bron: https://www.dcypher.nl/nationale-cyber-security-educatie-agenda-gepubliceerd

 

Ontwikkelingen op het terrein van digitalisering gaan razendsnel en digitalisering is tot in de haarvaten van onze samenleving doorgedrongen.

 

Het opleiden of omscholen van mensen die de veiligheidsaspecten van deze ontwikkeling adequaat en efficiënt kunnen adresseren, zowel op technisch als op sociaal-wetenschappelijk en geesteswetenschappelijk vlak, blijft ver achter, zowel in aantallen (kwantitatief) als in kennisniveaus (kwalitatief). Het aldus ontstane gat op de arbeidsmarkt tussen de vraag naar en het aanbod van cybersecurity expertise is de directe aanleiding voor het uitbrengen van de Nationale Cyber Security Educatie Agenda (NCSEA).

 

De NCSEA is te beschouwen als invulling van de agenderende taak van dcypher betreffende het cybersecurity hoger onderwijs. Anders dan agendering van cybersecurity research (in 2018 publiceerde dcypher de derde editie van de NCSRA) kent agendering van het hoger onderwijs in cybersecurity geen traditie waarop kan worden voortgebouwd. In de afgelopen jaren zijn talloze gesprekken gevoerd, initiatieven genomen en aan de onderwijstaak gerelateerde lopende en nog te starten initiatieven bijeengebracht.

 

De kern van de NCSEA wordt zodoende gevormd door een lijst van interventies in het cybersecurity (hoger) onderwijs. De interventies geven een overzicht van wat er op dit moment in diverse ‘triple helix’ samenwerkingen gebeurt en wat onderwijs, private én publieke partijen de komende jaren kunnen doen om tijdelijke en uiteindelijk structurele verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. Om samenhang en samenwerking te bevorderen en fragmentatie te voorkomen, is het aan te bevelen om de interventies onder centrale onafhankelijke regie uit te voeren.

 

Bekijk NCSEA online (bladerversie)
Bekijk NCSEA in pdf