job profile is compiled in Dutch because it describes a role within the Dutch Safety and Security domain.

 

Functieomschrijving

Als brandweerofficier werk je voor de brandweerorganisatie in een veiligheidsregio. Soms neem je de rol aan als leidinggevende, andere keren als projectleider of toonaangevend specialist. Daarnaast kan je worden ingezet als Officier van Dienst bij diverse incidenten, variërend van een ongeval met gevaarlijke stoffen tot een vliegtuigramp. Hier heb je dan leiding over meerdere bevelvoerders. 

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Stevig in je schoenen staan
  • Ambitie
  • Doorzettingsvermogen
  • Leiderschapskwaliteiten
  • Stressbestendig

Eisen

Om brandweerofficier te worden moet je eerst de voltijdopleiding Brandweerofficier volgen. Hier haal je verscheidene diploma’s waaronder: Manschap a, Bevelvoerder, Officier van dienst, Operationeel manager, Specialist operationele voorbereiding en Fire Safety engineer. Om toegelaten te worden tot de opleiding is hbo denk-, en werkniveau een vereiste. 

 

Professionele ontwikkeling

Als brandweerofficier bekleed je één van de hoogste functies binnen de Brandweer. Toch kun je vaak wel een hogere rang, zoals hoofdofficier, bereiken mits je de juiste competenties en (professionele) vaardigheden bezit. Je kan je ook ontwikkelen via de aangeboden specialisaties, bijscholingsmogelijkheden of leergangen. Denk hierbij aan de Specialisatie Industriële veiligheid, Bijscholingstraject Brandveilig bouwen of de Leergang Hoofdofficier van dienst. 

 

Bronverwijzingen