Keywords:
Automotive
Edu type:
Formal education
Location:
Eindhoven
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
6720 hrs
Duration:
4 years
More information

Description:

Inhoud

De hbo-opleiding Automotive duurt 4 jaar en de lesstof is een combinatie van theorie, praktijk en projectwerk. In de eerste twee jaar volgt iedere student hetzelfde programma. Vanaf het 3e studiejaar vindt er een duidelijke verschuiving plaats naar eigen interesses en met name bij de stage en je minor geef je aan je studie een geheel eigen richting en invulling. Studeren kost je zo’n 40 - 45 uur per week, binnen de projecten werk je regelmatig samen met studenten van de opleidingen Elektrotechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde, zo delen en vergroten we elkaars kennis.

 

Het eerste jaar

Het eerste jaar staat in het teken van oriëntatie op studie en beroep. Je maakt kennis met het brede techniekdomein van de automotive engineer en je legt de eerste theoretische basis om straks als automotive engineer aan de slag te kunnen. In de lessen wordt de theorie behandeld die je meteen in de practica en projecten kunt toepassen. Een greep uit de vakken: motordynamica, voertuigdynamica, mechanica en materiaalkunde. Wiskunde loopt als een rode draad door je studie. Wij helpen je met extra colleges als de wiskunde je zwaar valt.

Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?
- 25 uur colleges/lessen
- 10 uur projecten/praktijk
- 10 uur zelfstudie

 

Het tweede jaar
Vanaf het tweede studiejaar van je studie breid je je automotive kennis en engineeringsvaardigheden uit en ga je de samenhang tussen bepaalde vakken steeds meer zien, het denken wordt abstracter. projecten worden dus ook gecompliceerder maar dagen je wel uit tot creatief, out of the box denken. En dat alles, samen met je medestudenten. Je volgt nu ook weer vakken in het engineeringdomein gericht op automotive: mechanica, thermodynamica, elektrotechniek en meet-en regeltechniek naast de specifiek automotive vakken als motordynamica, voertuigdynamica, voertuigelektrotechniek, materialenkennis ( light weight constructions worden steeds belangrijker), elektrische aandrijflijnen en motormanagementsystemen.

 

Struikelvakken
Na de havo of het vwo is het - ook zonder veel technische voorkennis - heel goed mogelijk om te starten met de studie Automotive. Toch kan met name onvoldoende kennis van wiskunde B ertoe leiden dat je wiskunde als een mogelijk ‘struikelvak’ zult gaan ervaren.

 

Wanneer je je studie vanaf de start goed volgt en je lesstof consequent goed bijhoudt, kun je de studie vrijwel altijd zonder noemenswaardig struikelen doorlopen.

 

Kom je van het mbo?
Uiteraard is instroom uit het mbo ook mogelijk. Kom jij van het mbo dan is er vóór de start van je studie de gelegenheid om je wis- en natuurkundekennis bij te scholen met de de instapcursus van mbo naar hbo.

 

Stage en afstuderen
In de eerste helft van het derde studiejaar ga je 20 weken op stage. Het is dé mogelijkheid om dat wat je tijdens je opleiding hebt geleerd, ook echt in praktijk te brengen. Je gaat de arbeidsmarkt op! Je loopt stage bij een bedrijf in binnen- of buitenland. Natuurlijk helpen wij je bij die keuze.

 

Je afstudeerfase in de tweede helft van het vierde studiejaar volg je in binnen- of buitenland en sluit je af met een verslag en een afstudeerpresentatie. De afstudeerbegeleider en de bedrijfsbegeleider begeleiden en beoordelen mede de onderdelen van je afstuderen.

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).