Keywords:
Education Market, Security Domain
Edu type:
Formal education
Location:
Boxmeer
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
4200 hrs
Duration:
30 months
More information

Description:

Je bent in de eerste plaats Beveiliger. Daarnaast heb je inzicht in de werkprocessen in de beveiliging. In het kader van werkvoorbereiding en beheersactiviteiten pas je standaardprocedures toe. Deze procedures combineer je en soms bedenk je ze zelf. Als Coördinator beveiliging begeleid je o.a. de beveiliger, coördineer je werkzaamheden en bepaal je routes die afgelegd moeten worden. Ook controleer je de uitvoering en daar leg je verantwoording over af.

 

Inhoud van deze opleiding

Tijdens je opleiding leer je wat je moet kennen en kunnen. De theorie gaat over de volgende dingen:

 • beveiligen van objecten 2
 • wettelijke kaders 2 
 • waarnemen 2
 • rapporteren basis
 • handelen in kritieke situaties
 • werken binnen wettelijke kaders
 • veilig werken in de beveiliging
 • leiding geven in de beveiliging
 • dienstplanning en organisatie
 • rapporteren
 • bedrijfsoriëntatie

Je oefent deze vakken op school in simulaties, maar ook in de praktijk. Je leert leiding geven, coördineren en plannen. Daarnaast train je sociale vaardigheden: mensen aanspreken en klantvriendelijk zijn. Daarnaast krijg je vakken als Nederlands, Engels, rekenen en ICT. Deze opleiding bestaat uit het basisdeel Beveiliger en daarbovenop het profieldeel Coördinator Beveiliging. 


Om eraan te wennen hoe je je tijdens het werk gedraagt, hebben we op school een gedragscode.  De SVPB (De Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging) doet een deel van de examinering voor deze opleiding. Tijdens deze opleiding haal je niet alleen je diploma Coördinator Beveiliging niveau 3 en gedurende de opleiding haal je ook je SVPB-diploma's Algemeen Beveiliger en Coördinator Beveiliging. Deze SVPB-diploma's heb je nodig wil je gaan werken binnen de particuliere beveiligingsbranche.

 

Intake en inrichting van je opleidingsprogramma

Tijdens de intake kijken we samen met jou naar wat voor beroep je later wilt gaan uitoefenen, wat je aan begeleiding nodig hebt en hoe je motivatie is voor deze opleiding. Ook bespreken we of je voor eventuele vrijstellingen in aanmerking komt op basis van bijvoorbeeld een eerder behaald diploma of certificaat. Het SVPB (Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligingsbranche) stelt het diploma Beveiliger niveau 2 als voorwaarde voor toelating voor de opleiding Coördinator Beveiliging niveau 3. Tijdens de intake bespreken we met jou hoe we dit diploma honoreren in het opleidingsprogrmma van niveau 3.

 

Je kunt mogelijk vrijgesteld worden voor bepaalde onderdelen van de opleiding als je in bezit bent van een diploma Beveiliger niveau 2. Tijdens de intake kijken we dan samen naar jouw vooropleiding en de specifieke richtlijnen van de examencommissie. Pas daarna zal blijken of je in aanmerking komt voor een vrijstelling. Je krijgt alleen een vrijstelling als je voldoet aan de richtlijnen van de examencommissie van de opleiding.

 

Keuzedelen

In de nieuwe opzet van het beroepsonderwijs kies je zelf een aantal vakken. Dit noemen we keuzedelen. Het aanbod van keuzedelen is nog niet definitief, mogelijk vinden hier in de komende periode nog wijzigingen in plaats. Check in de komen maanden de website van de opleiding voor meer informatie.

 

Stage

Tijdens je opleiding loop je stage (BPV, Beroepspraktijkvorming) bij een erkend leerbedrijf. Je bent dan bijvoorbeeld bezig met het houden van toegangscontroles, bewaken van geld- en waardetransporten en rapporteren. Het kan zijn dat je stage loopt tijdens de avonduren, de vakantie en in de weekends.

 

Na de opleiding

Na je opleiding kun je aan het werk gaan als Coördinator Beveiliger.

 

 

Instroommomenten

Deze opleiding start in augustus 2020.

 

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of van havo 4 naar havo
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4 en verder
 • mbo-diploma van een opleiding minimaal op niveau 2
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Ben je VO-leerling? 

Lees meer op Aanmelden en Intake

 

Ben je géén VO-leerling? 

Dan voeren we altijd eerst een intakegesprek. Neem je papieren dossier mee naar deze ontmoeting. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een e-mail en brief waarin precies staat wat je dan nog moet doen. Wil je meer weten over de toelatingsprocedure? Kijk dan op Aanmelden en Intake.

 

Meer informatie

Werkgevers in deze branche vinden het belangrijk dat je van onbesproken gedrag bent en nooit bent veroordeeld. Je moet om stage te kunnen lopen dan ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren.

 

Kosten

Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen. De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld. Het lesgeld voor schooljaar 2019-2020, voor BOL-studenten, bedraagt € 1168,-. Lees ook meer over de bijkomende studiekosten.

 

 

Extra kosten

De kosten voor het eerste leerjaar van deze opleiding:

 • Boeken € 281,10*
 • Licenties € 20,-
 • Kamp** € 165,-

De kosten voor het tweede leerjaar van deze opleiding:

 • Boeken € 0
 • Licenties € 13,-
 • Kamp** € 165,-