Persbericht overgenomen van VKA, voor origineel klik hier.

 

De cybersecurity-sector levert een belangrijke bijdrage aan het borgen van het vertrouwen in de digitale economie. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft VKA samen met SEO Economisch Onderzoek, een verkenning gedaan naar de economische kansen van de cybersecurity-sector in Nederland. De resultaten van het rapport zijn gebruikt voor het opstellen van de digitale agenda. Het rapport en digitale agenda zijn door minister Kamp van Economische Zaken op 5 juli aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

In dit eerste onafhankelijke onderzoek naar de cybersecurity-sector is via een enquête onder ICT-bedrijven, de omvang van de cybersecurity-sector bepaald. Uit de enquête blijkt dat in 2014 ongeveer 10 procent van de omzet binnen de ICT-sector gekoppeld was aan cybersecurity-activiteiten.

 

De belangrijkste resultaten
Op basis van de enquête en CBS-microdata concludeert het rapport dat in 2014 de toegevoegde waarde van de cybersecurity-sector 3,8 à 4,1 miljard euro was. In 2014 hebben bedrijven die cyberactiviteiten uitvoeren met ongeveer 0,6 procent bijgedragen aan het Nederlandse BBP, ten opzichte van 0,4 procent in 2010. De cybersecurity-sector groeide jaarlijks met 14,5 procent, en sneller dan de ICT-sector zelf. De ICT-bedrijven in de enquête verwachten overigens een jaarlijkse groei van omzet uit cybersecurity-activiteiten van ongeveer 7 procent.

 

SWOT-analyse cybersecurity-sector
Met behulp van de input van een 30-tal deskundigen (middels interviews en ronde tafel sessies) uit de sector is een analyse gemaakt van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de Nederlandse cybersecurity-sector. Uit de SWOT-analyse blijkt dat er sprake kan zijn van marktfalen: er gaat, ondanks de groei van de sector, iets mis in de markt, met name door asymmetrische informatie, kennis-spillovers en netwerkeffecten, marktmacht en het hold-up probleem, en andere knelpunten (bijvoorbeeld gedragsproblemen). In het onderzoek worden suggesties gedaan voor de aanpak van die knelpunten.

 

 

Hier kun u het gehele rapport raadplegen.

 

https://www.vka.nl/actueel/nieuws/rapport-vka-economische-kansen-nederlandse-cybersecurity-sector/